Ophold, adgang og overnatning

Du er altid velkommen i Naturfondens naturområder.

Velkommen i den danske natur

På Den Danske Naturfonds arealer har du samme adgang som på offentligt ejede arealer. Det vil sige, at du må færdes overalt på arealerne og døgnet rundt. Men der kan dog gælde særlige regler i det enkelte naturreservat. Det vil i givet fald fremgå af skiltningen på stedet.

Ophold og overnatning

Du må komme overalt i naturreservaterne – både på og uden for veje og stier. Du må dog ikke færdes på gårdspladser og i haver.

Du må færdes på arealerne døgnet rundt, og det er også tilladt at overnatte på jorden eller i en hængekøje. Teltning er kun tilladt på særlige telt-, lejr- og shelterpladser. Og du må kun tænde ild, hvis det foregår på en afmærket bålplads.

Det er tilladt at samle bær, nødder, grene og lignende i begrænset omfang og til privat brug. Det er ikke tilladt at skræmme eller skade dyrene og deres huler, reder, yngel og æg.

Ridning er tilladt i skridt eller trav på asfalt- og grusveje, som er bredere end 2,5 m. Du må også gerne ride i skovbunden men ikke på gravhøje og andre fortidsminder. På nogle arealer kan der gælde særlige regler for ridning og i indhegninger kan ridning være forbudt. Det vil fremgå af skiltningen.

Cykling er tilladt på veje og stier.

Hunde er velkomne, men skal altid føres i snor.

Hvis du ønsker at gennemføre et arrangement med over 30 deltagere (for skoleklasser og spejdere over 50 deltagere) eller et erhvervs-/sportsarrangement, som indebærer afmærkning, lejrslagning og lignende eller som afvikles i nattetimerne, skal du søge om tilladelse. For det enkelte areal kan du her på hjemmesiden se, hvem man skal søge tilladelse hos.

Vi håber, du vil nyde dit ophold, passe godt på naturen og også tage hensyn til de andre besøgende. Adgang og ophold sker på eget ansvar.

Regler for indsamling på Naturfondens arealer

Der gælder forskellige regler for, hvad man må indsamle af dyr og planter fra naturen alt efter, hvilke arter det drejer sig om. En del arter er fredet og må ikke indsamles. Reglerne er fastsat i love og en bekendtgørelse, som du kan finde på Miljøstyrelsens hjemmeside. Reglerne gælder naturligvis også på arealer ejet af Den Danske Naturfond.

Derudover har Naturfonden fastsat følgende regler for indsamling på fondens arealer:

På Naturfondens arealer må man gerne indsamle nødder, bær, svampe, frø og kogler, blomster, urter, grene, kviste, mos og lav m.v. til privat brug.

Dyr må ikke forulempes og deres huler og reder, yngel og æg må ikke beskadiges. Se i øvrigt adgangsbekendtgørelsen §28, artikel 1, nr. 6.

Lad de truede og sårbare dagsommerfugle blive i naturen

Man må selvfølgelig gerne nyde sommerfuglene og tage fotos. Men vi vil så gerne beskytte de dagsommerfuglearter, der er vurderet som truet eller sårbar på på Den Danske Rødliste – eller som det ikke har været muligt at rødlistevurdere på grund af en usikker status i Danmark. Derfor er det ikke tilladt at indsamle dem på Den Danske Naturfonds arealer.

I Danmark er der i alt registreret 99 arter af dagsommerfugle, hvoraf 11 er forsvundet, 64 er fastboende og resten er trækgæster. Omkring halvdelen af de fastboende arter er på den danske rødliste, som truet eller særligt sårbar. De arter, som ikke er rødlistevurderet på grund af deres usikre status i Danmark, er tit meget sårbare over for forstyrrelser.

Den Danske Naturfond kan give tilladelse til indsamling af rødlistede og andre sjældne eller sårbare dagsommerfuglearter, men kun hvis det foregår som led i et videnskabeligt forskningsprojekt og lignende.

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.