Margrethe Kog Nord

Et nyt paradis for titusindvis af trækfugle er på vej i Tøndermarsken, hvor målet er at omdanne 250 hektar landbrugsjord til natur.

250 hektar landbrugsjord kan blive til natur. Det er planen med det store naturprojekt i Tøndermarsken.

Det er også et klimaprojekt, som skal reducere udledning af kvælstof, beskytte byer og landbrugsjord mod oversvømmelser og give flere store naturoplevelser.

DET KAN DU OPLEVE

Gå flotte ture og oplev de store vidder og storslået himmel, mens gæs skræpper, vadefugle i flok krydser over himmelen, og farverige ænder snadrer i vandet.

Det kan blive oplevelserne for alle, der vil ud at opleve Tøndermarskens storslåede natur. Det kan være med stier ved området, der kan komme fugletårne og skjul, eller der kan blive mulighed for at overnatte i shelters.

De endelige planer for, hvordan man kommer til at opleve den storslåede natur, skal laves, når den dyrkede jord i området er byttet og købt af landmænd og andre private jordejere, så naturen kan vende tilbage.

SÆRLIG NATUR

Det store trækplaster er trækfugle. Områderne uden for Margrethe Kog Nord er for trækfugle, hvad en stor central rasteplads på en motorvej er for os mennesker, hvor alle skal ind at spise og hvile på den lange køretur.

Margrethe Kog Nord kan blive lige så vigtigt et område for de mange trækfugle.

SÅDAN BLIVER NATUREN

Margrethe Kog Nord kan blive et naturområde, som er vigtigt for ynglende eng- og vadefugle på internationalt plan, hvis de nuværende marker bliver til natur igen.

Området kan blive et vigtigt sted for trængte engfugle som den truede brushane, den sjældne stor kobbersneppe og vibe. Også arter som klyde, rødben og sanglærke kan få et fantastisk område at få unger i.

Sammen med de store områder i syd, bliver Margrethe Kog Nord en del af et stort naturområde, der hænger mere sammen. Store naturområder, der hænger sammen, er vigtige for dyr og planter, men en mangelvare i Danmark

Trækfugle i titusindvis kan komme til at bruge området til at æde og hvile.

Ænder som gravand, spidsand, skeand, pibeand, knarand og krikand vil komme til at æde her.

Vadefugle som vibe, hjejle, almindelig ryle og spover i titusindvis vil kunne ses hvile her.

Især kæmpe-flokke af bramgæs besøger de andre områder i Tøndermarsken og kan komme til at bruge Margrethe Kog Nord.

Rovfugle som havørn og vandrefalk vil komme til at søge føde i området.

DET GØR VI FOR NATUREN

Den Danske Naturfond kan opkøbe jord, som landmænd vil sælge i området, hvis aftaler kan opnås. Vi omdanner vores jord til natur, som vi lader være i fred for altid og plejer med græssende kvæg eller heste.

Vi hæver vandstanden ved at lukke drænrør og stoppe afvandingsgrøfter, som landbrug har brugt til at dræne jorden til at dyrke på.

De endelige planer udarbejdes, hvis frivillige og gode aftaler med jordejerne kan opnås.

Tidsplan:

2020 – 2023
Jordfordeling, projektering, formidling, ansøgning om tilladelser og dispensationer.

2024 – 2025
Anlægsarbejde til naturforbedringer.

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.