Skoven er forsvundet

Vi har for lidt urørt og naturlig skov i Danmark. Derfor er mange af de dyr, planter og svampe, der er afhængig af god skov, i fare for at forsvinde. Men sammen kan vi sørge for mere naturlig skov.

Urørt skov er liv

Kender du det? Fornemmelsen af at træde ind i en levende dampende frisk skov? Pludselig trækker man vejret dybt og snuser det ind. Duften af fugtig jord og skønt træ. Den friske luft. Planter og mos i skovbunden. Skoven gør os godt. Skoven giver os ny luft. Skoven giver os livet igen.

Skoven i krise

Vores naturlige skove er i krise. Mange af de dyr, planter og svampe, der skal bo der, er i risiko for at forsvinde. De forsvinder, fordi de mangler gode skove at leve i.

Naturfondens løsning er at købe skov og lade det vokse vildt og naturligt for altid. Og du kan hjælpe. På den måde gør du dit for at skabe et vildere Danmark, hvor skovens natur trives.

For lidt urørt skov

Danmark har masser af områder med skov.

Faktisk er 14,7 procent af Danmarks areal skov.

Men kun 10, 5 procent af skovarealet i Danmark er vild og urørt skov.

Det er skov, som vokser naturligt, helt uden at vi mennesker blander os.

Skov, hvor træer, døde grene og stammer får lov at rådne, kalder vi urørt skov.

Mere urørt skov giver flere gode levesteder til flere arter dyr, planter og svampe.

Men langt de fleste skove i Danmark dyrkes for at bruge træet.

Selv de smukke grønne bøgeskove er oftest plantet af mennesker og passes af mennesker.

Sådan sørger vi for mere skov

Naturfonden sørger for mere naturlig og urørt skov i Danmark.

1. Vi køber og beskytter naturlig skov for altid. Det er for det meste løvskov eller blandet skov, altså skov, hvor der bor flest arter.

Skoven på vores områder får lov at udvikle sig naturligt. Døde stammer og grene får lov at blive i skovbunden.

2. Vi lader dyrket jord blive til vild og naturlig skov igen. Det kan for eksempel være plantager af nåletræ til tømmerbrug, som vi i stedet omdanner til vild, varieret løvskov med skovlysninger.

Det giver mere varieret natur og levesteder til særlige arter af skovens planter og insekter.

Sådan hjælper du skoven

Du kan sikre mere skov ved at købe SKOVBEVIS eller blive Naturbeskytter.

Hele din støtte går til at sikre mere vild natur i Danmark. Ikke en krone går til administration.

Når du støtter mere skov, sørger du for flere og gode levesteder til skovens kæmpe farvelade
af spændende og vigtige skovarter. For altid.

7 skove vi beskytter

Kraruplund nord for Varde. Foto: Jesper Edvardsen/Den Danske Naturfond

Kraruplund
Jylland

Naturfonden har købt Kraruplund mellem Varde og Grindsted for at beskytte naturen og give biodiversiteten de bedste vilkår i samarbejde med Varde Kommune. Skoven er på 50 hektar eller ca. 70 fodboldbaner og er en af få områder med rester af oprindelig løvskov i den del af landet. Der er allerede flere kilometer gode stier. Alle har fri adgang til skoven.

Læs mere

Lerbjerg Skov
Sjælland

Her får truede og sjældne dyr, planter og svampe en oase i en skov, der udvikler sig mere og mere frit. Naturfonden sørger for nye og meget vigtige levesteder til mange arter, der mangler naturlig skov i Danmark. Den truede hasselmus og sjældne sommerfugle får nye og bedre levesteder. Naturoplevelserne venter tre kvarters kørsel fra Københavns Rådhusplads og en halv time fra Roskilde.

Læs mere

Engelsholm Sønderskov, Vejle Ådal. Foto: Jesper Edvardsen/Den Danske Naturfond

Engelsholm Sønderskov
Vejle Ådal

Gamle træer, dybe slugter og rislende vandløb.
Engelsholm Sønderskov ligger smukt i naturskønne Vejle Ådal.
Naturfonden har købt skoven for at bevare de gamle træer
og lade skoven udvikle sig frit som en naturlig, skov. 9000 danskere og flere end 60 virksomheder har sikret skoven, blandt andet med SKOVBEVIS.

Læs mere

Hesbjerg Skov
Fyn

Mere plads til den fynske natur. Flere skønne naturoplevelser til os alle. Hesbjerg Skov lige uden for Odense på Fyn bliver mere og mere naturlig. Skoven har været brugt til skovdrift, men nu sørger vi for, at naturen vender tilbage. 15.500 danskere og 133 virksomheder har været med til at redde halvdelen af skoven.

Læs mere

Kollund Skov
Sønderjylland

Orkideer, spætter, sjældne salamandere. Den gamle bøgeskov ved Flensborg Fjord er et vigtigt levested for dyr, planter og svampe. Skoven er noget af det tætteste, vi kommer på dansk oprindelig skov. Skoven består af et smukt landskab med stejle skrænter og dybe slugter ned mod Flensborg Fjord. Skoven er særligt vigtige for hele Danmark, fordi dens gamle skove er helt særlig natur.

Læs mere

Bøtøskoven
Falster

Bøtøskoven er vigtig for et væld af forskellige arter af insekter, flagermus og fugle. Den er et af de bedste levesteder i landet for mange slags sommerfugle. Hvert år bruger myriader af trækfugle skoven som rasteplads på trækket.

Læs mere

Frejlev Skov
Lolland

Den smukke og naturlige løvskov er en af landets vigtigste skove for naturen. Her kan man finde mange af de naturlige løvtræarter og buske som avnbøg, lind og hassel. De voksede engang i de fleste danske skove, men er siden fortrængt af plantet bøg og nål mange steder. Skoven er i hvert fald 500 år gammel og er en af landets vigtigste skove for at sikre biodiversiteten.

Læs mere

Jeg synes, naturen er noget af det vigtigste – hvis ikke det vigtigste – at passe på lige nu. Vi er havnet et sted, hvor vi selv er skyld i det, der sker. Med klimaforandringer og biodiversitet der er mega presset, er det på tide, at vi rydder op.

– Danni, Naturbeskytter

Køb SKOVBEVIS og støt mere natur i Danmark

For bare 120 kroner kan du sikre 10 kvadratmeter god, gammel skov.
Dit bidrag går ubeskåret til opkøb og udlægning af urørt skov og vild natur i Danmark.
SKOVBEVIS er en god gave til naturen og til familie og venner.

Køb SKOVBEVIS

Om Naturfonden

Den Danske Naturfond vil skabe et Danmark med bedre plads til dyr og planter, hvor alle kan opleve storslået natur på naturens betingelser. Fonden arbejder i hele landet og forfølger sit formål ved at opkøbe jord, hvor naturen genoprettes, plejes og sikres for eftertiden. Alle opkøb sker gennem frivillige aftaler med private lodsejere.

Naturen skal sikres bedre, hvor den allerede findes og er truet, og den skal genoprettes, hvor den tidligere har været. Vores projekter skaber bedre biologisk sammenhæng i skovene og det åbne landskab og en natur, der udvikler sig på egne præmisser. En rigere natur er mere spændende at gå på opdagelse i, og den giver større mulighed for at komme tæt på de dyr og planter, der gør dansk natur til noget særligt.

Den Danske Naturfond er uafhængig og arbejder ikke for særlige interesser. Vi tænker og arbejder langsigtet for at skabe blivende, evigtvarende værdier med en sikker beskyttelse af naturværdier og en solid forankring af den langsigtede forvaltning.

Den Danske Naturfond er en privat fond, der er stiftet i 2015.