Bestyrelse

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for fonden og dens aktiviteter

Lauritz B. Holm-Nielsen

Formand

Læs mere

Lauritz B. Holm-Nielsen (født 1946) er uddannet mag.scient. i biologi fra Aarhus Universitet og har siden arbejdet inden for universitetsverdenen. Efter en periode som administrativ og faglig leder på Aarhus Universitet arbejdede Lauritz 18 år i udlandet, her af tolv år som Lead Specialist i Verdensbanken, Washington D.C. Fra 2005 til 2013 var Lauritz rektor for Aarhus Universitet. Lauritz er direktør for Sino-Danish Center ved University of the Chinese Academy of Sciences, Beijing, og særlig rådgiver for universitetsledelsen på Aarhus Universitet. Han har derudover været engageret i en række bestyrelser, herunder som formand for bestyrelserne for Nationalt udvalg for Forskningsinfrastruktur (NUFI) og præsident for den europæiske forskersammenslutning Euroscience.

Lauritz B. Holm-Nielsen er udpeget af tidligere miljøminister Kirsten Brosbøl for en periode på 6 år. Lauritz tiltrådte posten d. 27/1-2015.

Bente Overgaard

Næstformand

Læs mere

Bente Overgaard (født 1964) er cand.scient.pol fra Århus Universitet. Var i perioden 2008-2016 koncerndirektør i Nykredit A/S. Bente Overgaard er bestyrelsesmedlem i SP Group, Øresundsinstituttet, Finansiel Stabilitet, Energinet,
Royal Arena og ansvarlig for CBS bestyrelsesuddannelserne til bank, pension og forsikring. Hun er partner med fokus på finans og digitalisering hos Flensby& Partners.

Bente Overgaard er udpeget af fondens stiftere for en periode på 6 år og tiltrådte posten d. 27/1-2015.

Frank Ladegaard Erichsen

Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Frank Ladegaard Erichsen (født 1983) har et Studenterkursus fra Aarhus Akademi og har siden arbejdet med restaurering af fredede bygninger i Norge. I 2005 købte han Kastaniegaarden på Djursland, hvorfra hele Danmark siden 2007 har lært ham at kende i selvforsyningsprogrammet ‘Bonderøven’, hvor han er vært og tilrettelægger. Frank Ladegaard Erichsen har udgivet to bøger om selvforsyning, og har siden 2013 arbejdet med at etablere Kastaniegaardens Uddannelsescenter, som har til formål at uddanne sine elever inden for traditionelle håndværk, bæredygtighed og bred naturforståelse.

Frank Erichsen har været en del af bestyrelsen siden januar 2015 og blev i januar 2019 genudpeget for en periode på 4 år efter indstilling fra fondens bestyrelse.

Hanne Stensen Christensen

Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Hanne Stensen Christensen er direktør i Stevns Kommune med ansvar for bl.a. Plan, Miljø og Teknik. Hun er uddannet cand. scient i miljøbiologi fra Københavns Universitet, og har derudover en mastergrad i offentlig administration fra CBS. Hanne har knap 15 års ledelseserfaring fra det tidligere Frederiksborg Amt, Næstved Kommune, Lejre Kommune og senest Stevns Kommune.

Hanne Stensen Christensen er udpeget af fondens stiftere for en periode frem til januar 2021. Hanne tiltrådte posten d. 1/1-2017.

Jørn Jespersen

Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Jørn Jespersen (født 1955) er uddannet HD i Organisation og Personaleudvikling fra Handelshøjskolen i København og har været direktør fra 2007 til 2020 for brancheforeningen Dansk Miljøteknologi, hvor han nu er politisk konsulent. Han er desuden indehaver af rådgivnings- og konsulentvirksomheden JJ Advice, som rådgiver inden for miljøpolitik, ledelse og organisation. Jørn Jespersen sad fra 1994 til 2005 i Folketinget for SF, hvor han blandt andet bestred posterne som formand for Folketingets Miljøudvalg og Folketingets Fødevareudvalg. Jørn Jespersen var også formand for Natur- og Landbrugskommissionen i 2012-2013. Han er formand for ICROFS, Danmarks forskningscenter for økologisk landbrug og fødevarer

Jørn Jespersen er udpeget af fondens stiftere for en periode på 6 år. Jørn tiltrådte posten d. 27/1-2015.

Per Holten-Andersen

Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Per Holten-Andersen (født 1952) er forstkandidat og Ph.d. fra Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole og HD i Finansiering og Kreditvæsen fra Copenhagen Business School. Han var rektor ved Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole fra 2002-2006. Efter fusionen mellem Landbohøjskolen og Københavns Universitet var Per Holten-Andersen dekan ved det Biovidenskabelige Fakultet (KU-Life) fra 2007-2011. 2012 til 2019 var han rektor for Copenhagen Business School. Per Holten-Andersen har også en række bestyrelses- og æresudnævnte poster på sit cv. Han sidder blandt andet i Knud Højgaards Fonds bestyrelse.

Per Holten-Andersen har været en del af bestyrelsen siden januar 2015 og blev i januar 2019 genudpeget for en periode på 4 år efter indstilling fra Rektorkollegiet, Danske Universiteter.

Hanne Leth Andersen

Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Hanne Leth Andersen (født 1962) er uddannet mag.art. i romansk filologi og ph.d. i fransk sprog fra Københavns Universitet. Hun var i 13 år ansat ved Aarhus Universitet, hvor hun blandt andet var professor og prodekan ved Det humanistiske Fakultet. Herefter kom hun til CBS som direktør for Learning Lab. De seneste 5 år har hun været rektor for Roskilde Universitet (RUC). Hanne Leth Andersen er engageret i en række bestyrelser og i international evaluering og udvikling af uddannelseskvalitet og forskningsstrategi.
Hanne Leth Andersen er udpeget for en periode på 4 år efter indstilling fra Rektorkollegiet, Danske Universiteter. Hun tiltrådte i januar 2019.

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.