Mols Bjerge

Sjældne planter og sommerfugle får flere steder at leve, fordi Naturfonden beskytter og plejer den værdifulde natur. Du kan udforske Mols Bjerge til fods ad de mange vandrestier.

Mols Bjerge

Oplev Mols Bjerges smukke landskab til fods eller på cykel. Stierne bugter sig op og ned ad bakker gennem varierede landskaber, mens du oplever den smukke natur, som er særligt vigtig for et hav af blomster, fugle og insekter. Naturfondens områder ligger smukt og kuperet midt i Nationalpark Mols Bjerge med mange gode muligheder for at gå på opdagelse i den smukke og varierede natur.

DET KAN DU OPLEVE

Naturfondens arealer er en del af Nationalpark Mols Bjerge, hvor du kan vandre og cykle på afmærkede stier.

Oplev for eksempel de utroligt flotte udsigter over det gamle landskab formet i istiden.

Mød de vildtlevende heste, der græsser og plejer naturen.

Mols Bjerge giver så gode livsbetingelser, at cirka 600 forskellige blomsterplanter vokser i området, og omkring 12.000 insektarter er set her.

Det svarer til, at cirka to ud af tre af samtlige insektarter, vi har i Danmark, er set i Mols Bjerge.

Naturfondens mål er at få flere arealer, hvor du kan opleve den skønne natur.

SÆRLIG NATUR

Mols Bjerge er blandt de naturområder i Danmark, der huser flest sjældne og truede arter.

Det skyldes et af de mest kuperede og varierede landskaber og det særligt tørre og solrige klima. Her er lysåbne overdrev og næringsfattig jordbund.

Derfor er Mols Bjerge et værdifuldt naturområde både i Danmark og i international sammenhæng.

Sjælden sommerfugl

Argusblåfugl er på Den Danske Rødliste som næsten truet.

Den lever på heder, klitter og tørre overdrev med kort vegetation og varme mikroforhold.

Larverne lever fortrinsvis på lyng og ærteblomstrende planter.

Bille ser farlig ud

Humlerovbillen er en sjælden art, som har Mols Bjerge som et af de vigtigste levesteder i Danmark.

I maj 2017 fandt man humlerovbille lige op ad Naturfondens arealer, og det gør det meget sandsynligt, at arten vil indvandre til området, hvis den ikke allerede er der.

Selv om der er tale om en rovbille, ligner den en humlebi, deraf navnet humlerovbille. Det er højst sandsynligt en form for camouflage for enten ikke at blive ædt eller for at snyde byttedyrene.

Smuk og sjælden plante

Mols Bjerge er meget vigtig for, at den sjældne plante opret kobjælde overlever som art i Danmark.

I foråret 2017 registrerede man to bestande på Naturfondens arealer. Blomsten vokser i områdets tørre bakkelandskab, som ikke har været under plov.

Opret kobjælde er en blandt tre danske kobjælde-arter. Arterne har været i tilbagegang i takt med, at deres levesteder er blevet stadigt mindre og usammenhængende.

Ny billeart

På Naturfondens arealer er set en ny art for Danmark, hvepsen Isobrachium nigricorne. Hvepsen gik i sommeren 2018 i en faldfælde sat op af studerende Jens Thorving Andersen.

Et hollandsk laboratorium bekræftede, at der er tale om en helt ny dansk art.

SÅDAN BLIVER NATUREN

Vi sikrer levestederne for de sjældne arter, der allerede lever i området. Vi skaber nye levesteder for særlige arter som humlerovbille, mariehøneedderkop og sommerfuglene kommabredpande og foranderlig blåfugl.

Naturfondens køb af tre naturarealer i Mols Bjerge sørger for, at værdifulde overdrev og heder med sjældne arter bliver til natur, der trives bedre

DET GØR VI FOR NATUREN

Naturarealerne i Mols Bjerge er flere steder adskilt fra hinanden af hegn, marker og plantager.

En af de største udfordringer for mange arter er netop for små og for spredte levesteder.

Målet er at forbinde områder med natur på tværs af jordejeres grænser og skabe et større område med værdifuld natur, der hænger sammen.

Dermed er vi på vej mod at udvikle større, sammenhængende natur i Danmark.

Naturpleje med vilde heste skaber bedre natur i hele området med forbedrede levesteder og bedre muligheder for, at dyr, planter og svampe kan sprede sig.

Hjælper i stort område

Den Danske Naturfond genopretter og beskytter naturen på omkring 300 hektar i Mols Bjerge.

På de 100 hektar samarbejder vi med to private jordejere, Nationalpark Mols Bjerge og Naturstyrelsen om at hjælpe naturen. Fonden ejer her de 45 hektar.

Fonden har i 2019 købt 47 hektar, som får sin egen plan for, hvordan vi hjælper naturen bedst.

Derudover har Naturfonden i 2016 støttet Molslaboratoriet, som på andre 150 hektar plejer og hjælper naturen med vilde heste. Støtten har betalt rydning af opvækst, nyt hegn til erstatning af gamle hegn, færiste og klaplåger samt indkøb af dyr til afgræsning. Molslaboratoriet styrer deres projekt selv uden indblanding fra Naturfonden.

Nyt om Mols Bjerge

Natur i Mols Bjerge

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.