Nyt naturområde styrker
biodiversiteten i den
smukke Vejle Ådal

Beskyt den vilde natur

Den vilde natur mangler plads. Men du kan hjælpe. Som Naturbeskytter giver du naturen mere plads hver måned. For 12 kroner redder du 1 m2. BLIV NATURBESKYTTER NU

Hvor der før var korn og græs, skal der igen gro vilde orkidéer og flyve masser af sommerfugle og bier rundt. Nye levesteder skabes, og gode levesteder beskyttes for altid.

Det er nogle af planerne for naturen i det 83 ha store område, som Naturfonden har overtaget i Vejle Ådal. Naturfonden har købt arealerne af to private lodsejere og samler dem til naturområdet Tørskind Bakker i Vejle Ådal.

Naturfonden beskytter i samarbejde med Vejle Kommune nu de smukke og naturrige skrænter ned mod ådalen. I andre dele af området bliver marker genoprettet til tidligere tiders vildere natur.

Købet skal være med til at mindske biodiversitetskrisen og sikre mere natur, der hænger sammen, siger direktør i Naturfonden, Flemming Nielsen.

”Vores nye opkøb skal selvfølgelig være med til at forbedre naturen, og det bliver et godt og værdifuldt naturområde. Men det er samtidig også kun en mindre brik i den store Vejle Ådal. Det er Naturfondens ambition, at der skal skabes endnu mere natur i de kommende år, som hænger bedre sammen end i dag. Store, sammenhængende naturområder er vigtige, hvis vi for alvor skal vende udviklingen for naturen i Danmark. Vejle Ådal er et af de steder i landet, hvor det kan lade sig gøre,” siger Flemming Nielsen.

Tørskind Bakker i Vejle Ådal er 83 ha med gode levesteder for vilde dyr og planter på skrænterne. I andre dele af området skal naturen genoprettes. Foto: Jesper Edvardsen/Den Danske Naturfond

Nu går Naturfonden og Vejle Kommune i gang med at genoprette marker til natur, pleje naturen og give alle mulighed for at opleve naturen. Det glæder borgmester Jens Ejner Christensen i Vejle Kommune.

Visionen er med tiden at sikre endnu mere sammenhængende natur og plads til naturoplevelser til alle i Vejle Ådal i samarbejde med private lodsejere.

”Vi har et dedikeret fokus på at styrke biodiversiteten i vores fantastiske ådal, og vi er meget taknemmelige for det nære og gode samarbejde med Naturfonden og lodsejerne i Ådalen,” siger borgmesteren og fortsætter:

”Sammen er vi med til at sikre både mere og bedre sammenhængende natur i Vejle Ådal til glæde for os alle i dag og for kommende generationer Og så kan vi samtidigt godt lide at slå flere fluer med ét smæk, for de nye naturarealer er nemlig også med til at binde CO2, beskytte vores grundvand samt reducere kvælstoftilførslen til Vejle Fjord,” slutter Jens Ejner Christensen.

Tørskind Bakker er det andet naturområde, Naturfonden beskytter i Vejle Ådal. I 2022 købte Naturfonden den 50 ha store og smukke Engelsholm Sønderskov i en anden del af ådalen.

Optagelser: Jesper Edvardsen

Fakta om Tørskind Bakker i Vejle Ådal

Det er vigtigt at genoprette mere natur i Danmarks ådale for at hjælpe biodiversiteten. Det vurderer regeringens uafhængige rådgivere om biodiversitet, Biodiversitetsrådet. Naturfonden hjælper naturen i flere danske ådale.

Sådan bliver naturen endnu bedre

Vejle Ådal rummer fantastisk og smuk natur med skrænter, overdrev, skov og eng. Her er mange gode levesteder for sjældne planter og dyr.

Det gælder også i dele af Tørskind Bakker. Her er gode levesteder for mange arter planter og dyr på skrænterne ned mod ådalen. De beskyttes nu som natur for altid. Desuden

  • genoprettes marker til blomstrende natur med et mylder af insekter og vilde planter, som der var engang, før jorden blev opdyrket. På overdrevet kan vigtige nektarplanter som guldblomme, djævelsbid, skov-gøgelilje og almindelig mælkeurt igen blomstre og insekter finde føde.
  • plejes naturen bedre, så de værdifulde dele af området ikke gror til, og levesteder ikke forsvinder. Det betyder primært mere sammenhængende pleje og græsning.
  • stoppes gødskning og sprøjtning til gavn for vandmiljøet

Vejle Kommune og Naturfonden laver sammen en plan for, hvordan naturen bliver bedre til gavn for vilde dyr, planter og svampe. Vi laver også en friluftsplan for, hvordan alle får mulighed for at opleve naturen.

Naturen i området

138 arter planter lever i området. Blandt andre den fredede orkidé skov-gøgelilje, djævelsbid, guldblomme, tormentil, tandbælg og almindelig mælkeurt.

Området er desuden et vigtigt levested for 80 slags svampe, blandt andre truede arter som jensens vokshat og tykgrenet køllesvamp samt sjældne arter som tyndbladet vokshat, gulfodet vokshat, bævrekølle, daddelbrun vokshat og skarlagen-vokshat.

Skarlagen-vokshat er en af de truede og sjældne svampe, Naturfonden beskytter i Vejle Ådal i samarbejde med Vejle Kommune. Foto: Anne Drøgemüller Lund

Fakta om biodiversitetskrisen

Vi står i en biodiversitetskrise. Flere end 2.500 arter vilde dyr, planter og svampe er truede eller sjældne i Danmark. Det viser Den danske Rødliste, som Aarhus Universitet udarbejder. En af de største grunde er mangel på plads med gode levesteder. Vi mennesker fylder det meste af Danmark med vores marker, byer og veje. Kun 1,6 procent af Danmark er beskyttet natur, ifølge Biodiversitetsrådet, regeringens uafhængige rådgivere om biodiversitet.

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.