Om Naturfonden

Naturfonden køber, beskytter og genopretter natur
i hele Danmark for at sikre unikke naturoplevelser
og evigtvarende naturbeskyttelse.

Naturfonden forbedrer den danske natur ved at skabe flere levesteder for dyr og planter og give alle store naturoplevelser. Naturfonden skaber et Danmark med bedre plads til vilde dyr og planter, og hvor alle kan opleve storslået natur på naturens betingelser.

Naturfonden sikrer mere plads til naturen i hele landet ved at købe jord, hvor vi genopretter naturen, plejer den og sikrer den for altid. Alle opkøb sker gennem frivillige aftaler med private lodsejere. Naturfonden er en uafhængig, privat, non-profit fond. Se naturområderne.

RIGERE DANSK NATUR I AL FREMTID

Vi beskytter naturen, hvor den allerede findes, og hvor den er truet. Vi genopretter den, hvor den tidligere har været. Vi hjælper den trængte biodiversitet ved at skabe god biologisk sammenhæng i skovene og det åbne landskab og en natur, der udvikler sig på egne præmisser. Det mangler i Danmark. En rigere natur er mere spændende at gå på opdagelse i, og den giver større mulighed for at komme tæt på de dyr og planter, der gør dansk natur til noget særligt.

Naturfonden er uafhængig og arbejder ikke for særlige interesser. Vi tænker og arbejder langsigtet for at skabe blivende, evigtvarende værdier med en sikker beskyttelse af naturværdier og en solid forankring af den langsigtede forvaltning.

Hvorfor dansk natur?

I Danmark har vi mange smukke og unikke naturområder. Fra de stormombruste kyster over eventyrlige, urørte skove til bølgende blomsterenge. Men biodiversiteten er under pres. Mange af de vilde dyr og planter, som tidligere var almindelige i Danmark, er ved at forsvinde. Den største grund er, at deres levesteder forsvinder. Det er vores opgave at passe på naturen, for alle skal have mulighed for at opleve storslået dansk natur. Nu og i al fremtid.

Baggrund

Den Danske Naturfond er stiftet i januar 2015 på baggrund af vedtægter fastlagt af fondens tre stiftere – den danske stat, VILLUM FONDEN og Aage V. Jensen Naturfond – og af loven om Den Danske Naturfond vedtaget i december 2014.

Naturfonden arbejder for at forbedre naturtilstanden og vandmiljøet. Herudover er det et selvstændigt formål at styrke den folkelige opbakning til arbejdet med naturgenopretning og -beskyttelse.

Naturfonden er en privat, uafhængig, non-profit fond. Som følge af Lov om Den Danske Naturfond er Naturfonden underlagt en række krav, som skal sikre en åben og god forvaltning. Derudover følger det af loven, at Naturfonden som udgangspunkt skal give offentligheden adgang til sine arealer, i lighed med hvad der gælder for offentligt ejede arealer.

Organisation

Den Danske Naturfonds bestyrelse har 7 medlemmer. Bestyrelsen er udpeget af stifterne, men medlemmerne agerer uafhængigt af disse.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for mellem 4 og 6 år og genvalg kan finde sted én gang. De nærmere regler for udpegning og indstilling af medlemmer til fondens bestyrelse fremgår af Naturfondens vedtægter.

Naturfondens bestyrelse har ansat en direktør med ansvar for den daglige ledelse af sekretariatet. Sekretariatet håndterer alle daglige opgaver og administration, herunder projektudvikling, regnskab, kommunikation, samarbejde og løbende sagsbehandling.

Bestyrelsen har endvidere etableret et rådgivende udvalg. Udvalget er bredt sammensat og medlemmerne udpeges af landsdækkende foreninger og interesse- og erhvervsorganisationer, som varetager interesser angående jordbrug, natur, miljø og friluftsliv, samt universiteter.

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.