Kollund Skov

Den gamle bøgeskov ved Flensborg Fjord er et vigtigt levested for dyr, planter og svampe og giver store naturoplevelser.

Orkideer, spætter, naturlig bøgeskov og bølgende vand. Kollund Skov i Sønderjylland giver store naturoplevelser.

Læs her, hvad du kan opleve, og hvad Naturfonden gør for naturen.

DET KAN DU OPLEVE

En spætte hakker efter insekter under barken på et bøgetræ. Solen sender sine stråler ned mellem bladene på de gamle grønne bøgetræer, der knejser over dig, mens du bevæger dig ad naturstierne op og ned ad bakkerne.

På vejen kan du møde skovens fugle, insekter og biller.

Når du kommer ned ad bakkerne til Flensborg Fjord, går du med den smukke grønne skov på den ene side og det blå vand på den anden.

Lyder det som noget for dig, så sæt en hel eller halv dag af og nyd en af landets smukkeste og mest naturlige skove.

Du kan gå ad en del af den 74 kilometer lange Gendarmstien gennem skoven langs Flensborg Fjord, du kan overnatte i naturen i de opsatte shelters, du kan opleve fugle, insekter, padder, planter og svampe.

Den nationale cykelrute 8 løber gennem skoven.

Du kan også besøge Tyskland ved at bruge en smal træbro ved Krusåens udløb i fjorden. Det er Danmarks mindste grænseovergang.

SOV I SHELTER VED VANDET

Fald i søvn til natuglens tuden og vandets skvulpen.

Vågn op til morgenkoret af fugle, der synger allerede fra tidlig morgen forår og sommer. Giv ungerne en oplevelse med naturen eller sov der alene.

Vi har sat to shelters op. Det sydlige har flot udsigt over Flensborg Fjord, det østlige ligger i skoven og har muldtoilet og vandhane.

Shelterne på den store overnatningsplads i den østlige del af skoven kan bookes. Man kan maksimalt booke to sammenhængende nætter til en pris på 50 kroner per shelter per nat. Book her

Du kan også slå dit eget telt op på teltpladsen nord for shelterpladsen.

Du kan hjælpe med at passe på naturen ved at overholde reglerne for at overnatte i skoven, som du kan læse nederst.

OVERNATNING

Overnatning i Kollund Skov må kun foregå på de tre overnatningspladser.

• Man må KUN slå telt op på teltpladsen og IKKE ved shelterpladserne.
• Der må kun tændes bål på de anviste bålsteder.
• Tørt brænde må samles i skovbunden omkring bålstederne, men det er ikke tilladt at save eller hugge i træer og vegetation i skoven.
• Drikkevand kan i sommerhalvåret hentes ved Molevej 24 eller ved Skomagerhus infotavle.
• Henkastning af affald er forbudt. Benyt i stedet de opsatte affaldsbeholdere i skoven.
• Husk at efterlade pladsen pæn og ryddelig til de næste gæster.

ADGANGSREGLER

Du er velkommen til at færdes til fods overalt i Kollund Skov og døgnet rundt – både på og uden for veje og stier.

• Du må dog ikke færdes på private gårdspladser og i haver.
• Cykling er kun tilladt på skovvejene.
• Ridning er tilladt i skridt eller trav på skovvejene. Du må også gerne ride i skovbunden men ikke på gravhøje eller andre fortidsminder.
• Hunde er velkomne, men skal altid føres i snor.
• Det er kun tilladt at telte på teltpladsen, som er én af de 3 afmærkede overnatningspladser i skoven.
• Brug af åben ild er forbudt bortset fra på de afmærkede bålsteder, der findes ved de 3 overnatningspladser.
• Adgang og ophold i skoven sker på eget ansvar.

SÆRLIG NATUR

Kollund Skov rummer nogle af de få tilbageværende områder i Danmark, der har været dækket med skov lige siden istiden. Det er noget af det tætteste, vi kommer på dansk oprindelig skov.

Skoven består af et smukt landskab med stejle skrænter og dybe slugter ned mod Flensborg Fjord

Under skovens mange gamle bøgetræer vokser kristtorn vildt og sætter røde bær, der er lidt giftige.

Sjælden salamander og spætter

Du kan være heldig at se en bjergsalamander, hvis du kommer forbi et lille, skyggefuldt vandhul. I Danmark lever bjergsalamanderen kun nogle få steder i Sønderjylland.

I skoven yngler landets største spætte, sortspætten, af og til. Den er på størrelse med en krage og kan hakke et halv meter dybt redehul i en bøgestamme.

Du kan også være heldig at møde fire andre spættearter, der er set i skoven, blandt andre den sjældne grønspætte og mellemflagspætte.

Fredet orkidéer

I Kollund Skov vokser fire forskellige orkidéarter: Nikkende hullæbe, skov-hullæbe, ægbladet fliglæbe og skov-gøgelilje.

Alle danske orkidéer er sjældne og fredede, og det er derfor vigtigt for deres overlevelse, at vi ikke graver dem op eller plukker dem.

Der er masser af andre sjældne og spændende arter, som du kan opleve på din tur.

Københavns Universitet har udpeget Kollund Skov som en af de skove, som er særligt vigtige for hele Danmark, fordi dens gamle skove er helt særlig natur med mange forskellige slags dyr og planter.

SÅDAN BLIVER NATUREN

Kollund Skov bliver en af Danmarks naturperler for altid. Det kommer til at myldre med liv, som ikke var her tidligere.

Kort sagt bliver det mere vildt. Der kommer flere døde træer i skovbunden og flere våde områder.

Der kommer flere gamle, krogede træer med masser af huller, som natugle, husmår eller flagermus kan bruge til at yngle i og overnatte i.

Gamle træer er vigtige levesteder for fugle som spætter, hvinand, stær og natugle, der alle har brug for hulrum i gamle træer til at lægge æg. Men også pattedyr som flagermus, mus og egern har brug for gamle træer.

Skovmoser vender tilbage

I den nordlige del af Kollund Skov var der engang to større skovmoser.

Moserne blev for mange år siden fyldt med grøfter, vandet drænet væk og mosen tilplantet med nåleskov.

Vi sørger for, at der igen kan komme naturlige skovmoser med åbne vandflader, siv, pilekrat og elle- og birketræer.

Det vil give flere levesteder for både sjældne og almindelige dyre-, plante- og svampearter

DET GØR VI FOR NATUREN

Naturfonden giver skoven ro, så flere områder i skoven får lov udvikle sig selv til gammel skov. Flere gamle træer og flere træer, som får lov til at ældes og dø naturligt, gør skoven til et paradis for svampe, mosser, biller og fugle.

Vi bevarer de gamle træer, fordi det er en af de bedste måder at give flere dyre- plante- og svampearter levesteder.

De store, gamle træer skal blive så gamle, de kan, og vi planter ikke ny skov. Nye træer vil være dem, der sår sig selv naturligt.

De gamle træer, der dør naturligt, og stammer og grene, der knækker af i stormen, lader vi ligge.

På den måde kommer der langsomt flere gamle, døde træer i skoven og mere dødt træ i skovbunden.

Det døde træ er vigtige levesteder for en lang række af de organismer, som hører til i en naturlig skov.

Skoven vil sikkert udvikle sig mod en forholdsvis tæt bøgeskov, men der, hvor jorden er mere våd, vil eg, ask, birk og ær også kunne vokse.

Vi gør det også meget nemmere at opleve den tilbagevendte natur, når vi sammen med Aabenraa Kommune forbedrer adgangsforholdene og skaber endnu flere muligheder for naturoplevelser.

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.