Kraruplund

Gamle træer og rislende vandløb. Kraruplund nord for Varde er løvskov med gode muligheder for at skabe mere vild natur.
Alle kan opleve skoven.

Oplev Kraruplund

Naturfonden har købt Kraruplund mellem Varde og Grindsted for at beskytte naturen og give biodiversiteten de bedste vilkår i samarbejde med Varde Kommune. Skoven er på 50 hektar eller ca. 70 fodboldbaner og er en af få områder med rester af oprindelig løvskov i den del af landet. Der er allerede flere kilometer gode stier. Alle har fri adgang til skoven.

Engelsholm Sønderskov, Vejle Ådal. Foto: Jesper Edvardsen/Den Danske Naturfond

UNIK NATUR

Skoven er en af de få skove i området med rester af oprindelig løvskov. I skoven vokser træer som eg, bøg og det mere sjældne lindetræ. I dag er det sjældent at se lind i danske skove, men i ældre stenalder, også kaldet lindetiden, var den langt mere udbredt, inden den blev fortrængt af bla. bøg og af opdyrkning.

Lind er vigtig for mange arter og kan blive 300 år gammelt. Det blomstrer og er et vigtigt nektartræ for mange insekter.

I skoven lever fugle som ravn, huldue og grønspætte og i bækken den smukke isfugl.


Foto: Jesper Edvardsen/ Den Danske Naturfond

Der er blevet mangel på gamle løvtræer og løvskov, der gror naturligt uden indblanding fra mennesker. Kun 4,6 procent af landets skovareal er helt overladt til naturen, hvor de gamle træer ikke fældes, og skoven ikke dyrkes. Men i Kraruplund får dyr, planter og svampe de bedste vilkår fremover. Foto: Jesper Edvardsen/Den Danske Naturfond

SÅDAN HJÆLPER VI NATUREN

Der er blevet mangel på gamle løvtræer og løvskov, der gror naturligt uden indblanding fra mennesker. Kun 4,6 procent af landets skovareal er helt overladt til naturen, hvor de gamle træer ikke fældes, og skoven ikke dyrkes.

Men i Kraruplund får dyr, planter og svampe de bedste vilkår fremover.

Naturfonden beskytter skoven og gør den til et godt levested for den trængte biodiversitet i samarbejde med Varde Kommune.

• Gamle træer bevares. Løvskoven får ro til at udvikle sig frit som naturlig, urørt skov. De gode dele af løvskoven med gamle eg, bøg og lind får lov at vokse frit som urørt skov, hvor træerne bliver så gamle, de kan.

• Døde træstammer og grene bliver liggende i skovbunden og rådne. Det giver mange tiltrængte levesteder til svampe og insekter. Flere insekter giver mere føde til dyr som fugle, mus og grævling.

• En del af skoven er naturmæssigt god skov, som har fået lov at passe sig selv i mange år. Andre steder kan naturen blive vildere, for eksempel ved at give plads til mere løvskov eller skoveenge. Det fastlægges nærmere i en naturplan, som Varde Kommune og Naturfonden laver sammen.


Foto: Jesper Edvardsen/ Den Danske Naturfond

NATUROPLEVELSER

Det er skønt at gå en tur i skoven og lytte efter fugle eller lede efter svampe. Især den østlige del af skoven er smuk med gamle, krogede træer og skovbækken, der risler langs skoven.

Ved skoven ligger Letbæk Mølle, som er et populært sted at nyde et par timer med familien. Det er en gammel vandmølle, som blev bygget i 1634 ved det lille vandløb Letbæk. Senere blev den til traktørsted. Letbæk Mølle blev nedlagt i 1905, men søen og møllehuset ved skoven er et populært sted at besøge.

Engelsholm Sønderskov, Vejle Ådal. Foto: Jesper Edvardsen/Den Danske Naturfond

VANDRETURE

Naturfonden og Varde Kommune laver sammen en plan for, hvordan alle kan opleve skoven.

Der er allerede flere kilometer gode stier. Alle har fri adgang til skoven, så skoven kan være et endnu mere populært sted at tage på familieudflugt.

Frivillige fra den lokale Sogneforening har i flere år arbejdet med at anlægge stier, også handicap­venlige stier, sætte skilte op, bygge shelter, bænke og et madpakkehus.

Stierne går hele vejen rundt i skoven.

Den tidligere ejer af skoven har lavet stierne i samarbejde med lokale og vedligeholdt dem i mange år med stabil grus og flis, så man kan gå tørskoet på hele turen.

Der er også lavet hjertestier som forbinder andre stier i området, så man kan gå til de nærmeste byer Hodde og Tistrup.

Hjælp naturen med et SKOVBEVIS

Vidste du, at et SKOVBEVIS fra Naturfonden er den perfekte gave til naturen? 100 % af købet går til mere plads til naturen i Danmark. Et SKOVBEVIS er den perfekte julegave , mandelgave eller gave til Mors Dag.

Se alle de flotte motiver i vores webshop.

Nyt fra skoven

OPLEV NATUREN

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.