Ikke set siden 1996:
Truet fugl har fået unger på Mandø

Beskyt den vilde natur

Den vilde natur mangler plads. Men du kan hjælpe. Som Naturbeskytter giver du naturen mere plads hver måned. For 12 kroner redder du 1 m2. BLIV NATURBESKYTTER NU

Den livlige vadefugl, brushane, er truet af udryddelse fra den danske natur, fordi dens levesteder stort set er forsvundet. Fuglen er en af grundene til, at Naturfonden har købt landbrugsområder op på Mandø og nu har genoprettet naturen med flere enge at yngle på og flere søer og lavninger, hvor engfuglene kan finde føde til ungerne.

Derfor er det en rigtig god nyhed, at der i år er set en hun med unger på Mandø. Det er nemlig ikke sket siden 1996. Hunnen med unger er set på Naturstyrelsens areal, hvor vandstanden er blevet hævet lige som på Naturfondens nye arealer. Her er der også set ynglende brushane, men ikke set unger.

Brushane er i høj risiko for at forsvinde fra den danske natur som ynglefugl. Nu har den fået gode levesteder på Vadehavsøen Mandø.
Brushane er i høj risiko for at forsvinde fra den danske natur som ynglefugl. Nu har den fået gode levesteder på Vadehavsøen Mandø.

De ynglende brushaner er set af fugletællere fra Amphi Consult, som har beskrevet det i årets rapport over ynglende fugle hos sjældne og truede engfugle som engryle, brushane, stor kobbersneppe og rødben.

Rapporten er en del af den overvågning, som er sat i værk for at holde øje med naturens udvikling. Det skal vise, hvordan det går med engfuglene, efter Naturfonden har købt områder op på øen.

Efter opkøb af de første arealer i 2018 har kvæg græsset om sommeren, og i 2021 sørgede Naturfonden for mange nye vandfyldte områder og flere enge. Alt sammen for at give de sjældne og truede engfugle bedre muligheder for at yngle.

Rapporten viser da også, at den sjældne engfugl rødben havde en god ynglesæson for tredje år i træk med forholdsvis mange ynglende rødben.

”Det skyldes formentlig, at vi har hævet vandstanden på engene og skabt nye områder med vand, så engfuglene har lettere ved at finde føde,” siger Mads Jakobsen.

Øens sjældne stor kobbersneppe har desværre haft en skidt ynglesæson. Hele 59 par var ellers klar til at få unger, men det fik kun en mindre del. Det kan skyldes, at stor kobbersneppe i modsætning til for eksempel rødben i højere grad søger føde inde på engene et stykke væk fra de nye vandfyldte lavninger. Her var der for lidt føde på grund af det tørre forår.

MANDØ

Naturfonden har hidtil sikret 173 hektar af Mandø. Senest kom seks nye hektar til i foråret 2022, da en lokal landmand solgte området til Naturfonden.

Genopretningen af naturen på Mandø sker sammen med Nationalpark Vadehavet, Esbjerg Kommune, Naturstyrelsen, Den Europæiske Union og Miljø- og Fødevareministeriet.

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.