Nu vender skovmoserne
tilbage til Kollund Skov

Naturfonden og Aabenraa Kommune har nu lagt sidste hånd på at gendanne Kollunds Skovs oprindelige skovmoser, som bliver nye levesteder for mange arter. Nu er resten op til naturen.

Før var der mørk plantage i skoven uden meget liv. Men nu vender lys og liv tilbage.

Naturfonden og Aabenraa Kommune har nu genskabt de tidligere skovmoser i Naturfondens naturområde, Kollund Skov, ved den sønderjyske grænse.

De to skovmoser blev ødelagt for mange år siden med grøfter, som tømte moserne for vand. Derefter kunne man plante nåleskov til brug som tømmer.

Men nu har vi lukket grøfterne, og den naturlige vandstand kan nu vende tilbage.

”Der bliver et mylder af liv, hvor der før var mørkt og dødt. Når vi hæver vandstanden, genstarter det den vilde natur, som med tiden udvikler de oprindelige skovmoser med åbne vandflader, siv, pilekrat og aske- elle- og birketræer,” siger Mads Jakobsen fra Naturfonden.

Engang var her skovmose. Så plantede man sitkagran. Nu vender de naturlige skovmoser tilbage til gavn for mange dyr og planter.

Gendannelsen af de vigtige skovmoser er endnu et skridt i planerne om at genskabe Kollund Skov som den naturlige løvskov, den oprindeligt var.

I løbet af efteråret og vinteren vil de laveste områder langsomt blive fyldt med vand. Jo mere regn og sne, der kommer, jo hurtigere vender vandet tilbage.

Moserne vil udvikle sig helt naturligt, når siv, pil, birk og el langsomt tilbage til områderne de næste år.

Den naturlige vandstand vender tilbage på ca. 20 ha i den nordlige og centrale del af skoven.

Vigtige skovmoser

Mange af de naturlige skovmoser er forsvundet fra de danske skove, fordi vi mennesker har afvandet dem. Sumpskove er ellers nogle af de mest artsrige skovnaturtyper i Danmark. Så når vi sørger for flere områder med skovmoser og sumpskov, får det stor betydning for mange truede planter og dyr.

Læs mere om Kollund Skov

De to skovmoser blev ødelagt for mange år siden med grøfter, som tømte moserne for vand. Men nu har vi lukket grøfterne, og den naturlige vandstand kan nu vende tilbage.

Her kan de to skovmoser nu vende tilbage, i takt med at regn og sne fylder området op med vand.

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.