Maskiner graver ud:
Snart flyder vandet igen frit i Lerbjerg Skov

Du kan hjælpe

Kun 10,5 % af de danske skove er naturens urørte fristeder. Derfor har skovens mange sjældne dyr og planter for lidt plads. Men med et SKOVBEVIS hjælper du naturen i Danmark med flere levesteder. Køb Skovbevis

Lilla, gule og blå planter blomstrer langs søer og skovmoser, hvor der før var mørkt og tørt. Igen summer bier, svirrefluer og sommerfugle.

Det er resultatet, når mørk og tør plantage forvandles til naturlig og våd skovbund igen, og en kilometer dybe grøfter bliver mere naturlige vandløb.

Det begynder med store gravemaskiner, som rykker ind i Lerbjerg Skov i efteråret. Her stopper de dræn og genskaber vandløb.

Det er en del af en stor indsats, som forvandler Lerbjerg Skov til en skov med flere naturlige levesteder til skovens dyr, planter og svampe.

I mange år ledte dræn og dybe grøfter ellers regnvandet væk fra skoven for at kunne plante nåletræer til tømmerbrug.

Men når gravemaskinerne er færdige, bliver vandet i skoven og får lov at risle frit. Det giver flere levesteder til planter og insekter, blandt andre truede og sjældne sommerfugle.

Engperlemorsommerfugl er truet af udryddelse
Engperlemorsommerfugl er truet af udryddelse. I Lerbjerg Skov giver vi den nye levesteder.

Her kommer flere små bække, der risler stille gennem skovbunden, flere pytter med vand og mere fugtig skovbund. Her kommer igen til at vokse vilde planter som desmerurt, fladkravet kodriver, hjortetrøst og kær-tidsel. Det er vigtige planter for bier, sommerfugle og svirrefluer.

En del af de plantede nåletræer dør, når moserne genopstår. De får lov at blive stående og rådne. Det er til stor gavn for skovens spætter, svampe og insekter, som finder føde og boliger i træ, der rådner. Her bliver også igen plads og lys til blomstrende urter og dermed flere insekter i de mere naturlige moser.

Allerede første forår så vi de første gode resultater af genopretning af de tre skovmoser i Lerbjerg Skov. Vilde planter blomstrer igen i moserne. Det gælder blandt andre trævlekrone, kær-ranunkel, eng-forglemmigej og græsbladet fladstjerne. De vokser kun, hvor naturen er god. Den smukke fugl, vibe, ynglede endda i to af moserne.
Allerede første forår så vi de første gode resultater af genopretning af de tre skovmoser i Lerbjerg Skov. Vilde planter blomstrer igen i moserne. Det gælder blandt andre trævlekrone, kær-ranunkel, eng-forglemmigej og græsbladet fladstjerne. De vokser kun, hvor naturen er god. Den smukke fugl, vibe, ynglede endda i to af moserne.

Gode resultater allerede

Efterårets arbejde er det sidste af den del af natur-indsatsen, der giver skoven vandet tilbage. Det første klarede vi i efteråret 2022, hvor vi genoprettede tre ødelagte skovmoser.

Allerede første forår så vi de første gode resultater.

Vilde planter blomstrer igen i moserne. Det gælder blandt andre trævlekrone, kær-ranunkel, eng-forglemmigej og græsbladet fladstjerne. De vokser kun, hvor naturen er god. Den smukke fugl, vibe, ynglede endda i to af moserne.

Naturplanen og arbejdet i skoven laves sammen med Nationalpark Skjoldungernes Land og Lejre Kommune.

Fakta: Sådan flyder vandet igen i Lerbjerg Skov

Naturen får bedre vilkår i fire moser.

• En del drænrør fjernes.
• Knap en kilometer dybe grøfter hæves til mere naturligt vandløb. De blev gravet unaturligt dybe for at lede vandet væk fra skoven. Men dybe grøfter er et dårligt levested for dyr og planter, der har brug for naturlige vandløb med lav dybde, hvor vandet kan interagere med omgivelserne.
• En af de fire genoprettede moser er Store Tørvemose. Engang var den højmose, men blev drænet og delvist udgravet for at bruge tørv til brændsel. Når mosen nu får vandet tilbage, sætter det en prop i udledningen af den klimaskadelige CO2. Forhåbentlig bliver mosen med tiden igen til højmose, der er et meget truet og sjældent levested i Danmark. Højmoser gavner klimaet, fordi det binder CO2 frem for at udlede det, som dyrket jord gør.
• Vi lukker også afløbet fra to andre af skovens moser, der hidtil har været tørlagt af dræn og grøfter.
• Nogle grøfter lukker vi ikke helt. Det sker for at tage hensyn til skovens naboer, der gerne vil have deres jord fri for vandet mens andre kan lukkes helt så vandet selv kan finde vej.

LERBJERG SKOV

Den truede hasselmus, sjældne sommerfugle og mange andre af skovens dyr, planter og svampe får nu flere og bedre levesteder i deres nye hjem på Sjælland. Alle er velkommen til at opleve naturen.

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.