Død mose genoplives i Nordjylland

Dræning og dyrkning har ødelagt store dele af den gamle Hals Mose, som engang var frodig højmose. Men nu kan naturen vende tilbage på hele 220 hektar af mosen, som Den Danske Naturfond og Aalborg Kommune sammen vil genskabe.

Mere mose, mere skov og dermed flere levesteder til fantastiske dyr som trane og grønspætte.

Det er nogle af gevinsterne ved at genoprette Hals Mose.

Projektet i Hals Mose er blevet til i et tæt parløb mellem Den Danske Naturfond og Aalborg Kommune, som har samarbejdet om projektet gennem hele 2020.

Naturfonden har købt 180 hektar af Hals Mose, og Aalborg Kommune ejer allerede 40 hektar.

De to områder lægges nu sammen, skovdrift stoppes, landbrugsdrift, gødskning og sprøjtning ophører, og vandet bringes tilbage til mosen ved at stoppe dræning og lukke afvandingskanaler.

”Det er enestående, at vi giver natur og biodiversitet et tiltrængt løft og samtidig yder et meget kontant og positivt bidrag til klimaindsatsen,” siger Lauritz B. Holm-Nielsen, formand for Den Danske Naturfond.

70 hektar marker bliver til frodig og våd mose igen, når vandstanden hæves efter at området har været drænet til dyrkning.

Trane og sjælden sumpskov

Det bliver til gavn for mosens særlige planter og dyr, som får et nyt område at trives i. Det gælder for eksempel den høje og trompeterende trane, den kritisk truede kongeørn

Men Hals Mose rummer også en af landets sidste store sumpbirkeskove. Den bliver nu til urørt skov med højere vandstand. Når al skovdrift stopper, får skoven tid og plads til at gro vildt og naturligt og døde træer og grene kan dø og rådne til gavn for mange arter dyr og svampe.

I Aalborg Kommune glæder man sig også over det nye naturområde.

”Vi får gevinst på alle hylder. Både natur, miljø og klima får det bedre. Samtidig udvikler vi en ny naturperle i Nordjylland, som vi åbner op for alle beboere, sommerhusgæster og turister,” siger borgmester i Aalborg, Thomas Kastrup-Larsen.


Området indrammet i rødt er projektområdet på 220 hektar af Hals Mose

LÆS MERE OM HALS MOSE:

PostNord hjælper med at genoplive død mose i Nordjylland

Fakta om Hals Mose

Læs mere om Hals Mose

KONTAKT:

• Flemming Nielsen, direktør i Den Danske Naturfond Mobil: 2466 1362 / mail: fn@naturfonden.dk
• Kirsten Lund Andersen, stadsgartner i Aalborg Kommune Mobil: 25202250 / mail: kirsten.andersen@aalborg.dk
• Kristian Rask, pressechef PostNord tlf: 3361 6001 / mail: presse@postnord.com
• Morten Pedersen, projektchef i NIRAS Mobil: 30787567 / mail: mop@niras.dk

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.