Hammer Bakker

Grævling, duehøg, sommerfugle og andre insekter. Hammer Bakker er et vigtigt levested for mange sjældne arter. Du kan opleve den flotte natur til fods eller på cykel.

Hammer Bakker

Det vigtige naturområde rager op i det ellers flade landskab ved Limfjorden med sine mange højdedrag, skrænter og dybe dale.

Læs her, hvad du kan opleve, og om Den Danske Naturfonds spændende planer for naturen i Hammer Bakker.

DET KAN DU OPLEVE

Sommerfugle flakser om kap med summende bier over engblomsterne på de mange bakker og skrænter. I skoven synger rødhals og solsort, og er du heldig, ser du duehøgen suse lydløst mellem de gamle bøgetræer.

Det er nogle af de mange naturscener, der kan udspille sig i smukke Hammer Bakker lige nord for Aalborg.

Her kan du nyde naturen med gåture ad snoede stier op og ned og mellem de smukke bakker og dybe dale, og ud og ind mellem skovbevoksede og åbne områder.

Pebermosen er en af de flotteste steder at opleve i området med både mose og skov. Find den her

Vandrestier og cykelrute

Her er tre afmærkede vandreruter, som tager dig ud i naturen på en halv eller hel dag. Du kan også cykle på den særlige cykelrute til mountainbikes.

På din vej gennem det flotte landskab kan du opleve sjældne sommerfugle, fine blomster, svampe og flere sjældne fuglearter.

Oplev også de mange fortidsminder i landskabet. Her er gravhøje og gamle hulveje, som er rester efter Kongevejene og et tingsted.

Vandrer du på Hærvejen, kan du også komme gennem Hammer Bakker.

Gå tur med hund i snor

Du kan sagtens tage din hund med på turen, så længe du hjælper med at passe på naturen ved at holde hunden i snor.

Aalborg Kommune har lavet en indhegnet hundeskov, hvor hunden kan løbe løs.

SÆRLIG NATUR

Mange sjældne dyr, planter og svampe lever i Hammer Bakker, som derfor er vigtig for arter, som ellers mister natur og levesteder i Danmark.

Det gælder blandt andre sommerfugle som brun pletvinge, forskellige arter af perlemorsommerfugl, violetrandet ildfugl og engblåfugl.

Området er også vigtig bolig for fugle som duehøg, hvepsevåge og natravn, som alle er sjældne i Danmark.

Du kan også se råvildt, ræv, egern og grævling, som er almindelige i bakkerne.

Nyd blåbær og svampe

På heden vokser lyng, tyttebær, enebær, revling og blåbær.

I september og oktober er der gode chancer for at finde mange forskellige spiselige svampe i skovbunden.

Du må gerne samle svampe til eget forbrug, men vær sikker på, at de er spiselige.

SÅDAN BLIVER NATUREN

I dag fylder for mange tætte nåletræsplantager området. Det giver mørke og tavshed, hvor der ellers kunne være lys og masser af liv. Nåletræerne er plantet af mennesker for at producere træ, men plantagerne rummer meget lidt liv.

Naturfonden vil bringe livet tilbage.

Vi vil genoprette op mod 1000 hektar i Hammer Bakker, så der er færre områder med nåletræsplantager og mere naturlig løvskov.

Vi vil også genoprette tidligere tiders heder, overdrev og græsningslandskaber med mange arter af planter, insekter, dyr og padder.

Området bliver på den måde vigtigere for mange flere arter af dyr og planter.

Kæmpe projekt

Vi vil samtidig udvikle området, så flere besøger og oplever naturen.

Vi vil gøre området mere tilgængeligt med flere vandrestier, bedre cykelruter, lejrpladser, turfoldere og meget mere.

Projektet bliver et af de mest betydningsfulde naturprojekter, som er gennemført i Danmark i mange år.

Vi vurderer, at Hammer Bakker med tiden kan blive lige så vigtig som Jægersborg Dyrehave og Rebild Bakker både i forhold til størrelse, natur, oplevelser og rekreative værdier.

DET GØR VI FOR NATUREN

Vi fælder nåletræsplantagerne og giver plads til mere løvskov, hede og overdrev, hvor græssende dyr gumler sig til god natur ved at æde af de træer, krat og buske, som ellers ville gro op.

Naturfonden vil skabe mere natur på et større område. I første omgang har vi købt 715 hektar til et budget på cirka 75 millioner kroner. Men vi vil købe mere jord de kommende år, når muligheden opstår.

Derfor er projektets samlede økonomi på mere end 100 millioner kroner.

Nyt om Hammer Bakker

Natur i Hammer Bakker

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.