Frø-fest i Bøtøskoven

Beskyt den vilde natur

Den vilde natur mangler plads. Men du kan hjælpe. Som Naturbeskytter giver du naturen mere plads hver måned. For 12 kroner redder du 1 m2. BLIV NATURBESKYTTER NU

De små dyr skal have flere vandhuller og mere mose, når vi genopretter naturen. Det har de fået i den tidligere nåletræsplantage Bøtøskoven på Falster.

Undersøgelser viser, at der er ynglende padder i alle syv undersøgte vandhuller. Samtlige padder har fået markant bedre levevilkår i det genskabte naturområde. Det gælder blandt andre spidssnudet frø, lille og stor vandsalamander og springfrø.

Padde-succesen skyldes, at vi sammen med Guldborgsund Kommune har lavet vandhuller, lukket dræn, skabt mere oversvømmelse og græsning i skoven.

De mange padder i området betyder også, at der er usædvanligt mange snoge.

Spidssnudet frø er en af de padder, der har taget nye boliger i brug i Bøtøskoven på Falster.

BØTØSKOVEN

Oplev gammel skov, fugtige moser og vandhuller. Mens du vandrer på en af de tre anlagte naturstier, kan du se et mylder af flaksende og sjældne sommerfugle, fugle på træk i titusindvis og heste, der lever frit. Læs om, hvad du kan opleve, og hvad Naturfonden gør for naturen i Bøtøskoven.

Bøtøskoven-1

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.