Danmark har reddet jord: 90.000 danskere donerede nye hjem til vilde dyr og planter

Overvældende mange danskere ville hjælpe naturen med at finde nye hjem, da TV 2 for første gang samlede ind til den danske natur ved indsamlingen ”Danmark Redder Jord” i maj.

Hele 90.000 private og virksomheder donerede til sammen 24 millioner kroner.

Nu er de første 14 millioner kroner blevet til nye hjem for dyr og planter i hele Danmark. Det gælder bl.a. odderen i Store Åmose, hasselmus og engperlemorsommerfugl i Lerbjerg Skov på Sjælland, sjældne sommerfugle i Hals Mose i Nordjylland og orkideer i Villestrup Enge i Himmerland. De sidste 10 millioner kroner står klar til at bruge brugt de kommende måneder, når flere naturområder er opkøbt og klar til offentliggørelse.

”Det er utroligt dejligt at kunne gengælde danskernes flotte opbakning til mere vild natur. Vi giver ikke alene naturen mere plads, vi får også skabt det folkelige engagement, som er helt afgørende, hvis vi skal sikre naturen til vores børn og børnebørn,” siger Bengt Holst, formand for Den Danske Naturfond.

Naturfonden har købt 100 hektar i Åmosen, Ulkestrup Lyng, en af de få sidste højmoser på Sjælland. Det sikrer nye levesteder for en række sjældne arter. Uvurderlige stenalderbopladser sikres endda også. Foto: Jesper Edvardsen

De nye naturområder, som er blevet til virkelighed med “Danmark Redder Jord”, er ejet af Den Danske Naturfond. Naturfonden beskytter naturen for evigt og sørger samtidig for, at alle kan opleve områderne og følge med i, hvordan naturen udvikler sig.

Læs også:

Danskerne er vilde med at give natur i julegave

Værterne Mikkel Kryger og Puk Elgaard med formand for Naturfonden, Bengt Holst. Foto: Strong/TV 2

Fakta: Her er 14 mio. kr. blevet til natur

Lerbjerg Skov, Midtsjælland
Her får de truede arter hasselmus og engperlemorsommerfugl nye hjem, når vi går i gang med at gendanne den vilde natur med flere skovenge, småsøer og naturskov.

Ulkestrup Lyng, Store Åmose, Vestsjælland
Her genoprettes mose og eng. Det gavner blandt andet odder og trane. Men det er ikke alene naturen, som får det bedre. Klimaet får også gavn af, at vandet vender tilbage til mosen. Det stopper CO2-udslippet.

Hals Mose, Nordjylland
En af landets største sumpbirkeskove kan nu vokse sig endnu større og vildere som en del af den store genopretning af Hals Mose lidt nord for Limfjorden. Mosen genskabes med en mere naturlig vandstand, som også begrænser CO2 udslippet væsentligt.

Villestrup Enge, Himmerland
Flere sjældne orkideer og sommerfugle og unikke kildevæld med noget af landets allerklareste vand. Naturgenopretningen i engene gavner både natur og klima, men sikrer også et bedre vandmiljø med mindre udledning af næringsstoffer.

Gjellerup Enge, Vestjylland
Mere natur tæt på Herning. Her kommer en rigere og mere varieret natur med enge, overdrev, små vådområder, kær og vilde kratskove. Et unikt samarbejde mellem flere jordejere. Vilde planter som engnellikerod, trævlekrone og orkideer vil brede sig i ådalen. Med flere blomstrende enge kommer også flere insekter og vilde fugle.

Lerbjerg Skov bliver nu til mere naturlig skov med flere levesteder til sjældne sommerfugle og den truede hasselmus. Foto: Jesper Edvardsen

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.