Rapport fra Biodiversitetsrådet:
Biodiversiteten er under pres og har kun
2,3 procent gode, beskyttede levesteder tilbage

Beskyt den vilde natur

Den vilde natur mangler plads. Men du kan hjælpe. Som Naturbeskytter giver du naturen mere plads hver måned. For 12 kroner redder du 1 m2. BLIV NATURBESKYTTER NU

Biodiversitetsrådet konkluderer, at Danmark skal have markant mere plads med beskyttet natur af høj kvalitet, hvis det skal lykkes at stoppe tabet af biodiversitet og skabe fremgang for biodiversitet i Danmark.

Rapporten er trist læsning, og den bekræfter endnu engang, at biodiversiteten har alt for trange vilkår i Danmark, fordi naturens gode levesteder er væk, mener Bengt Holst, formand for Den Danske Naturfond.

”Det er selvfølgelig glædeligt, at Biodiversitetsrådet har givet Naturfonden en naturglad grøn smiley ved at tælle Naturfondens 17 naturområder med i sin første opgørelse over god, beskyttet natur i Danmark. Men der er desværre langt igen, før den danske biodiversitet får det bedre. Derfor arbejder Naturfonden selvfølgelig videre på at sikre endnu flere og større naturområder, hvor biodiversiteten har højeste prioritet,” siger Bengt Holst, formand for Den Danske Naturfond.

Biodiversitetsrådet konkluderer blandt andet:

  • Højst 2,3 % af det danske landareal inklusive søer og vandløb, er naturarealer, hvor den samlede biodiversitet er beskyttet, og hvor beskyttelsen forventes at leve op til kriterierne fra EU´s retningslinjer. Arealerne omfatter bl.a. naturarealer ejet af naturfonde, herunder af Den Danske Naturfond.
  • Der skal afsættes markant mere plads til naturen i Danmark, hvis tabet af Danmarks biodiversitet skal vendes til fremgang.
  • Det er nødvendigt, at de udlagte naturområder genoprettes med fokus på økosystemernes naturlige processer og funktioner.
  • Øget viden og bevidsthed om biodiversitet skal forankres i befolkningen. Uddannelse, naturbesøg og friluftsaktiviteter er vigtige elementer i denne naturdannelse.
  • Biodiversitet bør indtænkes i forbindelse med klimatilpasning og øvrige ændringer i arealanvendelse.
Engelsholm Sønderskov, Vejle Ådal. Foto: Jesper Edvardsen/Den Danske Naturfond
Engelsholm Sønderskov i Vejle Ådal er det 17. naturområde, Naturfonden har givet tilbage til biodiversiteten for altid. Foto: Jesper Edvardsen/Den Danske Naturfond

Biodiversitetsrådet er uafhængigt

Biodiversitetsrådet er et forskningsbaseret ekspertorgan, som arbejder uafhængigt af personlige, myndigheds-, organisations-, erhvervs- og politiske interesser. Rådet har til opgave at rådgive regeringen og Folketinget om indsatser, der kan medvirke til at vende udviklingen, så tabet af biodiversitet kan vendes til fremgang både på land, i ferske vande og i havet.

Biodiversitet i Naturfondens naturområder

Naturfonden ser hele tiden på nye muligheder for at beskytte mere natur i hele landet ved at opkøbe områder og genoprette naturen eller beskytte den natur, der allerede er der.

I december 2022 har vi hjulpet naturen i 72 naturområder i Danmark siden 2016. Vi har forbedret naturen på flere end 6000 hektar eller 60.000.000 m². Det svarer til ca. 12.000 fodboldbaner.

Af det areal ejer Naturfonden flere end 2.200 hektar eller flere end 20.000.000 m² fordelt på 17 naturområder i hele landet. Det svarer til ca. 4.500 fodboldbaner. Derudover har vi også givet økonomisk støtte til 55 naturprojekter, som andre udfører. Læs mere.

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.