Frivillige spredte
frø for naturen

Du kan hjælpe

Kun 10,5 % af de danske skove er naturens urørte fristeder. Derfor har skovens mange sjældne dyr og planter for lidt plads. Men med et SKOVBEVIS hjælper du naturen i Danmark med flere levesteder. Køb Skovbevis

I en nyskabt lysning i Lerbjerg Skov kommer der igen farvestrålende blomster og summende insekter. Snart spirer eng-nellikerod, tvebo baldrian og engkarse på de genoprettede skovenge. 90 frivillige fra virksomheden Bain har spredt frø fra vilde planter indsamlet i andre dele af skoven. Før var området drænet af mange grøfter og kanaler, og nåletræer var plantet, hvor der engang var skoveng- og mose. Nu kommer den værdifulde natur tilbage.

Engene har været tørlagt for at bruge pladsen til nåletræer og træproduktion. Nu genopretter vi skovengene for at give de tabte levesteder tilbage til dyr og planter, der har mistet dem.

Det gavner blandt andre truede og sjældne sommerfugle, som i den grad mangler levesteder i Danmark.

Indsamlede frø fra vilde planter på Lerbjerg Skovs sidse eng spredes på tre nye skovenge i skoven. Foto: Mikkel Eeg, Nationalpark Skjoldungernes Land

LERBJERG SKOV

Den truede hasselmus, sjældne sommerfugle og mange andre af skovens dyr og planter får nu god natur at trives i med deres nye hjem på Sjælland. Alle er velkommen.

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.