Stor udvidelse
af naturparadis

Beskyt den vilde natur

Den vilde natur mangler plads. Men du kan hjælpe. Som Naturbeskytter giver du naturen mere plads hver måned. For 12 kroner redder du 1 m2. BLIV NATURBESKYTTER NU

Naturområdet i Læsten Bakker vokser fra de nuværende 65 hektar til 110 hektar, efter Naturfonden i samarbejde med Randers Kommune har opkøbt flere marker og skovklædte bakker fra naboer, der har haft deres ejendom til salg.

Naturfonden købte de første 65 hektar i 2019 for at genoprette og beskytte naturen. Den samlede vision er med tiden at udvide naturområdet til 300 hektar, så der skabes bedre sammenhæng mellem Læsten Bakker, Skals Ådal og Fussingø-skovene. Udvidelsen glæder Bengt Holst, formand for Naturfonden:

”Naturen i Danmark har bekymrende lidt plads, så det er altid en stor glæde, når Naturfonden kan beskytte endnu mere natur, end vi gør i forvejen. Når vi køber flere arealer, samler vi naturen brik for brik, m2 for m2, og hjælper den trængte biodiversitet,” siger Bengt Holst.

Læsten Bakker er et vigtigt naturområde for vilde planter og insekter og smukke at opleve til fods. Foto: Jesper Edvardsen

Udvidelsen i Læsten Bakker giver flere levesteder for vilde dyr og planter, og udvider mulighederne for unikke naturoplevelser. Det er Torben Hansen, borgmester i Randers Kommune, meget glad for.

”Når vi køber flere arealer, samler vi naturen brik for brik, m2 for m2, og hjælper den trængte biodiversitet.”
Bengt Holst, formand for Naturfonden

”Læsten Bakker er det største fredede naturområde i Randers Kommune, og nu får alle endnu flere muligheder for at nyde bakkernes unikke natur, lyngen og hedelandskabet og flotte udsigter. Vi er rigtig glade for, at Naturfonden har fået mulighed for at udvide naturarealerne.  Samtidig hjælper vi biodiversiteten i kommunen ved at give endnu mere plads til velegnede levesteder for sjældne og sårbare arter, og det er en meget vigtig opgave at sikre naturens mangfoldighed,” siger Torben Hansen.

I det nye område er det planen, at kvæg skal græsse i bakkerne, gødskning og sprøjtning ophører, og landbrugsarealer omlægges til natur med et farverigt blomsterflor af vilde planter. Der er også plan om genopretning af fortidsminde, en lille ny sø og en stille shelterplads til naturelskere. Stierne i det eksisterende naturområde bliver forbundet med nye stier i det udvidede naturområde.

Læsten Bakker udvides med mere end 60 procent, fra 65 ha til 110 ha. De orange arealer til venstre på kortet er de nye, som vi nu har lagt til de grønne arealer til højre.
Læsten Bakker er allersmukkest i maj.

LÆSTEN BAKKER OG SKALS ÅDAL

– er det største fredede naturområde i Randers Kommune. Her er smukke bakker, eng, kildevæld, mose og å. Det store naturprojekt sikrer bedre hjem for et væld af vilde dyr og planter, herunder odder, isfugl, sjældne orkidéer og sommerfugle.

Naturområdet ligger ved hovedvejen mellem Viborg og Randers, og er et smukt, kuperet istidslandskab. Læs mere om Læsten Bakker.

Det gør vi for naturen i Læsten Bakker og Skals Ådal

  • Stopper sprøjtning og gødskning
  • Genopretter landbrugsjord til blomstrende enge med vilde planter
  • Rydder krat
  • Etablerer en sø til gavn for padder og andre vanddyr

Gavner sjældne dyr og planter

  • I Læsten Bakker lever både sjældne og almindelige dyr og planter. Sjældne orkidéer, kødædende planter, isfugl, odder og den danske fugleedderkop er nogle af områdets mange naturmæssige højdepunkter.
  • Naturfonden købte de første 65 hektar i 2019 med en vision om med tiden at skabe et stort, sammenhængende naturområde på 300 ha. En del af området var marker, som siden er naturgenoprettet til blomstrende enge.

Den vilde natur har forsvindende lidt plads i Danmark

Højst 2,3 % af det danske landareal er beskyttet natur. Det konkluderer Biodiversitetsrådet, regeringens uafhængige eksperter, der rådgiver regeringen og Folketinget om at vende tabet af biodiversitet. Ifølge rådet skal der afsættes markant mere plads til naturen i Danmark, hvis tabet af Danmarks biodiversitet skal vendes til fremgang.

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.