Sådan må du færdes

Du er altid velkommen i Naturfondens naturområder.
Følg reglerne for naturens og andre gæsters skyld.

Velkommen i Naturfondens naturområder

Vi håber, du nyder at opleve naturen i Naturfondens naturområder, mens du passer godt på naturen og dens beboere og tager hensyn til andre gæster.

Ophold, adgang og overnatning

Du har samme adgang som på offentligt ejede arealer. Det vil sige, at du må færdes overalt i området døgnet rundt både på og uden for veje og stier. Du må ikke færdes på gårdspladser og i haver.

Der kan være særlige regler i det enkelte naturområde. Det kan man læse om på skilte i det enkelte område.

  • Du må også overnatte på jorden eller i en hængekøje. Det er dog kun tilladt at overnatte i telt på særlige telt-, lejr- og shelterpladser.
  • Du må kun tænde ild på en afmærket bålplads.
  • Ridning er tilladt i skridt eller trav på asfalt- og grusveje, som er bredere end 2,5 m. Du må gerne ride i skovbunden, men ikke på gravhøje og andre fortidsminder. I nogle områder kan der være særlige regler for ridning, og i  nogle indhegninger kan ridning være forbudt. Det kan man læse på skilte i det enkelte område.
  • Cykling er tilladt på veje og stier.
  • Hunde er velkommen, men skal altid være i snor.
  • Adgang og ophold er på eget ansvar.

Hvis du ønsker at gennemføre et arrangement med over 30 deltagere (for skoleklasser og spejdere over 50 deltagere) eller et erhvervs-/sportsarrangement, som indebærer afmærkning, lejrslagning og lignende eller som afvikles i nattetimerne, skal du søge om tilladelse. Skriv til kontakt@naturfonden.dk eller ring til os.

Det må du indsamle i Naturfondens naturområder

På Naturfondens arealer må man gerne indsamle nødder, bær, svampe, frø og kogler, blomster, urter, grene, kviste, mos og lav m.v. i begrænset omfang til privat brug. Det er ikke tilladt at skræmme eller skade dyrene og deres huler, reder, yngel og æg.

Der gælder forskellige regler for, hvad man må indsamle af dyr og planter fra naturen alt efter, hvilke arter det drejer sig om. En del arter er fredede og må ikke indsamles. Det gælder for eksempel vilde orkidéer og flere andre fredede planter-arter. Læs reglerne, som også gælder i Naturfondens områder.

Lad de sjældne sommerfugle blive i naturen

Man må selvfølgelig gerne nyde sommerfuglene og tage fotos. Men vi vil gerne beskytte de sjældne eller lige frem truede dagsommerfuglearter. Derfor er det ikke tilladt at indsamle dem i Naturfondens naturområder.

I Danmark er der i alt registreret 99 arter af dagsommerfugle, hvoraf 11 er forsvundet, 64 er fastboende og resten er trækgæster. Omkring halvdelen af de fastboende arter er på den danske rødliste, som truet eller særligt sårbar. De arter, som ikke er rødlistevurderet på grund af deres usikre status i Danmark, er tit meget sårbare over for forstyrrelser.

Naturfonden kan give tilladelse til indsamling af rødlistede og andre sjældne eller sårbare dagsommerfuglearter, men kun hvis det foregår som led i et videnskabeligt forskningsprojekt og lignende.

Vilde planter hører til i naturen

Det er ikke tilladt at grave fredede planter som orkidéer og mange andre vilde planter op og fjerne dem fra deres naturlige levested. De hører til i naturen, fordi de skal bidrage til andre arters overlevelse og et økosystem i balance og ikke pryde et par øjne i en have. Mange arter dør desuden ved opgravning og udplantning i en have eller kan købes i et plantecenter.

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.