Organisation, baggrund og fakta

Den Danske Naturfond er en privat, non-profit fond,
der arbejder for at forbedre naturtilstanden i Danmark.
Naturfonden blev stiftet i januar 2015.

Information om Naturfonden

Den Danske Naturfond arbejder for at forbedre den danske natur gennem projekter, der skaber flere levesteder for dyr og planter og mulighed for store naturoplevelser. Naturfonden er en uafhængig, privat, non-profit fond.

Den Danske Naturfond vil skabe et Danmark med bedre plads til dyr og planter, hvor alle kan opleve storslået natur på naturens betingelser. Fonden arbejder i hele landet og forfølger sit formål ved at opkøbe jord, hvor naturen bliver genoprettet, plejet og sikret for eftertiden. Alle opkøb sker gennem frivillige aftaler med private lodsejere.

Rigere dansk natur i al fremtid

Naturen skal sikres bedre, hvor den allerede findes og er truet, og den skal genoprettes, hvor den tidligere har været. Vores projekter skaber bedre biologisk sammenhæng i skovene og det åbne landskab og en natur, der udvikler sig på egne præmisser. En rigere natur er mere spændende at gå på opdagelse i, og den giver større mulighed for at komme tæt på de dyr og planter, der gør dansk natur til noget særligt.

Den Danske Naturfond er uafhængig og arbejder ikke for særlige interesser. Vi tænker og arbejder langsigtet for at skabe blivende, evigtvarende værdier med en sikker beskyttelse af naturværdier og en solid forankring af den langsigtede forvaltning.

Hvorfor dansk natur?

I Danmark har vi mange smukke og unikke naturområder. Fra de stormombruste kyster over eventyrlige, urørte skove til bølgende blomsterenge. Men mange af de vilde dyr og planter, som tidligere var almindelige her, er i dag truet, fordi deres levesteder forsvinder. Det er vores opgave at passe på naturen, for alle skal have mulighed for at opleve storslået dansk natur. Nu og i al fremtid.

Baggrund

Den Danske Naturfond er stiftet i januar 2015 på baggrund af vedtægter fastlagt af fondens tre stiftere – den danske stat, VILLUM FONDEN og Aage V. Jensen Naturfond – og af loven om Den Danske Naturfond vedtaget i december 2014.

Fonden arbejder for at forbedre naturtilstanden og vandmiljøet. Herudover er det et selvstændigt formål for fonden at styrke den folkelige opbakning til arbejdet med naturgenopretning og -beskyttelse.

Fonden er en privat, uafhængig, non-profit fond. Som følge af Lov om Den Danske Naturfond er Naturfonden underlagt en række krav, som skal sikre en åben og god forvaltning. Derudover følger det af loven, at fonden som udgangspunkt skal give offentligheden adgang til sine arealer, i lighed med hvad der gælder for offentligt ejede arealer.

Organisation

Den Danske Naturfonds bestyrelse har 7 medlemmer. Bestyrelsen er udpeget af stifterne, men medlemmerne agerer uafhængigt af disse. Bestyrelsesmedlemmer vælges for mellem 4 og 6 år og genvalg kan finde sted én gang. De nærmere regler for udpegning og indstilling af medlemmer til fondens bestyrelse fremgår af fondens vedtægter.

Fondens bestyrelse har ansat en direktør med ansvar for den daglige ledelse af fondens sekretariat. Sekretariatet håndterer alle fondens daglige opgaver og administration, herunder projektudvikling, regnskab, kommunikation, samarbejde og løbende sagsbehandling.

Bestyrelsen har endvidere etableret et rådgivende udvalg. Udvalget er bredt sammensat og medlemmerne udpeges af landsdækkende foreninger og interesse- og erhvervsorganisationer, som varetager interesser angående jordbrug, natur, miljø og friluftsliv, samt universiteter.

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.