Truet sommerfugl holder stand på Fyn

Beskyt den vilde natur

Den vilde natur mangler plads. Men du kan hjælpe. Som Naturbeskytter giver du naturen mere plads hver måned. For 12 kroner redder du 1 m2. BLIV NATURBESKYTTER NU

Der var ellers tvivl om, hvorvidt arten overhovedet ville overleve i skoven fra sidste år, hvor man kun så to dyr. Men for nylig så naturelskeren Claus Bach syv dyr, og det giver fornyet håb om at redde arten i skoven.

Engene i Hesbjerg Skov er artens allersidste levesteder på Fyn. Lige nu ligger arten lige på grænsen til at forsvinde for altid, fordi den mangler naturlige, blomsterrige skovenge. Men det ændrer vi på ved at genoprette skovengene, så den truede art får sine tabte levesteder tilbage. Dermed kan engperlemorsommerfugl sprede sig og forhåbentlig få en sund bestand i skoven.

“I løbet af de næste uger sætter vi ind med spot-pleje på skovengen. Her vil noget af den høje græsvegetation blive slået med le eller buskrydder på steder, hvor der står megen mjødurt, der er værtsplante for engperlemorsommerfuglen. På den måde kommer der mere lys og varme på mjødurt, og det kan være med til at fremme udviklingen af sommerfugleæg,” siger biolog og funktionsleder Heidi Kastrup Christensen fra Odense Kommune.

Skovengene vender tilbage med en varieret vegetation med masser af blomster, blandt andre kær-tidsel, som giver nektar til sommerfuglen, og almindelig mjødurt, som sommerfuglen lægger æg på. Vi lægger nu en plan for naturen sammen med Odense Kommune – og så er det med at komme i gang med at gendanne naturen.

Engperlemorsommerfugl i Hesbjerg Skov. Foto: Claus Bach
Engperlemorsommerfugl i Hesbjerg Skov. Foto: Claus Bach

HESBJERG SKOV

Mere plads til den fynske natur. Flere skønne naturoplevelser til os alle. Hesbjerg Skov lige uden for Odense på Fyn bliver mere og mere naturlig. Skoven har været brugt til skovdrift, men nu sørger vi for, at naturen vender tilbage.

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.