Lerbjerg Skov

Den truede hasselmus, sjældne sommerfugle og mange andre af skovens dyr og planter får nu god natur at trives i med deres nye hjem på Sjælland.
Alle er velkommen.

Alle er velkommen i Lerbjerg Skov. Her kommer truede og sjældne dyr, planter og svampe til at trives i en skov, der udvikler sig mere og mere frit.

Naturfonden sørger for nye og meget vigtige levesteder til mange arter, der mangler naturlig skov i Danmark. Det giver nye og bedre levesteder til for eksempel den truede hasselmus og sjældne sommerfugle. Det giver også store naturoplevelser bare tre kvarters kørsel fra Københavns Rådhusplads og en halv time fra Roskilde.

Tak til de 8145 købere af vores Skovbeviser, som har været med til at sikre skoven for altid.

DET KAN DU OPLEVE

Oplev den tidligere produktionsskov udvikle sig mere og mere til vild skov, efterhånden som vi genopretter naturen.

Gå en fredfyldt og smuk tur ad skovvejene, mens du lytter til skovens fugle og nyder den fugtige rene luft mellem træerne. Eller pluk svampe om efteråret.

Nyd frokosten i en af de mange lysninger i skoven, som kommer til med tiden og vil give mange arter gode steder at leve.

Lerbjerg Skov er nu åben for alle, der kan gå, hvor de vil, ligesom man må i offentlige skove.

Man kan nu også ride uden ridetegn som i statens skove. Ridning er tilladt i skridt eller trav på asfalt- og grusveje, som er bredere end 2,5 m. Man må også gerne ride i skovbunden.

Vi laver hurtigst muligt en samlet plan for at opleve skoven i samarbejde med Lejre Kommune, Nationalpark Skjoldungernes Land.

Skoven har stier, man kan nyde naturen fra. Vi laver en samlet plan for oplevelser hurtigst muligt.

SÆRLIG NATUR

Skoven ligger utroligt smukt som en del af de store midtsjællandske skove Bidstrup Skovene og Skjoldenæsholm Skovene. Her lever mange værdifulde arter af dyr, planter og svampe, blandt andre den truede hasselmus og sjældne sommerfugle.

Her i hjertet af Sjælland vokser nogle af de sidste oprindelige danske skove i et samlet område på over 1.000 ha. Lerbjerg Skov er en del af det skovområde.

Området har stort set altid været dækket af skov, og derfor rummer skoven en meget rig biodiversitet.

Truet dyr får nye hjem

Et af Danmarks allermest nuttede dyr, hasselmusen, er også et af de dyr, der er i størst fare for at forsvinde fra den vilde natur. Den mangler god natur, hvor den kan leve.

Men med Lerbjerg Skov får den nu nye muligheder for at overleve. Vi gendanner nemlig naturen i skoven, så den bliver et paradis for det fine lille dyr.

Hasselmus er faktisk ikke en mus, men en syvsover, endda den eneste, der lever i Danmark.

Truet og sjældne sommerfugle

Skovene i området er gode levesteder for den truede engperlemorsommerfugl samt for sjældne sommerfugle som skovperlemorsommerfugl, brunlig perlemorsommerfugl og dukatsommerfugl. De kan flytte ind i Lerbjerg Skov, når vi genskaber skovmoser og enge.


Den truede hasselmus kan få et tiltrængt helle for altid, når vi genopretter levesteder til den. Foto: Lene Bech Sanderhoff


Den smukke engperlemorsommerfugl er i fare for at forsvinde. Nu kan den få nye steder at finde føde og lægge æg.


Skovenge midt i skoven er sjælden i Danmark. I Lerbjerg Skov gendanner vi skoveng og skovmose.

SÅDAN BLIVER NATUREN

Naturfonden gør naturen vildere.

Lerbjerg Skov vil myldre med smukke sommerfugle, vilde skovplanter og insekter. Dermed kommer også flere fugle og andre dyr til.

Den truede hasselmus er helt afhængig af gammel, urørt skov med mange krat og buske, og sommerfuglene har brug for lysninger i skoven, hvor der kan gro masser af vilde planter.

Genopretningen til mere vild skov giver gode muligheder for, at de mange arter dyr og planter kan sprede sig fra naturen omkring Lerbjerg Skov til deres nye hjem.

Skoven bliver vildere i samarbejde med Lejre Kommune og Nationalpark Skjoldungernes Land.

DET GØR VI FOR NATUREN

Lerbjerg Skov har været drevet og styret af mennesker i lang tid. Nu sørger vi for, at naturen kan trives, som den vil og har brug for.

Vi omdanner skoven til vild natur. Det gør vi både ved naturens egen hjælp og ved at fremskynde processen med naturgenopretning. Det giver hurtigere nye levesteder til de arter, der hænger i med neglene, så de kan trives bedre.

  • Vi lader skoven udvikle sig naturligt til urørt skov, hvor døde grene og stammer får lov at ligge. Mere knas og naturligt rod i skovbunden giver flere gode levesteder til mange af skovens dyr, planter og svampe.
  • Skoven rummer enkelte naturperler som mindre skovenge og gamle hasselkrat. Vi gendanner de oprindelige skovmoser og skovenge. Begge naturtyper er blevet sjældne i Danmark, men er vigtige levesteder for mange arter som den truede engperlemorsommerfugl samt for sjældne sommerfugle som skovperlemorsommerfugl, brunlig perlemorsommerfugl og dukatsommerfugl. De kan flytte ind i Lerbjerg Skov, når vi har genskabt skovmoser og enge.

Vi laver hurtigst muligt en samlet plan for at gøre naturen vildere i samarbejde med Lejre Kommune og Nationalpark Skjoldungernes Land.


Foto: Jesper Edvardsen

Drone: Jesper Edvardsen

Nyheder fra Lerbjerg Skov

Natur i Lerbjerg Skov

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.