To nye områder på Fyns Hoved

Vind i håret. Kalkoverdrev under fødderne. Solskin i det blå Storebælt, hvor en toppet skallesluger dykker ned efter en ålekvabbe. En af Danmarks smukkeste udsigter finder man på Fyns Hoved.

Arealerne på Fyns Hoved er opdelt i mange små parceller og hegninger. Det betyder, at nogle af overdrevene ikke er blevet plejet og er ved at gro til. I 2018 købte vi de første arealer, og nu har vi købt to små parceller mere. Vi gør det for at sikre en bedre og mere sammenhængende naturpleje og en udvidelse af arealet med de mest værdifulde naturtyper. På Fyns Hoved er målet at skabe en mere ensartet naturforvaltning på tværs af de nuværende ejerskel og forbedre naturværdierne. Projektområdet omfatter de nordligste dele af Fyns Hoved og de to øer Mejlø og Bogø. Her er nogle af Fyns største og bedst udviklede overdrevsarealer – herunder kalkoverdrev og rigkær, strandenge, vandhuller og arealer i ekstensiv landbrugsdrift.

De nye arealer er 100 % finansieret af Naturfondens Naturbeskytterfællesskab. Fællesskabet består af 1288 privatpersoner, der hver måned frikøber et antal kvadratmeter. Når vi køber nye arealer, bidrager helt almindelige danskere så til at gøre en konkret forskel for den vilde natur.

VÆRDIFULD NATUR OG SJÆLDNE ARTER

Der er en helt speciel natur på Fyns Hoved. Det tørre klima, som kendetegner hele Storebæltsområdet, og den kalkholdige jordbund har udviklet nogle meget fine overdrev. Bølgende bakker, stejle kystskrænter og en enestående udsigt gør landskabet meget markant.

Her kan man møde flere sjældne arter – blandt andet sommerfuglen okkergul pletvinge – og i vandhullerne hygger strandtudser og vandsalamandre sig. Edderfugle, gravænder, toppede skalleslugere, rødben og strandskader bidrager til store naturoplevelser. Velkommen på Fyns Hoved.

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.