PostNord hjælper med at
genoplive død mose i Nordjylland

Et unikt partnerskab skaber både mere natur og mindsker CO2- udslippet med 1700 tons CO2 om året. Det sker, når den gamle Hals Mose gendannes. Det er første gang, en privat virksomhed hjælper til med at genoprette dansk natur og samtidig giver et kontant klimabidrag.

Marker tages ud af drift og mose får det livgivende vand tilbage. Dermed skånes klimaet for 1.700 tons CO2.

Det nye store natur- og klimaprojekt skal genoprette 220 hektar af den gamle Hals Mose ved Limfjordens munding til Kattegat.

Genopretningen sker i tæt og nyskabende samarbejde mellem Den Danske Naturfond, Aalborg Kommune, PostNord og rådgivningsfirmaet NIRAS.

”Mange virksomheder vil gerne gøre en forskel for natur og klima, men har hidtil været henvist til projekter i udlandet. Men nu hjælper en dansk virksomhed for første gang i et projekt, der både giver dansk natur mere plads og sparer klimaet for CO2,” siger Lauritz B. Holm-Nielsen, formand for Den Danske Naturfond.

CO2-udslippet stopper, når vandet vender tilbage til markerne og så at sige lægger låg på det CO2-udslip, som ellers siver konstant fra markerne. Moser udleder ikke CO2, som marker gør.

”Vi er meget glade for at være den første virksomhed i Danmark, som indgår i dette spændende natur- og klimaprojekt på dansk jord. Det er et solidt og troværdigt alternativ til de mange udenlandske kompensationsprojekter. Vi glæder os til at give vores kunder mulighed for at blive en del af projektet gennem vores ’Pakker med omtanke’, hvor de for et beskedent beløb, kan yde et klimabidrag med CO2-reduktionerne i Hals Mose,” siger Mie Munck Bielefeldt, Project Manager, Parcels & Sustainability, PostNord.

Rapport: Klima slipper for 1700 tons CO2 hvert år

Klimaet får hurtigt gevinst ved projektet.

Det konkluderer konsulentfirmaet NIRAS i deres faglige rapport, der vurderer naturgevinsten og beregner klimaeffekten.

”Beregninger viser, at udslippet til atmosfæren reduceres med ca. 1.700 tons CO2 om året alene fra den dyrkede del af mosen, når den naturlige vandstand retableres. Der må forventes at være en yderligere reduktion fra den del af mosen, som ikke er dyrket, men i dag er påvirket af dræning og afvanding,” siger projektchef i NIRAS, Morten Pedersen.

Beregningerne fra NIRAS er baseret på Miljøstyrelsens beregningsværktøj. Rapporten skal følges op med detailberegninger og mere detaljerede undersøgelser, så projektets præcise effekt kan dokumenteres af en uafhængig tredjepart.

Mulighederne for at spare klimaet for CO2 er endda endnu større end de beregnede 1.700 tons om året. Den yderligere reduktion af udslip beregner man, når naturen er genoprettet.

Området ved Hals Mose er med i en national kortlægning af særligt klimabelastende landbrugsjord, de såkaldte lavbundsjorde, som kan spare klimaet særligt meget udledning af CO2, hvis de bliver til natur igen.

Derfor pynter det også på Danmarks samlede regnskab for CO2-udslip, når naturen i Hals Mose vender tilbage.

Naturfond: Flere virksomheder vil hjælpe både natur og klima

Det nye samarbejde er unikt, fordi det er første gang en privat virksomhed samarbejder om både at redde natur og yde et kontant klimabidrag for at mindske CO2-udslippet.

Den model har gode muligheder for at blive brugt til andre naturprojekter, siger direktør i Den Danske Naturfond, Flemming Nielsen.

”Vi oplever stigende interesse for lignende projekter fra flere virksomheder, og vi forventer flere af den slags i fremtiden,” siger Flemming Nielsen.

Han understreger, at kommende virksomhedssamarbejder lige som Hals Mose skal gøre en reel forskel for natur og klima.

 

LÆS MERE

KONTAKT:

• Flemming Nielsen, direktør i Den Danske Naturfond Mobil: 2466 1362 / mail: fn@naturfonden.dk
• Kirsten Lund Andersen, stadsgartner i Aalborg Kommune Mobil: 25202250 / mail: kirsten.andersen@aalborg.dk
• Kristian Rask, pressechef PostNord tlf: 3361 6001 / mail: presse@postnord.com
• Morten Pedersen, projektchef i NIRAS Mobil: 30787567 / mail: mop@niras.dk

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.