Hesbjerg Skov

Vi sørger nu for, at naturen vender tilbage i Hesbjerg Skov på Fyn.
Alle er velkommen i skoven uden for Odense.

Mere plads til den fynske natur. Flere skønne naturoplevelser til os alle. Hesbjerg Skov lige uden for Odense på Fyn bliver mere og mere naturlig. Skoven har været brugt til skovdrift, men nu sørger vi for, at naturen vender tilbage.

Tak til de 15.500 danskere og 133 virksomheder, der har reddet omkring halvdelen af skoven.

DET KAN DU OPLEVE

Her er allerede smukke ture at gå ad bløde bakker mellem træer og skovsøer. Men det bliver smukkere og smukkere, efterhånden som vi lader naturen udfolde sig frit igen.

Oplev for eksempel den dybe smeltevandsslugt, hvor store vandmasser strømmede engang, og hvor der endnu risler en lille bæk i bunden. Spis frokosten ved en af de idylliske skovsøer.

Du kan også opleve den skandinaviske ”mangroveskov,” ellesumpen. De er meget rige på vilde arter. Træerne, du ser, er elletræer. De kan klare at stå med rødderne i vand som de eneste træer i Danmark.

De unge træer står tæt i de bløde bakker. Måske kommer der et egern, en spætte eller en mus forbi?

Naturfonden og Odense Kommune laver sammen en friluftsplan med blandt andet bedre mulighed for at komme rundt på afmærkede vandrestier, mere formidling om hvad du kan opleve, nye shelters mm.

Skoven har stier, man kan nyde naturen fra. Vi laver en samlet plan for oplevelser hurtigst muligt sammen med Odense Kommune. Foto: Jesper Edvardsen

SÆRLIG NATUR

Hesbjerg Skov er det sidste levested på Fyn for den fine engperlemorsommerfugl, som er truet i Danmark. Tidligere var den meget mere udbredt, men dræning og tilplantning af skovenge i hele Danmark har presset arten mod udryddelse.

Du kan også opleve superspringeren springfrø eller den store smukke grøn mosaikguldsmed flyve hen over de stille skovsøer.


Den smukke engperlemorsommerfugl er i fare for at forsvinde. Nu kan den få nye steder at finde føde og lægge æg.

SÅDAN BLIVER NATUREN

Grønspætten lander hurtigt på den gamle, krogede bark på egetræet, som har vokset sig stort, bredt og knudret. Et sort egern knaser skallen af et agern på den tykke gren i et bøgetræ. Livet følger med, når vi nu sørger for, at træerne kan vokse sig større og større og blive flere hundrede år, før de knækker sammen og falder sammen i skovbunden. Vi får flere gamle træer med krogede grene og brede stammer, flere døde grene og stammer i skovbunden, mere krat og flere planter.

Vi skaber flere våde moseområder i skoven. Et vandløb risler naturligt gennem skoven og skaber helt fantastiske miljøer med masser af vilde planter og insekter.

På de gendannede skovenge flyver sommerfuglene tæt i foråret og sommeren igennem. Bredpander, citronsommerfugle og nældens takvinger flyver fra blomst til blomst om foråret. Senere på sommeren flyver engperlemorsommerfugle fra tidsel til tidsel i maj og juni på de skovenge, som vi har genoprettet.

Genopretningen giver også nye og våde levesteder til fredede padder som stor vandsalamander, butsnudet frø og springfrø. Det gavner også mange andre arter sommerfugle, vilde planter og andre insekter.

Naturfonden og Odense Kommune laver en naturplan for, hvordan naturen skal udvikle sig over de næste mange år.

Foto: Jesper Edvardsen

DET GØR VI FOR NATUREN

Skovens mange vilde dyr, planter og svampe har brug for mere løvskov, gamle træer, mere vand og mere råddent træ i skovbunden. Det sørger vi nu for i Hesbjerg Skov ved at stoppe al skovdrift og sørge for, at naturen kan vende tilbage. Vi:

  • stopper intensiv udnyttelse, produktion af juletræer, sprøjtning og gødskning mv.
  • lader gamle løvtræer stå og unge løvtræer vokse sig så store og gamle, de kan
  • lader væltede stammer og knækkede grene ligge i skovbunden
  • skaber mere variation i skoven ved at fjerne områder med nåletræer, som er plantet til skovdrift
  • genopretter de oprindelige skovmoser og skovenge, der var i skoven engang. De forsvandt, da man drænede skoven for at dyrke træer. Dermed får engperlemorsommerfugl de ødelagte levesteder tilbage. Både skoveng og skovmose er blevet sjældne i Danmark på grund af dræning.
  • genopretter skovens vandløb. I dag løber de i dybe gravede grøfter, men vi hæver dem igen til det forløb det havde naturligt engang. Derefter kan vandet risle frit og skabe flere og mere naturlige levesteder end i dag.

Naturgenopretningen gavner også klimaet. Når vi gendanner skovmoser, stopper udledning af CO2, og dermed gavner gendannede skovmoser klimaet.

Naturfonden og Odense Kommune laver en naturplan for, hvordan naturen skal udvikle sig over de næste mange år.

Foto: Jesper Edvardsen

Drone: Jesper Edvardsen

Nyt fra Hesbjerg Skov

Natur i Hesbjerg Skov

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.