Fyns Hoved

Fyns Hoved på toppen af Fyn er smuk og vigtig natur med sjældne arter, som Naturfonden passer på, og som du selv kan opleve.

Fyns Hoved

Oplev sjældne sommerfugle, strandtudser, vandsalamander, spættet sæl og mange andre spændende dyr og planter i unik vild natur.

DET KAN DU OPLEVE

Havets bølger skvulper mod sandstranden, mens svaler fanger insekter over strandengene og de bløde bakker.

Sjældne sommerfugle som okkergul pletvinge flyver rundt mellem de vilde planter. I vandhullerne kan du støde på strandtudser og vandsalamander.

Ved stranden duver den flotte edderfugl på bølgerne og dykker af og til efter muslinger. Danmarks største and, gravand med det røde næb, svømmer måske omkring eller hviler på kysten. Du kan også støde på toppet skallesluger og vadefugle som rødben og strandskade.

Marsvin og sjældne insekter

Er du heldig, ser du den lille hval, marsvin, eller en spættet sæl i havet ud for kysten, mens du nyder udsigten til Samsø.

I de indhegnede arealer græsser kvæget for at pleje natur til gavn for mange arter insekter, fugle og planter. Det er med til at bevare området som et paradis for blomster og insekter.

Turen ad stien rundt langs kysten passer perfekt til en eftermiddagstur alene eller med hele familien.

Måske vil du også fiske langs kysten?

Eller nyde de mange trækfugle, der flyver forbi Fyns Hoved forår og efterår?

Der er mange muligheder for store og små naturoplevelser på toppen af Fyn året rundt.

SÆRLIG NATUR

Fyns Hoved rummer noget af Fyns vildeste natur som strandenge, vandhuller, kalkoverdrev og rigkær. Tilsammen er de levested for mange dyre- og plantearter, også flere truede og sjældne arter.

Her lever sommerfugle som okkergul pletvinge, og i vandhullerne lever strandtudser og vandsalamander.

Der er desuden et rigt fugleliv med havfugle som edderfugl, gravand og toppet skallesluger samt vadefugle som rødben og strandskade.

Her er strandeng, kalkoverdrev, rigkær og mange småsøer, som er gode levesteder for stor vandsalamander.

Målet er med tiden at købe flere arealer, så vi skaber et større og sammenhængende naturområde.

SÅDAN BLIVER NATUREN

Formålet med projektet er at sikre en bedre og mere sammenhængende natur og naturpleje og en udvidelse af arealet med de mest værdifulde naturtyper.

På Fyns Hoved er målet derfor at skabe en mere ensartet naturforvaltning på tværs af de nuværende ejerskel og dermed forbedre naturværdierne.

Projektområdet omfatter de nordligste dele af Fyns Hoved og indeholder nogle af fine overdrevsarealer – herunder kalkoverdrev samt rigkær, strandenge, vandhuller og arealer i ekstensiv landbrugsdrift.

DET GØR VI FOR NATUREN

Arealerne på Fyns Hoved er opdelt i mange, mindre parceller og hegninger. Det har betydet, at nogle af overdrevene ikke er blevet plejet og er ved at gro til. I 2018 opkøbte Den Danske Naturfond de første arealer på Fyns Hoved. Yderligere to er kommet til siden.

Formålet med at opkøbe arealerne er at forbedre naturplejen.

Fonden har derfor indgået et samarbejde med Naturstyrelsen om, at arealerne skal drives i sammenhæng med Naturstyrelsens arealer på Fyns Hoved.

Naturstyrelsen står for den daglige drift og afgræsning af arealerne

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.