Truet tudse og engfugle har fået bedre levesteder på Mandø

Den truede strandtudse har fået syv nye vandhuller at lægge æg i.

Flere engfugle som vibe og rødben har slået sig ned, og den smukke vadefugl klyde har ynglet ved nogle af de nye vandhuller.

Mandøs natur er blevet endnu mere attraktiv for de mange padder og fugle, efter Nationalpark Vadehavet har ombygget tre gamle menneskeskabte klæggrave og gravet syv nye vandhuller sammen med Markus Jebsens Naturpulje.

Det skal hjælpe naturen på Mandø, hvor også Den Danske Naturfond er ved at genoprette naturen fra mark til våde enge på de arealer, fonden har opkøbt.

Et mindre område i Mandø Bykog ejet af Naturfonden indgår i det nye klæggravs- og vandhulsprojekt, og er dermed en del af den bedre natur på øen.

De naturforbedrende projekter er ska bt i et frugtbart samarbejde med flere private lodsejere, som har lagt jord til.

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.