Grøn forvandling: Natur-oase
genskabt på få måneder

Beskyt den vilde natur

Den vilde natur mangler plads. Men du kan hjælpe. Som Naturbeskytter giver du naturen mere plads hver måned. For 12 kroner redder du 1 m2. BLIV NATURBESKYTTER NU

Se godt på billederne før og efter vores store genopretning af tre ødelagte skovmoser i Lerbjerg Skov på Sjælland. Det er en verden til forskel, og en grøn verden, hvor der igen er vand, plads og lys til vilde planter og insekter. Det gavner endda klimaet.

De genoprettede skovmoser i vores naturområde Lerbjerg Skov er nu fint grønne og ser næsten naturlige ud allerede første sommer efter, vi har afsluttet genopretningen.

Nu er skovmoserne igen et naturligt levested for vilde planter og insekter med vand, plads og lys. Det hele er sket på få måneder.

Sådan genskabte vi den grønne oase

Det er et stort arbejde at genoprette en skovmose. Det begynder med grundig planlægning i den naturplan, som vi har lavet sammen med Nationalpark Skjoldungernes Land og Lejre Kommune.

Derefter kan maskiner rykke ind og begynde det grove arbejde.

Før genopretning er bunden tør og uden liv. Vandet fjernes i en dyb kanal, og skoven er helt mørk på grund af tætplantede nåletræer. I efteråret 2022 fjernede vi nåletræerne for at genskabe de tre skovmoser på samlet tre hektar af skoven. Engang var her moser, men de blev drænet for at plante nåletræer til tømmer.

Efter det store arbejde med at fælde nåletræer er den oprindelige mosebund igen fremme i dagens lys efter mange årtiers fravær.

Store maskiner skrabede et mange centimeter tykt lag af visne nåle fra nåletræerne væk. Laget med den såkaldte nåletræsførne er dannet gennem mange år med nåletræsplantage.

Vi stoppede også grøfter og fjernede drænrør, der tidligere ledte det naturlige vand væk fra mosen.

Gode og grønne resultater ses allerede første sommer efter, det store arbejde er slut. Gamle frø har overlevet i mosebunden i 100 år og er igen spiret i tusindvis.  Moserne er nu i høj grad dækket af forskellige slags planter som siv og star.

Den grønne mose er igen levested for mange dyr og planter. Insekter som guldsmede og sommerfugle summer igen. Mosen er ikke bare groet til i brændenælder, som det ellers tit kan ske. Det har vi forhindret ved at skrabe førnelaget af, så vi fik den mere oprindelige mosebund frem.

Genopretningen gavner endda klimaet, nu hvor vandet igen dækker tørven, som ikke længere nedbrydes til klimaskadelige gasser.

To vibepar yngler allerede i moserne. Vibe er en af de fugle-arter, som er forsvundet i hobetal på grund af mangel på levesteder.

Engperlemorsommerfugl er truet af udryddelse

Forhåbentlig bliver moserne levested for nogle af områdets truede og sjældne sommerfugle som brunlig perlemorsommerfugl, dukatsommerfugl, engperlemorsommerfugl og skovperlemorsommerfugl. Udviklingen går i hvert fald allerede den rigtige vej.

LERBJERG SKOV

Den truede hasselmus, sjældne sommerfugle og mange andre af skovens dyr og planter får nu god natur at trives i med deres nye hjem på Sjælland. Alle er velkommen.

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.