Regler for indsamling på Naturfondens arealer

I naturreservaterne er det tilladt at indsamle planter, nødder og bær til eget forbrug. Det er aldrig tilladt at indsamle arter, der er fredet.

Regler for indsamling på Naturfondens arealer

Der gælder forskellige regler for, hvad man må indsamle af dyr og planter fra naturen alt efter, hvilke arter det drejer sig om. En del arter er fredet og må ikke indsamles. Reglerne er fastsat i love og bekendtgørelse, som du kan finde på Miljøstyrelsens hjemmeside. Reglerne gælder naturligvis også på arealer ejet af Den Danske Naturfond.

Derudover har Naturfonden fastsat følgende regler for indsamling på fondens arealer:

På Naturfondens arealer må man gerne indsamle nødder, bær, svampe, frø og kogler, blomster, urter, grene, kviste, mos og lav m.v. til privat brug.

Dyr må ikke forulempes og deres huler og reder, yngel og æg må ikke beskadiges. Se i øvrigt adgangsbekendtgørelsen §28, artikel 1, nr. 6.

Særligt vedrørenden indsamling af truede og sårbare dagsommerfugle

Man må selvfølgelig gerne nyde sommerfuglene og tage fotos. Men det er ikke tilladt på Den Danske Naturfonds arealer at indsamle dagsommerfuglearter, der på den danske rødliste er vurderet som truede, sårbare eller som ikke har været mulige at rødlistevurdere på grund af en usikker status i Danmark.

I Danmark er der i alt registreret 99 arter af dagsommerfugle, hvoraf 11 er forsvundet, 64 er fastboende og resten er trækgæster. Omkring halvdelen af de fastboende arter er på den danske rødliste, som truede eller særligt sårbare. Hertil kommer at de arter, som ikke er rødlistevurderet på grund af deres usikre status i Danmark, ofte er meget sårbare over for forstyrrelser. Den Danske Naturfond ønsker at beskytte disse sårbare og fåtallige arter, og det er derfor ikke tilladt at indsamle dem på naturfondens arealer.

Den Danske Naturfond kan give tilladelse til indsamling af rødlistede og andre sjældne eller sårbare dagsommerfuglearter, men kun hvis det foregår som led i et videnskabeligt forskningsprojekt og lignende.

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.