Dansk-tysk grænseskov bliver til grænseløst naturparadis

Kollund Skov spejler sig i Flensborg Fjord, og er kendt for sine store, gamle bøgetræer på stejle skrænter og i dybe kløfter. Et smukt og særligt syn, som nu skal sikres for fremtiden.

Det lover formand i Den Danske Naturfond, Lauritz B. Holm-Nielsen, som glæder sig over købet af skoven, der af eksperter fra Københavns Universitet er udpeget til en af landets vigtige skove for dyr og planter.

”Kollund Skov har ikke blot en unik beliggenhed og kulturhistorie. Den har som kystskov med store og meget gamle træer en helt særlig naturværdi, som Den Danske Naturfond nu vil sikre for eftertiden, ” siger Lauritz B. Holm-Nielsen.

I skoven kan man finde spændende og sjældne arter som bjergsalamander og sortspætte.

Aabenraa Kommune er med til at skabe bedre naturoplevelser for skovens gæster

Besøgende fra begge sider af grænsen har adgang til skoven via en af Europas mindste grænseovergange – en smal træbro ved Krusåens udmunding.  Desuden løber den populære vandrerute – Gendarmstien – gennem Kollund Skov.

Med nye frilufts- og formidlingsfaciliteter vil skoven blive langt mere tilgængelig for de mange besøgende. Det er Aabenraa Kommune med til at sikre i et tæt samarbejde med Den Danske Naturfond:

”Kollund Skov er et attraktivt udflugtsmål for mange, og får også besøg af mange turister. Vi får nu mulighed for at stille skoven til rådighed med endnu flere naturoplevelser for alle mennesker på begge sider af grænsen. Vi ser i høj grad frem til samarbejdet med Den Danske Naturfond,” siger borgmester i Aabenraa Kommune, Thomas Andresen.

Pressekontakt

Den Danske Naturfond:
Formand Lauritz B. Holm-Nielsen,  tlf. 2338 2126
Direktør Flemming Nielsen, fn@naturfonden.dk, tlf. 2466 1362

Aabenraa Kommune:
Borgmester Thomas Andresen, tlf. 4015 4550

Københavns Universitet:
Carsten Rahbek, professor, Statens Naturhistoriske Museum, tlf. 4096 3967

Billeder og video

Download billeder, video og kort til pressebrug

FAKTA

Kollund Skov er 130 ha og beliggende på dansk grund langs kysten ved Flensborg Fjord og mellem byerne Kollund, Kruså og Flensborg.

På initiativ af Dr. Ernst Maria Großheim købte Flensborg By Kollund Skov i 1883 med det formål at bevare skoven. Skoven var ejet af byen frem til 2006, hvor den blev købt af et privat, dansk anpartsselskab.

Den Danske Naturfond har købt Kollund Skov for 16,75 mio. kr. den 1. september 2017. Projektet har et samlet budget på omkring 20 mio. kr. Dele af skoven vil blive udlagt som urørt skov med det samme, mens andre dele først vil gennemgå en naturgenopretning, før de også udlægges til urørt skov.

Skoven er enestående, bl.a. fordi man her er nær ved nordgrænsen for mange europæiske arter, som ikke tåler alt for hårde vintre. Der findes f.eks. naturlige forekomster af avnbøg, kæmpestar, bjergsalamander og sortspætte, som er sjældne i Danmark.

Den 74 km lange og meget besøgte vandrerute – Gendarmstien – går gennem Kollund Skov. Den er opkaldt efter de grænse-gendarmere, som blandt andet patruljerede til fods ved den dansk-tyske grænse i perioden 1920-1958.

PRESSEOMTALE

Jyske Vestkysten: Den Danske Naturfond har købt Kollund Skov

Altinget: Naturfonden køber skov i Sønderjylland

Der Nordschleswiger: Naturfond hat Kollunder Wald gekauft

Flensborg Avis: Naturfond overtager grænsenær skov (Trykt forsidehistorie den 5. oktober 2017)

DR P4 Syd: Indslag i morgenfladen den 4. oktober 2017

Landbrugsavisen: Naturfond køber Kollund Skov

Organisationer

Friluftsrådet: Den Danske Naturfond køber skov ved Flensborg Fjord

DN: Den Danske Naturfond vil genoprette skov ved Flensborg Fjord

Villum Fonden: Den Danske Naturfond køber skov i Sønderjylland

(listen opdateres løbende)

NY, STORSTILET INDSATS FOR MERE URØRT SKOV I DANMARK

Projektet i Kollund Skov er startskuddet til en flerårig indsats, hvor det er målet, at Den Danske Naturfond kan erhverve i alt 500 ha skov til biodiversitet og urørt skov inden udgangen af 2019.
I den forbindelse lancerer naturfonden kampagnen Giv et skovbevis, hvor alle kan være med til at sikre opkøb og udlægning af mere urørt skov i Danmark.

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.