Sammen for naturen: Truede dyr får nyt hjem på Sjælland

Borgere i Hvalsø, Lejre, Roskilde og omegn får en ny mulighed for store naturoplevelser. Samtidig kommer der flere og bedre steder at leve for truede dyr som hasselmus og engperlemorsommerfugl og et væld af andre af skovens dyr og planter, der mangler naturlig skov i Danmark.

Det er muligt, fordi Danske Naturfond har købt Lerbjerg Skov af Ledreborg Gods.

”Danmark mangler skov, hvor naturen kan trives og udvikle sig frit uden intensiv produktion og skovdrift. Med købet af Lerbjerg Skov kan vi genskabe gode boliger til de mange dyr og planter, som er helt afhængige af naturlige skove,” siger Bengt Holst, formand for Den Danske Naturfond.

Skoven er nu åben for alle med samme adgang som i offentlige skove. Derfor kan man nu frit færdes i skoven på alle tidspunkter, ride uden ridetegn og gå på opdagelse udenfor skovveje og stier.

Lerbjerg Skov har områder, hvor lyset kan give liv til skovens vilde planer og insekter. Skov med lysåben natur mangler i Danmark, men vi sørger for mere i Lerbjerg Skov. Foto: Jesper Edvardsen

Oplev naturen til fods eller hest

Skoven bliver vildere og mere naturlig ved at indstille den intensive produktion og skovdrift, genskabe oprindelige skovmoser og genoprette de gamle skovenge. Det giver de mange arter dyr og planter gode muligheder for at sprede sig til deres nye hjem.

”Danmark mangler skov, hvor naturen kan trives og udvikle sig frit uden intensiv produktion og skovdrift. Med købet af Lerbjerg Skov kan vi genskabe gode boliger til de mange dyr og planter, som er helt afhængige af naturlige skove.” Bengt Holst, formand for Den Danske Naturfond

Naturfonden, Lejre Kommune og Nationalpark Skjoldungernes Land vil sammen gøre skoven vildere og give alle mulighed for at opleve naturen, for eksempel med flere afmærkede vandrestier.

”Naturen er en vigtig del af Lejre Kommunes DNA. Her lever vi i naturen og med naturen, og vi vil have, at der bliver passet godt på den. Derfor er der god grund til at fejre vores nye samarbejde med Naturfonden og Nationalpark Skjoldungernes Land om Lerbjerg Skov. Nu sikrer vi, at området får lov at udvikle sig i en mere naturlig retning samtidig med, at den bliver nemmere at bevæge sig rundt i for alle os, der holder af en tur i skoven,” siger Carsten Rasmussen, borgmester i Lejre Kommune.

”For Nationalpark Skjoldungernes Land er det yderst glædeligt at Den Danske Naturfond har valgt at opkøbe og udlægge vild natur af den størrelse i Nationalparken. Vi glæder os til samarbejdet om at hjælpe naturen på vej mod det vilde og mangfoldige,” siger formand for nationalparken Lars Vedsmand.

Læs også:

Lerbjerg Skov

Hasselmus er truet i Danmark. Men nu kan den lille syvsover få nye steder at leve.

Fakta: Private og virksomheder er med til at sikre Lerbjerg Skov

Lerbjerg Skov har et budget på ca. 22,5 mio. kr. inkl. Naturfondens køb af skoven.

Private og virksomheder er med til at sikre Lerbjerg Skov. Mere end 40 procent af købet er sket for private donationer. Det gælder blandt andre 8.145 købere af Naturfondens Skovbeviser samt Skovcertifikater fra Verdens Skove. Også virksomheder, som Arbejdernes Landsbank, Sinatur Hotel & Konference og Lyreco har støttet opkøbet af Lerbjerg Skov.

Om området

Lerbjerg Skov ligger smukt og naturskønt som en del af de store midtsjællandske skove. I hjertet af Sjælland vokser noget af det sidste oprindelige danske skov i et samlet område på over 1.000 ha, Bidstrup Skovene. Lerbjerg Skov er en del af det store skovområde.

Området har stort set altid været dækket af skov, og derfor rummer skoven en meget rig biodiversitet. Det gælder blandt andet for sommerfuglene, som lever i de mange skovlysninger.

Truede og sjældne arter

I Bidstrup Skovene lever mange værdifulde arter af dyr, planter og svampe.

Her er bl.a. gode levesteder for den truede engperlemorsommerfugl, skovperlemorsommerfugl, brunlig perlemorsommerfugl og dukatsommerfugl. De kan flytte ind i Lerbjerg Skov, når vi genskaber de gamle skovmoser og skovenge med masser af vilde blomster.

Den truede hasselmus findes i udkanten af Lerbjerg Skov. Der er gode chancer for, at den lille syvsover kan flytte ind, når Lerbjerg Skov igen gror til med flere krat og hasselbuske, som den er helt afhængig af. Dermed får den truede syvsover flere levesteder, og dermed mindsker vi risikoen for, at den uddør.

Engperlemorsommerfugl er truet af udryddelse
Engperlemorsommerfugl er truet af udryddelse. I Lerbjerg Skov giver vi den nye levesteder.

Sådan genopretter vi naturen

Lejre Kommune, Nationalpark Skjoldungernes Land og Naturfonden laver sammen en plan for at genoprette naturen. Planen er:

  • at stoppe al kommerciel skovdrift og bevare gamle løvtræer som eg og bøg.
  • at åbne de mørke, plantede nåletræsplantager op og med tiden lade dem udvikle sig naturlig løvskov.
  • at genoprette de tidligere skovmoser ved at lukke dræn, der har afvandet moserne.
  • at genoprette skovlysninger med blomster og buske til hasselmus og sommerfuglene.
  • at lave mere varieret skovnatur med skovenge og flere små søer.
  • at sikre flere gamle træer, træstammer på skovbunden og mere dødt ved, der får lov at forgå og rådne i skovbunden. Det gavner mange svampe, insekter og fugle.
  • at stoppe med intensiv jagt, vildtfodring og udsætning af fugle med henblik på jagt.

Naturplanen koordineres med de andre store skovejere i området – Naturstyrelsen og Svenstrup Gods.

Skoveng i Lerbjerg Skov. Skovenge mangler i Danmark, men der kommer flere i Lerbjerg Skov, når vi genopretter naturen. Foto: Jesper Edvardsen

Naturoplevelser til alle

I dag er der adgang til Lerbjerg Skov i dagtimerne, hvor man må færdes på veje og stier. Nu får alle adgang og kan opleve skoven. Der vil være adgang hele døgnet, også udenfor veje og stier.

I dag skal man også have ridetegn for at ride i skoven. Det skal man ikke mere.

Lejre Kommune, Nationalpark Skjoldungernes Land og Naturfonden laver sammen en plan for friluftsliv, som lokale beboere og borgere vil blive inddraget i. Friluftsplanen koordineres med de andre store skovejere i området, Naturstyrelsen og Svenstrup Gods.

Danskerne er både vilde med at opleve naturen og med at hjælpe den. Der er allerede gode ture at gå i Lerbjerg Skov.

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.