Biodiversitet - hvad er det?

HUSK NATUREN

Hvad er biodiversitet?

Ræven i din have. Spætten i egetræet. Sommerfuglen på engen. Alle dyr, planter og svampe, deres levesteder og den måde, de lever af og med hinanden, er det, vi taler om, når vi siger biodiversitet. Når der er mange forskellige slags arter og levesteder, er der høj biodiversitet i naturen.

Hvad er truslerne?

Vi lever desværre i en tid, hvor der bliver færre og færre arter, flere bliver sjældne, og mange af deres levesteder forsvinder.

I 2019 kom en ny, dansk rødliste. Rødlisten er en samlet oversigt over, hvor truede arterne i den danske natur er.

Resultaterne er alarmerende. En stor del af Danmarks vilde dyr, planter og svampe er i risiko for at uddø, og de forsvinder hurtigere end nogensinde før.

Det skyldes især, at deres levesteder forringes og forsvinder. Når en art forsvinder, har det konsekvenser, der rækker langt ud over tabet af arten.

En slags sommerfugl kan kun lægge æg på en slags plante. En anden slags er ligeglad, men skal bruge en bestemt slags myrer for at kunne blive til en sommerfugl. Forsvinder en af de to arter, forsvinder den anden også.

Hvad skal vi passe på?

Vi har mange smukke og unikke naturområder i Danmark. Fra de stormombruste kyster over eventyrlige, urørte skove til bølgende blomsterenge. Men mange af de vilde dyr og planter, som tidligere var almindelige her, er i dag truet. Det er vores opgave at passe på naturen. Alle skal have mulighed for at opleve storslået dansk natur. Nu og i al fremtid.

Vi har løsningen

For at stoppe tilbagegangen har de mange truede og sjældne arter først og fremmest brug for plads og fred. Det kan vi give dem ved at opkøbe jord, hvor naturen får lov at udvikle sig på egne præmisser.

Det er netop, hvad Den Danske Naturfond gør.

Det betyder mere vild natur, der hænger sammen frem for at være isolerede øer mellem marker, veje og byer.

Biodiversitetsdag

Hvert år i maj er det International Biodiversitetsdag, der skal sætte fokus på at beskytte naturen og dens mange arter og levesteder. Vi er på gal kurs i forhold til internationale mål om at have hjulpet biodiversiteten. Den Danske Naturfond markerer dagen for at sætte naturen på dagsordenen. Vi skal standse tabet af biodiversitet – og det haster!

2.412 danske arter er sjældne og truede, bl.a. fordi de mangler plads i den vilde natur. Du kan være med til at give dem et hjem ved at sikre flere kvadratmeter. Én kvadratmeter vild natur koster 12 kr.

Du kan donere et valgfrit beløb her.

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.