Stort naturprojekt skal styrke rigt fugleliv på Mandø

Stor kobbersneppe, brushane og mosehornugle. Det er blot nogle af de mange fuglearter, der yngler på tidevandsøen Mandø midt i Vadehavet. Øen huser en af Danmarks største og mest diverse koncentrationer af ynglende engfugle og vandfugle. Desuden får øen hvert år besøg af trækfugle som mørkbuget knortegås, bramgås og vandrefalk.

 

Professor: Flersidet naturindsats kan forbedre forhold for fuglene

Desværre er flere af de ynglende fuglearter i tilbagegang på både Mandø og globalt, men gennem en flersidet naturindsats kan Mandø med sin unikke placering og betydning for fuglene være med til at bremse og måske endda vende tilbagegangen. Det vurderer professor ved Aarhus Universitet, Jesper Madsen.

 

“Mandø er et af de allerfineste steder for truede engfugle i Danmark – især vadefugle og svømmeænder. Men Mandøs status kan forbedres ved at gøre engene vådere, tilpasse landbrugsdriften og reducere menneskelige forstyrrelser. Der forekommer ræv på Mandø, og for at fremme fuglenes yngle-succces vil det være vigtigt at kontrollere rævebestanden,” siger Jesper Madsen.

 

Den Danske Naturfond vil købe og samle naturarealer på Mandø

Den Danske Naturfond, Esbjerg Kommune, Nationalpark Vadehavet, Naturstyrelsen og Sydvestjysk Udviklingsforum ønsker i tæt samarbejde med lokale lodsejerne at skabe et projekt på øen, der sikrer bedre betingelser for de ynglende fugle.

 

“I Den Danske Naturfond arbejder vi med projekter i hele Danmark. Mandø er et af de steder, som mange fra starten har peget på – både forskere, organisationer og lokale kræfter. Vi tror og håber derfor også på, at den store opbakning, vi indtil videre har oplevet, kan gå hånd i hånd med de ønsker som beboere og lodsejere på Mandø har, så vi kan udvikle et visionært og ambitiøst projekt,”  siger direktør i Den Danske Naturfond, Flemming Nielsen, og fortsætter:

“Naturfonden finansierer de kommende måneder en jordfordeling, der omfatter hele Mandø. Formålet er at samle arealer på øen, som fonden kan købe og efterfølgende lave de nødvendige naturforbedringer og sikre en optimal naturpleje. Alt sammen for forhåbentlig at kunne være med til at vende udviklingen for de engfugle, som har været i tilbagegang i flere år.”

 

Fakta

Læs pressemeddelelse om projektet

Læs professor Jesper Madsens notat om Mandøs nuværende status og potentiale for ynglende og trækkende fugle

Presse

JP: Naturfond vil købe så meget som muligt af Mandø for at skabe et paradis for trækfugle

DR Syd: Naturfond vil gøre Mandø til et paradis for trækfugle

DR P4 Syd Morgen: Interview med Flemming Nielsen

DR P1 Radioavisen: Reportage fra Mandø

DR P1 Eftermiddag: Interview med Flemming Nielsen og Jesper Madsen

DR Viden: BILLEDER Mandø i Vadehavet bliver trækfuglenes paradisiske rasteplads

DR TVA 18:30: Naturplan – Endnu mere natur på Mandø

DR TVA 19:55: Bedre forhold for fugle på Mandø

Ritzau: Naturfond vil købe Mandø og skabe paradis for trækfugle

Ritzau: FAKTA: Sådan skal Mandø omdannes til naturperle for fugle

Ritzau: Mandø-beboere håber trækfugle trækker i turisterne

TV Syd: Naturfond vil opkøbe jord og skabe fugle-paradis på Mandø

TV Syd (indslag kl 19:30): Naturfond vil opkøbe jord og skabe fugle-paradis på Mandø – interview med aktører og beboere

TV2 19 Nyhederne (tidskode: 13:43): Indslag om Mandø med Flemming Nielsen

Kristeligt Dagblad: Nyt Mandø-projekt kan gavne både fugle og indbyggere

Politiken: Dansk ø satser på natur og bæredygtig turisme

Landbrugsavisen: Naturfond vil købe hele Mandø – op mod 550 hektar

Landbrugsavisen: Fire landmænd på Mandø indgår i stort naturpuslespil

BT: Mandø-beboere håber trækfugle trækker i turisterne

Altinget: Naturfonden vil gøre Mandø til naturperle

Jydske Vestkysten: Naturfond vil gøre Mandø til en naturperle

Jydske Vestkysten: Mandø er noget helt særligt

Ugeavisen Esbjerg: Mandø skal være en perle i Vadehavet

Copenhagen Post: Danish national nature fund establishing an island paradise for migratory birds

Take Off: Naturfond vil købe op på Mandø

Sociale medier

Se oversigt over tweets og opdateringer i denne storify

Organisationer

Danmarks Naturfredningsforening: DN jubler: Naturfond vil opkøbe ø

Dansk Ornitologisk Forening: Rigtig god nyhed for truede engfugle

Danmarks Jægerforbund: Mandø skal være en naturperle midt i verdensarven

Landbrug & Fødevarer: Mandø styrkes som attraktiv trækfugle-resteplads

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.