Truet sommerfugl får nødhjælp på Fyn

Beskyt den vilde natur

Den vilde natur mangler plads. Men du kan hjælpe. Som Naturbeskytter giver du naturen mere plads hver måned. For 12 kroner redder du 1 m2. BLIV NATURBESKYTTER NU

Den truede engperlemorsommerfugl er i høj risiko for at forsvinde fra Danmark. På Fyn er den næsten væk. Den har sit sidste levested på en lille skoveng i Hesbjerg Skov. Naturfonden købte skoven i foråret, og nu er vi sammen med Odense Kommune i fuld gang med at naturgenoprette 16 hektar eng og skov for at udvide dens levesteder.

Planen er, at den genoprettede skoveng bliver til så indbydende bolig og spisested, at sommerfuglen slet ikke kan lade være med at flytte ind og stifte familie. I dag lever der kun få eksemplarer af insektet på en lille skoveng ved siden af, men nu er vi forhåbentlig på vej mod en større og stabil bestand.

Vi glæder os meget til næste sommer, hvor vi forhåbentlig ser de første gode resultater med mange flere engperlemorsommerfugle.

Genopretningen af engen giver også flere levesteder til mange andre dyr og planter. Mosaiklandskabet, der er på vej, bliver en blanding af åbne områder og skov, og det vil også gavne andre sommerfugle og vilde bier. Jo flere insekter, der kan leve der, jo mere føde er der også til fugle, frøer og andre dyr.

Engperlemorsommerfugl er truet af udryddelse. I Hesbjerg Skov har sommerfuglen sit sidste levested på Fyn. Nu kan vi genoprette dens levesteder.
Engperlemorsommerfugl er truet af udryddelse. I Hesbjerg Skov har sommerfuglen sit sidste levested på Fyn. Nu giver vi den flere levesteder i skoven.

FAKTA: SÅDAN GØR VI

  • Den kommende vilde eng er lige nu groet til med pilebuske og rørgræs. Det blokerer for lys til planten mjødurt, som engperlemorsommerfuglen er helt afhængig af for at overleve. Sommerfuglen lægger æg på planten, og larverne æder af den. Vi fjerner skyggende krat og nåletræer, og vi sørger for græsning med kreaturer. Dermed får mjødurt mere lys og plads til at gro, så der kan vokse flere planter på engen. Det giver sommerfuglen flere steder at lægge æg end i dag.
  • Den voksne sommerfugl kan også finde nektar på andre planter, blandt andre tidsler. Vi arbejder på at få skabt et mosaiklandskab, hvor blandt andet mjødurt og kærtidsler kan gro, så engperlemorsommerfuglen kan trives. Det er vigtigt, at der stadig er høj beplantning i området, da sommerfuglen også kræver læ for vinden.
  • Vi sætter kreaturer ud i det nye område, dog ikke på den lille eng, hvor sommerfuglen lever nu. Her giver vi sommerfuglen ro til at sprede sig til næste sommer.

HESBJERG SKOV

Mere plads til den fynske natur. Flere skønne naturoplevelser til os alle. Hesbjerg Skov lige uden for Odense på Fyn bliver mere og mere naturlig. Skoven har været brugt til skovdrift, men nu sørger vi for, at naturen vender tilbage.

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.