Uddelingspolitik

Naturfonden arbejder for at forbedre den danske natur.
Det gør vi med naturprojekter, der skaber flere levesteder for vilde dyr og planter og giver alle mulighed for store naturoplevelser.

Uddelingspolitik

Naturfonden støtter og iværksætter naturprojekter, som skaber mere natur og et bedre vandmiljø, sådan som det fremgår af Naturfondens vedtægter og loven om Den Danske Naturfond.

De mere præcise prioriteringer på både kort og lang sigt fremgår af Naturfondens strategi.

Kort fortalt fokuserer Naturfondens aktiviteter og støttemuligheder på konkrete, arealrelaterede naturprojekter, der bidrager positivt til ændringer i naturtilstand og vandmiljø, hvor projektet gennemføres.

Typer af naturprojekter

Naturfondens naturprojektaktiviteter spænder bredt, og der er ikke et helt bestemt projektdesign, som skal være opfyldt. Der skelnes dog principielt mellem to typer projekter:

Egne naturprojekter

Naturprojekter, som Naturfonden selv deltager i udviklingen af, og som oftest indebærer, at vi helt eller delvist køber områder som en del af projektet. Der er typisk tale om større projekter.

Vi har naturprojekter i gang i hele landet. Se dem alle her.

Alle projekter gennemføres i partnerskab og samarbejde med andre, og det er også målsætningen i fremtidige projekter.

Man kan altid henvende sig til os, hvis man har en idé eller et forslag til et naturprojekt. Vi behandler alle henvendelser. Vi kan desværre ikke prioritere at støtte alle, der henvender sig, også selv om der kan være tale om gode projekter.

Støttede naturprojekter

Vi kan støtte naturprojekter, som gennemføres af andre. Det er som regel mindre naturprojekter, men det kan også være større.

For at effektivisere håndteringen af de mange henvendelser om denne type projekter har vi afsat en ramme på hver 15 mio. kr. i 2016, 2018 og 2024 til at støtte andres naturprojekter. Søg ny pulje for 2024 her.

Læs om de 50 naturprojekter, vi har støttet her.

Dette får ikke støtte

  • rene forskningsprojekter, konferencer og efteruddannelse.
  • som udgangspunkt ikke projekter på offentlige arealer.

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.