Stort naturområde
på vej ved Vadehavet

Beskyt den vilde natur

Den vilde natur mangler plads. Men du kan hjælpe. Som Naturbeskytter giver du naturen mere plads hver måned. For 12 kroner redder du 1 m2. BLIV NATURBESKYTTER NU

Når man i dag kører en tur ud til Vidåslusen ved Højer og drejer hovedet mod nord, er der landbrugsjord, så langt øjet rækker. Men sådan bliver det ikke ved at være.

Området Margrethe Kog Nord skal omdannes til natur, som bliver levested for tusinder af fugle og et vigtigt spisekammer for de millioner af trækfugle, som hvert år passerer igennem Vadehavet.

Det nye naturområde skal også fungere som ’vandparkering’, når der er højvande i Vidåen, og vandet ikke kan komme hurtig nok ud gennem slusen. Det kan betyde store oversvømmelser i baglandet, og blandt andet true mange huse og bygninger i området omkring Tønder.

Planen er, at naturområdet skal stå færdigt om fire år, i 2026. Til den tid er området helt anderledes. Naturen er rykket ind i landet, helt op til Højer by, og man kan opleve naturen på tæt hold i et besøgs- og formidlingscenter. Det nye naturområde forventes at tiltrække tusinder af naturinteresserede danskere og udenlandske turister.

Hjejle er en af mange fuglearter, som er helt afhængige af god natur, hvor de kan finde føde på trækruten mellem syd og nord. I Margrethe Kog Nord får de et nyt naturområde at flokkes i. Foto Ulrik Pedersen, Tøndermarsk Initiativet

Tønder Kommunes borgmester glæder sig over projektet.

”Jeg er meget tilfreds med, at projektet lykkes i samspil med de berørte landmænd. Området vil med sikkerhed blive endnu en perle, som vil tiltrække turister, der ser værdi i den storslåede natur, vi har”, siger Tønder Kommunens borgmester Jørgen Popp Petersen.

Formand for Den Danske Naturfond, Bengt Holst, glæder sig også. Lige siden Naturfonden blev etableret i 2015, har det været et ønske at gennemføre et stort naturprojekt i Tøndermarsken. Det er en stor succes, at det nu er lykkedes.

”Det nye naturområde giver naturen og de mange fugle i Vadehavet tiltrængt hjælp. Det viser, at et godt samarbejde mellem kommuner, private fonde og lokale kræfter kan skabe store forandringer til glæde for natur og mennesker,” siger Bengt Holst.

Allerede nu kan man opleve naturen og få motion på Marskstien, som går rundt om Margrethe Kog Nord. De nye naturoplevelser i området kan nydes fra nye vandrestier, fugletårne og måske shelters, når området er klart. Foto: Ulrik Pedersen, Tøndermarsk Initiativet

Det store projekt er blevet til i et tæt samarbejde mellem Tønder Kommune og en række partnere. Det er især Den Danske Naturfond, 15. Juni Fonden og Nordea-fonden, som sammen med kommunen skal udvikle områdets natur, friluftsliv og formidling.

”Nordea-fondens uddelingsstrategi åbner for, at fonden også kan støtte naturgenopretning og projekter, der fremmer biodiversitet og bæredygtighed. Vi er derfor glade for at støtte etableringen af naturområdet Margrethe Kog Nord, hvor der også er fokus på at styrke tilgængelighed og formidling. Projektet er stærkt lokalt forankret og bidrager til en udvidelse af de eksisterende naturarealer i området. Det kommer til at have stor betydning for lokalbefolkningen, som kan benytte sig af den helt nære natur og selvfølgelig også for naturens egenværdi, hvor særligt fuglelivet forventes at få et løft,” fortæller Nordea-fondens uddelingschef Christine Paludan-Müller.

15. Juni Fondens direktør, Per Voetmann, glæder sig over projektet.

”Tøndermarsken og Vadehavet er dansk natur af stor international betydning, men marsknaturen har længe været trængt. Derfor er det en stor glæde for 15. Juni Fonden, at jordfordelingen er faldet på plads, så dette vigtige naturprojekt kan bidrage til, at marsken igen kan blive et meget vigtigt levested og spisekammer for millioner af fugle. Dette projekt er også et glimrende eksempel på, at biodiversitet- og klimahensyn kan gå hånd i hånd, uden naturen kompromitteres,” udtaler 15. Juni Fondens direktør Per Voetmann.

MARGRETHE KOG NORD

Et nyt paradis for titusindvis af trækfugle og sjældne ynglefugle er på vej i Tøndermarsken ved Vadehavet.

• Det nye naturområde i Tøndermarsken er på 230 ha svarende til ca. 460 fodboldbaner.
• I dag er landbrugsjord med almindelig landbrugsdrift. Når naturområdet er skabt, har vi konverteret hele området til permanent natur med en blanding af søer, vådområder og enge.
• Naturområdet skabes i perioden 2022-2026.
• Tønder Kommune er projektansvarlig og arbejder sammen med Nationalpark Vadehavet, Stiftung Naturschutz Schleswig Holstein, Naturstyrelsen Vadehavet og 15. Juni Fonden samt Den Danske Naturfond, der samarbejder med Nordea-fonden.
• Budgettet er på 69 millioner kroner. Heraf støtter EU med 41 millioner kroner, mens 28 millioner kroner kommer fra Tønder kommune og private fonde m.fl.
• Projektet er et såkaldt EU-LIFE projekt. EU-Life programmet yder økonomisk støtte til projekter, der bidrager til at gennemføre EU’ miljø- og klimapolitik.
• For at naturområdet kan blive til virkelighed, har der de seneste to år været en tæt dialog og forhandling med lokale landmænd og lodsejere. Gennem en jordfordeling er der solgt og byttet jord, så landmænd, der fortsat ønsker at eje jord, har fået tilbudt erstatningsjord udenfor naturområdet. Jordfordelingen er gennemført af Landbrugsstyrelsen, som er en del af Fødevareministeriet.

Solveig og 6000 andre har købt jord tilbage til naturen

”Jeg er så glad og stolt over at kunne være med til at gøre en forskel. Alle taler om, at vi bliver nødt til at gøre noget for den trængte natur. Men der skal handling bag ordene. Her er der mulighed for, at selv et lille bidrag kan gøre en kæmpe forskel.”

Solveig har været med til at sikre naturen i Margrethe Kog Nord som Naturbeskytter. Hver måned sparer hun op til at købe jord tilbage til den vilde natur. Solveig har været Naturbeskytter siden april 2019. Hun har sikret mere plads til naturen i Hals Mose og Hammer Bakker i Nordjylland, i Engene ved Villestrup Å ved Rold Skov, på Mandø i Vadehavet, i Marielyst Enge på Falster, på Fyns Hoved og i Hesbjerg Skov på Fyn, og i Mols Bjerge.

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.