Danmark har reddet jord:
90.000 danskere donerede nye hjem til vilde dyr og planter

Overvældende mange danskere ville hjælpe naturen med at finde nye hjem, da TV 2 for første gang samlede ind til den danske natur ved indsamlingen ”Danmark Redder Jord” i maj.

Hele 90.000 private og virksomheder donerede til sammen 24 millioner kroner.

Nu er de første 16 millioner kroner blevet til nye hjem for dyr og planter i hele Danmark. Det gælder bl.a. odderen i Store Åmose, hasselmus og engperlemorsommerfugl i Lerbjerg Skov på Sjælland, sjældne sommerfugle i Hals Mose i Nordjylland og orkideer i Engene ved Villestrup Å i Himmerland. De sidste otte millioner kroner står klar til at bruge brugt de kommende måneder, når flere naturområder er opkøbt og klar til offentliggørelse.

”Det er utroligt dejligt at kunne gengælde danskernes flotte opbakning til mere vild natur. Vi giver ikke alene naturen mere plads, vi får også skabt det folkelige engagement, som er helt afgørende, hvis vi skal sikre naturen til vores børn og børnebørn,” siger Bengt Holst, formand for Den Danske Naturfond.

Naturfonden har købt 100 hektar i Åmosen, Ulkestrup Lyng, en af de få sidste højmoser på Sjælland. Det sikrer nye levesteder for en række sjældne arter. Uvurderlige stenalderbopladser sikres endda også. Foto: Jesper Edvardsen

De nye naturområder, som er blevet til virkelighed med “Danmark Redder Jord”, er ejet af Den Danske Naturfond. Naturfonden beskytter naturen for evigt og sørger samtidig for, at alle kan opleve områderne og følge med i, hvordan naturen udvikler sig.

Værterne Mikkel Kryger og Puk Elgaard med formand for Naturfonden, Bengt Holst. Foto: Strong/TV 2

Her er 16 millioner blevet til mere natur

Hesbjerg Skov, Fyn

Hesbjerg Skov ligger 10 km vest for Odense centrum og er på 170 hektar. Vi genopretter naturen og skaber helt nye oplevelser i naturen, så alle kan nyde en gåtur på nye vandrestier.

Hesbjerg Skov på Fyn. Foto: Jesper Edvardsen
Hesbjerg Skov på Fyn. Foto: Jesper Edvardsen

Lerbjerg Skov, Midtsjælland
Her får de truede arter hasselmus og engperlemorsommerfugl nye hjem, når vi går i gang med at gendanne den vilde natur med flere skovenge, småsøer og naturskov.

Lerbjerg Skov bliver nu til mere naturlig skov med flere levesteder til blandt andre sjældne sommerfugle og den truede hasselmus. Foto: Jesper Edvardsen

Ulkestrup Lyng, Store Åmose, Vestsjælland
Her genoprettes mose og eng. Det gavner blandt andet odder og trane. Men det er ikke alene naturen, som får det bedre. Klimaet får også gavn af, at vandet vender tilbage til mosen. Det stopper CO2-udslippet.

Naturfonden har købt 100 hektar i Åmosen, Ulkestrup Lyng, en af de få sidste højmoser på Sjælland. Det sikrer nye levesteder for en række sjældne arter. Uvurderlige stenalderbopladser sikres endda også. Foto: Jesper Edvardsen

Hals Mose, Nordjylland
En af landets største sumpbirkeskove kan nu vokse sig endnu større og vildere som en del af den store genopretning af Hals Mose lidt nord for Limfjorden. Mosen genskabes med en mere naturlig vandstand, som også begrænser CO2 udslippet væsentligt.

Hals Mose Foto: Jesper Edvardsen

Engene ved Villestrup Å, Himmerland
Flere sjældne orkideer og sommerfugle og unikke kildevæld med noget af landets allerklareste vand. Naturgenopretningen i engene gavner både natur og klima, men sikrer også et bedre vandmiljø med mindre udledning af næringsstoffer.

Gjellerup Enge, Vestjylland
Mere natur tæt på Herning. Her kommer en rigere og mere varieret natur med enge, overdrev, små vådområder, kær og vilde kratskove. Et unikt samarbejde mellem flere jordejere. Vilde planter som engnellikerod, trævlekrone og orkideer vil brede sig i ådalen. Med flere blomstrende enge kommer også flere insekter og vilde fugle.

Det nye naturområde Gjellerup Enge. FOTO: Tobias Nørgaard Pedersen Herning Kommune

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.