Margrethe Kog Nord

Et nyt paradis for sjældne ynglefugle og titusindvis af trækfugle er på vej ved Vadehavet. Vi omdanner 230 hektar marker til natur med store natur-oplevelser til alle.

230 hektar marker bliver til natur i Tøndermarsken lige ved Vadehavet. Det giver sjældne ynglefugle og titusindvis af trækfugle et nyt spisekammer og alle adgang til flere naturoplevelser. Naturområdet skal også beskytte Tønder mod oversvømmelser ved ekstremt højvande og regnvejr.

DET KAN DU OPLEVE

Gå flotte ture og oplev Tøndermarskens store vidder og storslået himmel. Oplev gæs fylde luften med højlydt skræppen, tusindvis af vadefugle finder føde i mudder, og farverige ænder snadrer i vandet. Måske kommer havørnen forbi og slår ned efter en svag fugl.

Naturoplevelserne bliver store, når vi har skabt naturområdet. Allerede nu kan man gå der på den 54 kilometer lange vandrerute, Marskstien. Men der kommer nye muligheder for at opleve naturen, måske ad nye stier ved området, fra nye fugletårne og skjul, og måske kan man overnatte i shelters.

Det fastlægger vi endeligt i den endelige plan for, hvordan man kommer til at opleve den storslåede natur.

SÆRLIG NATUR

Det store trækplaster er trækfugle. Områderne uden for Margrethe Kog Nord er for trækfugle, hvad en stor central rasteplads på en motorvej er for os mennesker, hvor alle skal ind at spise og hvile på den lange køretur.

Margrethe Kog Nord kan blive lige så vigtigt et område for de mange trækfugle.

SÅDAN BLIVER NATUREN

Fuglelivet bliver vildt og farverigt på de tidligere marker i Margrethe Kog Nord. Området kan blive et lige så vigtigt område for de mange trækfugle, som områderne uden for er.

Smukke ænder som gravand, spidsand, skeand, pibeand, knarand og krikand kommer til at æde her. Vadefugle som vibe, hjejle, almindelig ryle og spover i titusindvis vil hvile her. Især kæmpe-flokke af bramgæs besøger de andre områder i Tøndermarsken og kan komme til at bruge Margrethe Kog Nord.

De mange fugle vil virke som lækker mad på en tallerken for imponerende rovfugle som den mægtige havørn og lynende hurtige vandrefalk.

Men Margrethe Kog Nord bliver også vigtigt som familiebolig for de sjældne engfugle, som mangler gode ynglesteder i den danske natur.

Margrethe Kog Nord kan blive et naturområde, som er vigtigt for ynglende eng- og vadefugle på internationalt plan. Her kan trængte engfugle som den truede brushane og den sjældne stor kobbersneppe forhåbentlig finde gode steder at få unger. Det samme gælder fugle som vibe, klyde, rødben og sanglærke.

Vi håber også, vi får et nyt sted at opleve sort sol, altså når store flokke af stære samles og flyver i store flokke på himmelen.

DET GØR VI FOR NATUREN

Landmænd har solgt eller byttet jord, så vi kan skabe naturområdet. Naturfonden har overtaget alle arealerne på i alt ca. 240 ha. Dermed kan vi nu skabe de bedst mulige betingelser for naturen og for fuglelivet i området.

Nu laver vi de endelige planer for, hvordan området omdannes til natur. Vi vil hæve vandstanden ved at lukke drænrør og stoppe afvandingsgrøfter, og vi vil omdanne landbrugsjorden til natur, som græsses af kvæg eller heste.

Margrethe Kog Nord bliver en del af et stort, sammenhængende naturområde med de store nabo-områder i syd, Margrethe Kog Syd og Rickelsbüller Koog lige syd for grænsen mellem Danmark og Tyskland.

Store naturområder, der hænger sammen, er vigtige for dyr og planter, men mangler i Danmark.

Beskytter Tønder mod oversvømmelser

Der er også tænkt klimatilpasning ind i projektet til gavn for huse og mennesker omkring Tønder. Naturområdet skal fungere som ’vandparkering’, når der er ekstremt højvande i Vidåen, og vandet ikke kan komme hurtig nok ud gennem slusen ud mod Vadehavet. Det kan forhåbentlig beskytte mod store oversvømmelser i baglandet, som ellers kan true mange huse og bygninger i området omkring Tønder.

Tidsplan:

2020 – 2023

Jordfordeling, projektering, formidling, ansøgning om tilladelser og dispensationer.

2024 – 2026

Anlægsarbejde til naturforbedringer.

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.