Vejle Ådal

Mere sammenhængende natur med værdifulde landskaber og flere gode levesteder for vilde dyr og planter. Der er gode muligheder for at hjælpe biodiversiteten i en af Danmarks smukkeste ådale. Naturfonden beskytter den unikke natur to steder.

Oplev Engelsholm Sønderskov og Tørskind Bakker i Vejle Ådal

Smukke skrænter og flotte udsigter til Vejle Å. Dybe slugter med gamle træer og rislende bække. Vejle Ådal er en af Danmarks flotteste ådale med den ene smukke udsigt efter den anden. Ådalens mange slags natur er levested for mange forskellige arter dyr og planter. Men naturen kan få det endnu bedre ved at sørge for flere og større naturområder, hvor naturen kan trives, som den vil. Naturfonden beskytter to områder på i alt 133 ha i Vejle Ådal i samarbejde med Vejle Kommune. Her kan naturen trives, som den vil. Alle er velkommen til at nyde det. Se kort under Vandreture. Med tiden kan mere af ådalen måske blive til endnu bedre levesteder for at hjælpe biodiversiteten.

Engelsholm Sønderskov, Vejle Ådal. Foto: Jesper Edvardsen/Den Danske Naturfond

UNIK NATUR

ENGELSHOLM SØNDERSKOV

– ligger i Vejle Ådals kuperede terræn, der er et af de smukkeste steder i landet. Her rejser de stejle skovklædte skrænter sig højt over bunden af ådalen. Gennem tiden har kildevæld og skovbække udskåret en række meget markante slugter. Derfor er skoven i dag et meget smukt kuperet landskab med stejle skrænter og dybe slugter med rislende vandløb.

På gamle kort fra 1800-tallet er området allerede skov, og skoven er derfor meget gammel. Gammel skov med lang kontinuitet har særlig stor naturværdi.

Skoven er allerede flot løvskov med mange bøgetræer på op mod 150 år. Et bøgetræ kan blive 350 år gammelt og i den tid være levested for mange dyr som fugle, flagermus og insekter.

Kildevæld og vandløb er mange steder uforstyrrede og rummer meget store naturværdier. Især de nedre dele af skrænterne mod Vejle Ådal og Bindesballestien rummer mange kildevæld. Her vokser bl.a. skavgræs og elfenbenspadderok.

Man kan møde Europas største ugle, stor hornugle, Danmarks største spætte, den kragestore sortspætte, samt den smukke grønspætte. Her er mange grævlinge-bo, foruden svampe, mosser og insekter. Syv sjældne laver er fundet i skoven. Den mest sjældne er grynet skjoldlav, som er kritisk truet. Den blev fundet i skoven i 1975 og er ikke set i Danmark siden 2002.

Foto: Ole Wisler/Vejle Kommune

TØRSKIND BAKKER

– er gode levesteder for mange dyr og planter på skrænterne ned mod ådalen. De beskyttes nu som natur for altid.

Her lever 138 arter slags planter i området. Blandt andre den fredede orkidé skov-gøgelilje, djævelsbid, guldblomme, tormentil, tandbælg og almindelig mælkeurt.

Området er desuden vigtigt levested for 80 slags svampe, heraf truede arter som jensens vokshat, gråviolet vokshat og tykgrenet køllesvamp og sjældne arter som tyndbladet vokshat, gulfodet vokshat, bævrekølle, daddelbrun vokshat og skarlagen-vokshat.

Foto: Jesper Edvardsen

Engelsholm Sønderskov, Vejle Ådal. Foto: Jesper Edvardsen/Den Danske Naturfond

SÅDAN HJÆLPER VI NATUREN

Naturfonden hjælper naturen i flere danske ådale. Genopretning af natur i ådale kan være vigtig for at hjælpe biodiversiteten.

I Vejle Ådal sørger Naturfonden for endnu flere og bedre levesteder til biodiversiteten i to områder på samlet 130 ha med skov, skrænter og bakker sammen med Vejle Kommune.

Visionen er med tiden at sikre endnu mere plads til naturen og naturoplevelser til alle i Vejle Ådal i samarbejde med private lodsejere.

ENGELSHOLM SØNDERSKOV

Naturfonden har købt skoven for at bevare de gamle træer og lade skoven udvikle sig frit som en naturlig, skov.

Vi bevarer den gamle løvskov, så vi får flere meget gamle træer og mere dødt ved i skovbunden. Døde træer og grene bliver liggende i skovbunden og rådne. Det er en del af en naturlig løvskov og giver mange tiltrængte levesteder til laver, svampe, insekter og fugle. Flere insekter giver mere føde til dyr som fugle, mus og grævling.

Gamle træer og løvskov, der gror naturligt uden indblanding fra mennesker, er en mangelvare i den danske natur. Kun omkring tre procent af landets skovareal er helt overladt til naturen, hvor de gamle træer ikke fældes, og skoven ikke dyrkes.

I langt de fleste skove bliver bøgetræer fældet for at udnytte træet til eks. møbler, gulve og brænde, men i Engelsholm Sønderskov får de nu lov at vokse, så længe de kan.

Et bøgetræ kan naturligt blive over 350 år gammelt, og jo ældre det bliver, jo flere dyr som fugle, flagermus og insekter kan leve der.

Skoven indeholder også en del plantninger af grantræer og andre nåletræarter. Nogle af disse områder rummer også store naturværdier og vil blive bevaret. Andre vil på sigt få lov til at udvikle sig til naturlig, vild løvskov.

Naturområde kan blive endnu større

Naturfonden har købt Engelsholm Sønderskov for at udvikle naturen i samarbejde med Vejle Kommune.

Vi laver nu en naturplan og en friluftsplan for skoven sammen og i dialog med lokale beboere og repræsentanter fra bestyrelsen for Vejle Ådal og Fjord.

På den måde sikrer vi, at skoven forbliver et godt levested for biodiversiteten og værdifuld at opleve for mennesker i ådalen.

Skoven grænser op til 50 hektar engarealer, der allerede i dag ejes af Vejle Kommune. Her er der nu mulighed for at skabe sammenhængende natur mellem ådalen og skovskrænten ved Ravning.

Med sin størrelse og variation kan man skabe et helt unikt naturområde i ådalen med levesteder for endnu flere vilde dyr og planter end i dag.

TØRSKIND BAKKER

Her er gode levesteder for mange arter planter og svampe på skrænterne ned mod ådalen. De beskyttes nu som natur for altid. Desuden

  • genoprettes marker til blomstrende natur med et mylder af insekter og vilde planter, som der var engang, før jorden blev opdyrket. På overdrevet kan igen leve vigtige nektarplanter som guldblomme, djævelsbid, skov-gøgelilje og almindelig mælkeurt igen blomstre og insekter finde føde.
  • plejes naturen bedre, så de værdifulde dele af området ikke gror til, og levesteder ikke forsvinder. Det betyder primært mere sammenhængende pleje og græsning.
  • stoppes gødskning og sprøjtning til gavn for vandmiljøet

NATUROPLEVELSER

ENGELSHOLM SØNDERSKOV

er en skræntskov med flotte udsigter over ådalen og mange naturværdier. På skrænterne pibler vand ud fra jorden mange steder, og det skaber et særligt miljø, hvor der vokser særlige planter som padderokker og skavgræs.

Man kan møde Europas største ugle, stor hornugle, Danmarks største spætte, den kragestore sortspætte, samt den smukke grønspætte. Her er også mange grævlinge, svampe, mosser og insekter. Syv sjældne laver er fundet i skoven. Den mest sjældne er grynet skjoldlav, som er kritisk truet. Den blev fundet i skoven i 1975 og er ikke set i Danmark siden 2002.

Fortidsminder ved Engelsholm Sønderskov

70 meter over ådalen i skoven finder du resterne af oldtidsborgen ’Troldborg Ring’. Den er helt tilbage fra jernalderen. Fortidsmindet er af national betydning og fredet. Du har en fantastisk udsigt over skoven og ådalen fra Troldborg Ring

Ravningbroen ligger lige neden for Engelsholm Sønderskov. Broen på tværs af ådalen var hele 760 meter lang og blev bygget i vikingetiden omkring år 980, da Harald Blåtand var konge. Den var Danmarks længste bro, indtil den gamle Lillebæltsbro åbnede i 1935.

Engelsholm Sønderskov. Foto: Jesper Edvardsen/Den Danske Naturfond

TØRSKIND BAKKER

byder på både smukke udsigter ned over ådalen og mulighed for at opleve et væld af vilde planter forår og sommer samt mange slags sjældne svampe om efteråret.


Tørskind Bakker. Foto: Jesper Edvardsen/Den Danske Naturfond

Engelsholm Sønderskov, Vejle Ådal. Foto: Jesper Edvardsen/Den Danske Naturfond

VANDRETURE

ENGELSHOLM SØNDERSKOV

Der er allerede gode vandreture i den flotte skov. De gamle skovveje bugter sig smukt op og ned gennem skoven.

Skoven er en smuk naturoplevelse i selv selv. Men man kan også besøge skoven, når man går en vandretur på Bindesballestien. Den smukke vandrerute mellem Vejle og Billund er 36 kilometer lang og går lige forbi skoven.

Vi laver nu en friluftsplan for skoven sammen med Vejle Kommune og i dialog med lokale beboere og repræsentanter fra bestyrelsen for Vejle Ådal og Fjord.

På den måde sikrer vi, at skoven forbliver et godt levested for biodiversiteten og værdifuld at opleve for mennesker i ådalen. Se kortet


Engelsholm Sønderskov. Foto: Jesper Edvardsen/Den Danske Naturfond

TØRSKIND BAKKER

Især skrænterne fra markerne over og ned mod ådalen er smukke og byder på gode udsigter. Skrænterne er vigtige levesteder for mange slags planter og svampe. Se kortet


Tørskind Bakker. Foto: Jesper Edvardsen/Den Danske Naturfond

Hjælp naturen med et SKOVBEVIS

Vidste du, at et SKOVBEVIS fra Naturfonden er den perfekte gave til naturen? 100 % af købet går til mere plads til naturen i Danmark. Et SKOVBEVIS er den perfekte julegave , mandelgave eller gave til Mors Dag.

Se alle de flotte motiver i vores webshop.

Nyt fra Vejle Ådal

OPLEV NATUREN

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.