De ligger som spredt:
430 tons sten fører dig
12.000 år tilbage i tiden

Beskyt den vilde natur

Den vilde natur mangler plads. Men du kan hjælpe. Som Naturbeskytter giver du naturen mere plads hver måned. For 12 kroner redder du 1 m2. BLIV NATURBESKYTTER NU

Det er som at træde ind i et Danmark, som det så ud for 11.700 år siden, da istidens gletsjere havde sluppet sit knusende greb.

Når du besøger Naturfondens naturområde i Mols Bjerge syd for landsbyen Agri, oplever du et landskab som ser ud som lige efter istiden. Her bryder flere end 1.100 store sten jordoverfladen i et lille område på knap tre ha på nogle af Mols Bjerges fineste bakker.

Stenene er over en halv meter i længde og vejer tilsammen 430 tons. Et område med så mange sten på så lille et areal kaldes også for en stenstrøning. Mols Bjerges stenstrøning er en af Danmarks største, mest velbevarede og mest synlige. Det har Nationalpark Mols Bjerge afsløret i en kortlægning.

Området er et af de sjældneste, største og mest velbevarede istidslandskaber i Danmark. Det er et sjældent syn i et Danmark, hvor bønder i flere tusinde år har fjernet sten for at dyrke jorden. Men her fandt bønderne det ikke umagen værd at fjerne stenene for at dyrke jorden, som de gjorde så mange andre steder i Danmark. Arealet med stenstrøning har derfor aldrig været pløjet, gødet eller sprøjtet, og derfor har stenene fået lov at ligge, som de gjorde, da den sidste istids gletsjere efterlod dem i landskabet for 11.700 år siden.

Stenene ligger strøet som perlesukker på jorden i området, hvor Naturfonden beskytter naturen sammen med Nationalpark Mols Bjerge. Bakkerne her er nogle af de stejleste, højeste og mest artsrige i Mols Bjerge.

Stenene kan ses, fordi kvæg og heste holder græsset nede for at hjælpe vilde planter, dyr og svampe.

Stenstrøningen er en af Danmarks største og mest velbevarede og er spredt over 2,5 hektar af det 132 m høje Langbjerg mellem Agri Bavnehøj og Trehøje i Mols Bjerge. Foto: Jesper Edvardsen
Stenstrøningen er en af Danmarks største og mest velbevarede og er spredt over 2,5 hektar af det 132 m høje Langbjerg mellem Agri Bavnehøj og Trehøje i Mols Bjerge. Foto: Jesper Edvardsen
Den Danske Naturfond beskytter natur i Mols Bjerge. Foto: Jesper Edvardsen
Her ses nogle af de mange sten som lyse pletter strøet som perlesukker i de smukke bakker i Naturfondens område i Mols Bjerge. Foto: Jesper Edvardsen

Fakta: Godt for biodiversiteten

De mange sten betyder, at området er rigt på myrer. De elsker at bygge jordtuer op ad store sten. Myrerne efterfølges af oceaner af sjældne myreparasitter, myregæster og myreslaver. Myrerne samler og ”sår” særlige frø fra for eksempel hunde-viol og almindelig mælkeurt. Planternes frø bærer på et lækkert stykke fedt, som myren elsker, og som derfor får myren til at sprede plantens frø.

På de gamle sten gror der masser af sjældne arter af gule, grå, sorte og grønne skorpelav.

Stenene er synlige, fordi området græsses af kvæg og heste til gavn for de flere end 100 plante-arter, der gror i området.

Stenhårde fakta

• De i alt 1.133 større sten er mindst 50 cm på længste led, ligger spredt over et areal på ca. 2,7 ha
• De vejer til sammen 430 tons eller det samme som 21 store busser
• Den længste sten målte 207 cm, den største sten 2,8 m3, den tungeste sten 7,6 ton.
• Langt de fleste sten er granit (67%) og gnejs (27%)
• Stenstrøningen er en af Danmarks største og mest velbevarede og er spredt over 2,5 hektar af det 132 m høje Langbjerg mellem Agri Bavnehøj og Trehøje i Mols Bjerge

Vigtigt levested for biodiversiteten

Området syd for Agri er et vigtigt levested for mange slags dyr, planter og svampe. Man kan opleve spændende og sjældne dyr som markfirben, humlerovbille og mange slags sommerfugle samt et væld af planter som opret kobjælde, hjertegræs og djævelsbid. Om efteråret er her også mange spændende og sjældne svampe som skarlagen vokshat og knaldrød vokshat.

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.