Mandø

Sæler, fugle i kæmpe flokke og det fascinerende tidevand i Vadehavet.
Mandø er øen, hvor man kan opleve noget af Danmarks vildeste natur. Naturfonden har givet naturen endnu bedre vilkår.

Oplev Mandø

Sæler duvende i havet eller dasende på sandbanker i Vadehavet. Flotte fugle i kæmpe flokke. Pliskende og plaskende gåture gennem pytter af havvand på den blottede havbund, så langt øjet rækker. Oplev det fascinerende tidevand pible ind over havbunden, tag traktorbussen eller bilen ad Låningsvejen til naturperlen i Nationalpark Vadehavet. Læs her, hvad du kan opleve, og hvordan Naturfonden hjælper naturen på Mandø.

UNIK NATUR

Vadehavet er en af Danmarks allervigtigste områder for millioner af fugle. Her ligger Mandø, som er er et vigtigt yngleområde for truede og sjældne engfugle som stor kobbersneppe, brushane, strandskade, vibe, engryle og rødben.

Især stor kobbersneppe, brushane og engryle har mistet så mange levesteder, at de er kommet tæt på at forsvinde helt som ynglefugl i Danmark. Men på Mandø kan de stadig finde den natur, de har brug for til at lægge æg og opfostre unger.

Kæmpe flokke af fugle

Flere fuglearter kan ses i kæmpe flokke på titusindvis af fugle i træksæsonen forår og efterår. De flyver i flok eller piler rundt på de blottede vader og prikker huller i sandet med deres lange og korte næb for at finde føde.

Gæs, ande- og vadefugle i titusindvis bruger Mandø som restaurant på motorvejen mellem ynglepladserne i nord og vinterferien i syd.

Det gælder blandt andre mørkbuget knortegås og bramgås, som i april-maj æder løs i Vadehavet for at få energi til det lange træk til Arktis, hvor de yngler.

Men andre fuglearter ses i større eller mindre flokke. Det er for eksempel vadefuglene almindelig og islandsk ryle, stor og lille kobbersneppe, stenvender, strandskade og sandløber.

Mandø ligger midt i den danske del af Vadehavet og er en del af Nationalpark Vadehavet. Vadehavet kom på UNESCOs Verdensarvsliste i 2014.

Brushane er i høj risiko for at forsvinde fra den danske natur som ynglefugl. Nu har den fået gode levesteder på Vadehavsøen Mandø.

SÅDAN HJÆLPER VI NATUREN

Flere naturlige enge til truede og sjældne fugle. Flere områder, hvor tusindvis af trækfugle kan hvile og æde. Naturfonden har gjort engområderne vildere, så fugle kan bruge dem som yngle- og rasteområder.

Det betyder blandt andet, at den truede engfugl brushane igen får unger på Mandø. I 2022 så vi den første unge siden 1996, og i 2023 så vi hele tre hunner med unger. Det er ikke set i hele Vadehavet i 30 år.

Også den sjældne og flotte stor kobbersneppe og den livlige fugl rødben har god ynglesucces på øen.

De er nogle af de arter, der har mistet levesteder i Danmark, men på Mandø går det igen den rette vej efter naturgenopretningen.

Mandø har potentiale til at blive en af Danmarks bedste steder for ynglende engfugle og arter af trækfugle, ifølge Aarhus Universitet.

Naturfonden har ad flere omgange købt områder af øen på i alt 173 hektar.

Sådan gør vi

Vi har forbedret naturen på Mandø blandt andet ved at ændre afvandingsforholdene på dele af øen.

Vi har afbrudt en række grøfter, så vandstanden er hævet, og vi har anlagt flere områder med åbne vandflader.

Her kan blandt andre truede og sjældne engfugle finde føde til sig selv og deres unger.

Genopretningen er sket på både Naturfondens arealer og på en række af de privatejede arealer.

I forbindelse med genopretningen er der gennemført en jordfordeling på øen i perioden 2017-18 sammen med de lokale jordejere.

Dermed har vi samlet et større område, hvor vi har skabt så gode forhold som muligt for fuglelivet.

Samtidig har jordfordelingen samlet dyrkede marker og gjort en bedre landbrugsdrift muligt.

Naturen plejes

Vandstandshævningen blev afsluttet i 2021. Nu sørger vi for at holde vegetationen lav ved at få husdyr til at græsse om sommeren. Det er vigtigt for, at engfugle kan yngle i området. Vi tilpasser afgræsningen til de ynglende engfugle, så de får fred til at yngle.

Vi har også fjernet en række af de krat og bevoksninger, der er vokset frem på Mandø. Dermed kan færre krager og rovfugle æde æg og unger.

Vi gør det sværere for ræve at æde fuglenes æg og unger, og reducerer menneskelig forstyrrelse i området på tidspunkter, hvor fuglene har brug for ro.

Vi har lavet en samlet naturplan for området.

Hydrologiprojektet på Mandø er gennemført med tilskud fra Den Europæiske Union og Miljø- og Fødevareministeriet

NATUROPLEVELSER

Naturfondens dele af Mandø ligger i Nationalpark Vadehavet. Hele øen er et herligt sted at nyde naturen med lette vandreture i ferien, et weekendophold eller en forlænget weekend. Dit besøg her giver store naturoplevelser og ro i sindet.

Naturoplevelserne står i kø på Mandø. Det starter allerede, mens du kører de seks kilometer gennem Vadehavet ad Låningsvejen fra fastlandet.

Det er spændende i sig selv at trille langsomt af sted, mens tidevandet har blotlagt vejen på havbunden. Imens kan du komme tæt på et mylder af fugle, tit lige uden for vinduerne.

Måske er du heldig at komme helt tæt på den flotte strandskade, storspoven  med det lange buede næb eller en flok af de rustrøde islandske ryler.

Sæler på cykel

På Mandø er der garanti for oplevelser i den vilde natur. Her er er fred og ro og rige muligheder for at tage øen rundt til fods eller på cykel.

Tag turen langs kanalen og stop for at sidde og nyde naturen folde sig ud. Måske ser du en spættet sæl eller gråsæl, et af Danmarks store rovdyr.

Du kan nyde et unikt vildmarksmåltid ved at plukke den særlige plante kveller eller salturt, som vokser i sandet og smager salt og godt på et stykke rugbrød eller knækbrød.

Tætblomstrende hindebæger eller Mandø Lyng vokser tæt på øens strandenge.

Eller gå en tur på vaden ved lavvande, og find østers, muslinger, sandorm eller krabber på vaden. Men husk at være tæt på Mandø, når tidevandet stiger.

Pas på fuglene

Det er nødvendigt at blive på veje og stier i fuglenes yngletid fra 1. marts til 20. juli for at hjælpe fuglene.

Hvis vi mennesker tit forstyrrer fuglene ved deres reder, kan de opgive deres reder, fordi ynglefuglene opfatter mennesker som mulige fjender.

VANDRETURE

Mandø er flad, og det er dejligt og let at vandre rundt på øens stier og veje eller langs diget og opleve fuglelivet, himlens farveskift og de uendelige udsigter over Vadehavet. Man kan også tage cyklen og stoppe, hvor det passer. Se vores turkort.

Pas på fuglene

Det er nødvendigt at blive på veje og stier i fuglenes yngletid fra 1. marts til 20. juli for at hjælpe fuglene.

Hvis vi mennesker tit forstyrrer fuglene ved deres reder, kan de opgive deres reder, fordi ynglefuglene opfatter mennesker som mulige fjender.

OVERNATNING

Det er skønt at overnatte på Mandø. Her er fred og ro, og det giver unik mulighed for at nyde naturen.

Der er gode muligheder for at sove godt på øen. Du kan overnatte på øens Bed and Breakfast, B&B, på hotellet, på øens kro, i ferielejlighed, i et af øens sommerhuse eller campere på den lille campingplads ved Brugsen.

ANDRE SEVÆRDIGHEDER

Mandø byder på flere andre naturoplevelser til turister. Prøv for eksempel:

  • Sælsafari – kom på guidet sæltur fra Vadehavscenteret. Man starter med at køre med Mandøs traktorbus og går derefter på den bare havbund ved lavvande ud til en sælbanke, hvor sælerne daser på sandet.
  • Østerssafari  – tag på østerstur ved lavvande, når Vadehavets tidevand har trukket sig tilbage og blottet havbunden. Husk at have styr på, hvornår tidevandet vender tilbage.
  • Sejltur i Vadehavet med Turfærgen Mandøpigen

Der er mange andre spændende seværdigheder i Vadehavet. Højdepunkter er for eksempel:

  • Vadehavscenteret
  • Fanø
  • Rømø
  • Ribe, Danmarks ældste by ligger 20 kilometer fra Mandø
  • Sort sol – fænomenet med tusindvis af stære, der i store flokke flyver solen sort ved solopgang og solnedgang. Det kan opleves både forår og efterår.

Hjælp naturen med et SKOVBEVIS

Vidste du, at et SKOVBEVIS fra Naturfonden er den perfekte gave til naturen? 100 % af købet går til mere plads til naturen i Danmark. Et SKOVBEVIS er den perfekte julegave , mandelgave eller gave til Mors Dag.

Se alle de flotte motiver i vores webshop.

Nyt fra Mandø

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.