Privatlivspolitik

Dataansvar

Den Danske Naturfond – herefter Fonden – behandler persondata og har derfor vedtaget denne persondatapolitik, der fortæller dig, hvordan Fonden behandler dine data.

Fonden er dataansvarlig i henhold til den fælleseuropæiske Persondataforordning, og Fonden sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Inden for dette ansvar behandles modtagne data af Fondens ansatte og af medlemmerne af Fondens bestyrelse. I det omfang data deles med eksterne leverandører, sker det inden for rammerne af en databehandleraftale.

Fonden sikrer fair og transparent databehandling. Når Fonden beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser Fonden dig om, hvilke data Fonden behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Behandling af persondata

Formål

Fonden indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Det sker ved:

 • Behandling donationer og levering af vores ydelser
 • Tilpasning af vores kommunikation i nyhedsbreve og på sociale medier samt fremsendelse af markedsføringsmaterialer, såfremt dette er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende markedsføringslov
 • Opfyldelse af lovkrav, herunder den årlige indberetning til SKAT, så dit bidrag til os fremgår af din selvangivelse
 • Cookies på hjemmesiden

Fonden behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til disse formål. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os og derfor indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål.

Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for Fondens forretningsdrift.

Kategorier for behandling af persondata

Fonden anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester og i vores kontakt med dig.

De kategorier af databehandling, Fonden anvender, omfatter:

 • Cookies på hjemmesiden: Der registreres et unikt ID, IP-nummer, geografisk placering, tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon og hvilke sider du klikker på (interesser)
 • Almindelige personoplysninger: Der registreres et unik ID, navn, adresse, postnummer, by, telefonnummer, e-mail og evt. betalingsoplysninger (registrerings- og kontonummer)
 • CPR-nummer: Der registreres CPR-nummer

Udover CPR-nummer indsamles og håndteres ikke nogen typer af særlige følsomme persondata.

 

Fonden behandler kun relevante persondata (behandlingsgrundlag)

Fonden behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Det betyder at når du give et bidrag til os, køber en vare i Fondens webshop eller indgår anden form for aftale med os, så behandler Fonden udelukkende dine almindelige personoplysninger til det formål.

Fonden kan også behandle dine almindelige personoplysninger, hvis du fx har en forespørgsel eller lignende, som går forud for din beslutning om at indgå en aftale med os. Det juridiske grundlag for behandling af dine personoplysninger er Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for, at Fonden kan opfylde Fondens aftale med dig eller for, at Fonden kan håndtere forespørgsler og lignende forud for din eventuelle indgåelse af en aftale med os

Fonden har også mulighed for at behandle dine almindelige personoplysninger fordi, Fonden har en legitim interesse i at behandle oplysningerne om dig, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f), medmindre din ret til at opnå beskyttelse af dine egne almindelige personoplysninger går forud for Fondens legitime interesse i at behandle dine oplysninger.

Følgende legitime grunde ligger til grund for den nuværende databehandling:

Til kommunikation og markedsføring (behandlingsgrundlag)

Fonden har en legitim interesse i at behandle dine personoplysninger (dit navn, adresse, post nr. by, mobiltelefonnummer og e-mail adresse) til brug for markedsføringsformål. Fondens legitime interesse består således i at kende til dine præferencer, så Fonden bedre kan tilpasse Fondens tilbud til dig og i sidste ende tilbyde produkter og tjenesteydelser, der bedre opfylder  dine behov  og  ønsker. Fonden overholder naturligvis også markedsføringslovens regler. Det er ligeledes med henvisning til denne bestemmelse, at Fonden udarbejder diverse statistikker over antallet af medlemmer, køb, bidrag, brug af hjemmesiden, m.v.

Opfyldelse af lovkrav (behandlingsgrundlag)

I visse tilfælde er Fonden også retligt forpligtet til at behandle personoplysninger om dig. Det kan fx være til brug for dokumentation af transaktionsspor og lignende i medfør af reglerne i bogføringsloven. Fonden skal blandt andet gemme regnskabsmateriale i fem år fra afslutningen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører. Det kan ligeledes være i forbindelse med indberetninger til SKAT, så du kan få fradrag for dit bidrag til os. Indberetninger til SKAT skal ske med angivelse af CPR-nr., jf. skattekontrolloven, og det er derfor grundlaget for Fondens Behandling af oplysninger om dit CPR-nr.

Nyhedsbreve (behandlingsgrundlag)

 1. Data, der indsamles
  Vi indsamler kun de nødvendige data til udsendelse af vores nyhedsbrev, som inkluderer dit navn og din e-mail-adresse.
 2. Brug af data
  Dine data bruges udelukkende til at sende dig vores nyhedsbrev og vil ikke blive delt med tredjeparter.
 3. Opbevaring af data
  Dine data opbevares sikkert via Mailchimp, vores email serviceudbyder.
 4. Dine rettigheder
  Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, anmode om at få adgang til dine data, få dem rettet, eller få dem slettet. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine data og har ret til dataportabilitet. Hvis du vil gøre brug af nogen af disse rettigheder, kan du kontakte os på [din e-mail-adresse eller anden kontaktinformation].
 5. Afmelding
  Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, kan du afmelde dig ved at klikke på ‘afmeld’ linket i bunden af vores e-mails.”

Cookies og nyhedsbreve (behandlingsgrundlag)

Er du ikke bidragyder hos os, men fx blot bruger af Fondens hjemmeside eller tilmeldt nyhedsbrevet, har Fonden – i begrænset omfang – brug for at kunne administrere de oplysninger, som du selv afgiver til brug for fx cookie-håndtering. Læs mere i Fondens cookiepolitik https://naturfonden.dk/cookiepolitik/

Samtykke

Fonden beder om dit samtykke, inden Fonden behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre Fonden har et lovligt grundlag for at indhente dem. Fonden oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne nedenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Fonden videregiver ikke dine persondata til andre aktører uden dit samtykke.

Sletning

Fonden sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Persondata på bidragsydere slettes fem år efter sidste donation. Betalingsdata anonymiseres og beholdes til statistisk brug.

Persondata fra personer, som IKKE har givet en donation, slettes 18 måneder efter oprettelsen, med mindre der gives en fornyet tilladelse.

Cookies på hjemmesiden slettes efter følgende regler: https://naturfonden.dk/cookiepolitik/

Sikkerhed

Fonden har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Tekniske og organisatoriske foranstaltninger

Fonden har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Der benyttes kun software uden kendte sikkerhedshuller, og Fonden sørger løbende for at holde software opdateret.

Ved ansættelse af nye medarbejderes gennemgås denne privatlivspolitik og IT-sikkerhedpolitikken og de standardprocedurer, der er knyttet til disse. Det gøres for at indskærpe, hvordan den enkelte medarbejder skal agere i forhold til Fondens interne sikkerhedsprocedurer.

Brug af cookies

Når du besøger vores website, indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af websitet. Nedenfor er uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies

Hjemmesiden www.naturfonden.dk anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil eller tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som for eksempel virus.
Det er muligt at slette eller blokere for cookies.

Hvis du sletter eller blokerer cookies, vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere, at websitet ikke fungerer optimalt, og at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Hjemmesiden www.naturfonden.dk indeholder cookies fra tredjeparter. Læs mere om hvilke dette drejer sig om her.

Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data Fonden behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad Fonden anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe Fonden opbevarer dine persondata, og hvem der modtager data om dig, i det omfang Fonden videregiver data i Danmark og i udlandet.

Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til Fonden. Vores kontaktoplysninger finder du nederst på siden.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet. Hvis du mener, at de persondata, Fonden behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil Fonden have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder for eksempel, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som Fonden indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte Fonden, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger Fonden, om betingelserne er opfyldt og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger Fonden for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Klager om vores datahåndtering kan ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Den Danske Naturfond
Adresse: Vodroffsvej 59
CVR: 36502991
Telefonnr.: 71 99 72 01
Mail: kontakt@naturfonden.dk
Website: www.naturfonden.dk

Denne politik er sidst opdateret d. 22. maj 2018

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.