Stor plan skal redde naturen i Hammer Bakker

Naturen skal tilbage til Hammer Bakker, og alle skal kunne nyde flere vilde planter, sjældne sommerfugle og vilde heste. En ny stor plan for mere natur og friluftsliv i Hammer Bakker er på plads og præsenteres for borgerne på en ny midlertidig udstilling.

Plantede nåletræsplantager skal erstattes af mere vild natur. Områdets løvskove får lov at udvikle sig vildt og brede sig naturligt. Flere heste og kreaturer skal pleje naturen i stedet for maskiner. Samtidig bliver der bedre mulighed for at opleve de storslåede udsigter fra bakkerne.

Det fremgår blandt andet af de nye planer for mere og bedre natur og flere store naturoplevelser i et af Aalborg Kommunes vigtigste naturområder, Hammer Bakker. Planen gælder de 720 hektar af området, som ejes af Aalborg Kommune, Den Danske Naturfond og Dansk Botanisk Forening.

”Vi er meget glade for, at vores trængte natur nu kan få mere plads at trives på, samtidig med at borgerne i Aalborg Kommune får et nyt, stort naturområde at opleve,” siger Frederik Møller, biolog i Den Danske Naturfond.

Hammer Bakker bliver nu et endnu vildere område at gå en naturskøn tur. Foto: Jesper Edvardsen

FLERE BLOMSTER OG INSEKTER

Med Naturplanen får planter og dyr på randen af udryddelse fra området nu mulighed for også at være en del af naturen i Hammer Bakker i fremtiden.

”Med planen har vi lavet godt 50 overordnede og konkrete principper, der skal understøtte et mere selvforvaltende naturområde med høj biodiversitet. For eksempel skal nåletræer af ikke-europæisk oprindelse fjernes og der sættes hegn om projektets to delområder, hvor der skal være afgræsning hele året. Det er blot nogle af de principper, der på sigt er med til at genoprette den rige natur i Hammer Bakker,” fortæller projektleder Svend Lassen fra Aalborg Kommune.

De mørke og tætte nåletræsplantager, med meget lidt liv, bliver forvandlet til en blanding af naturskov, hede og overdrev med masser af vilde blomster.

Rasmus Fuglsang Frederiksen, Dansk Botanisk Forenings Hammer Bakker-gruppe fortæller: ”Vi brænder for botanik og biodiversitet, og det er vores klare første prioritet. Når det kan kombineres med at flere mennesker kommer ud i naturen, får storslåede oplevelse og bliver klogere på vild natur, så er vi helt bestemt med. Og det mener vi, at disse planer kan understøtte. Så vi er meget glade for dette partnerskab og vores fælles ståsted.”

Langt flere blomster giver et større mylder af både sjældne og almindelige sommerfugle og andre insekter, som ellers mangler steder at leve.

Det bliver muligt at opleve flokke af vildtlevende heste året rundt. De sættes ud for at skabe natur ved at skabe variation i plantevæksten, træde jorden op osv. og dermed skabe plads til flere planter, insekter og fugle i det lysåbne landskab. I løbet af december kommer de første 8 konikheste. Hestene kommer fra et stort naturområde i Tyskland, så de er vant til at leve på naturens præmisser.

Den hidtidige jagt på Naturfondens arealer stopper, når kontrakterne med tre jagtkonsortier udløber.

”Aarhus Universitet har godt nok vurderet, at jagten i området har været bæredygtig set ift. områdets hidtidige formål. Men vi vælger alligevel at undlade at forny jagten for at give naturen mere ro i området,” siger Frederik Møller.

Hammer Bakker. Foto: Jesper Edvardsen

OPLEV NATUREN FRA NYE STIER

Den nye Friluftsplan for Hammer Bakker viser, at det bliver lettere at finde de store naturoplevelser i området. Der kommer nye vandreruter, omkring ti opgraderede indgange med infosteder og flere spændende udflugtsmål som mødesteder, udsigter m.m.

På den måde bliver det lettere at opleve områdets natur og kultur som de mange gravhøje, der ligger i området.

”Hammer Bakker har meget stor rekreativ værdi, og området har stor bevågenhed for de otte landsbyer, der ligger rundt om bakkerne. Det er blandt andet derfor, at der er udarbejdet en Friluftsplan, og at vi har haft et stort ønske om at involvere de lokale grupper. Samtidig skal det være med til at tiltrække folk langvejs fra, ” siger projektleder Svend Lassen fra Aalborg Kommune.

BORGERINDDRAGELSE OG EKSPERTVIDEN

Partnerne i projektet har under hele forløbet vægtet de involverende processer højt. Derfor har lokale foreninger, borgere og eksperter på områderne fra start været inddraget i udarbejdelsen af planerne gennem borgermøder, workshops og et fagligt seminar. Der er derfor både lyttet til de lokales ønsker og til råd fra en række naturfaglige eksperter med baggrund i Naturstyrelsen, universiteterne, fonde og konsulentbranchen. Selve planerne er udarbejdet i samarbejde med konsulenter fra henholdsvis COWI og Urban Goods.

Projektparterne ønsker også for fremtiden, at der skal være en stor lokal involvering i naturgenopretningsprojektet. Derfor vil Hammer Bakker Naturråd og brugergrupperne også fremadrettet blive involveret i dele af arbejdet, når der skal prioriteres og igangsættes tiltag.

FAKTA

Disse sjældne arter får flere levesteder:

  • Sommerfuglene brun pletvinge, violetrandet ildfugl, mark, skov- og klitperlemorsommerfugl samt den sjældne og tidligere vidt udbredte plante guldblomme.
  • Fugle som rødrygget tornskade, hedelærke og sortspætte kan flytte ind i større antal
  • Halvsjældne planter som hønsebær, djævelsbid og nikkende kobjælde får mulighed for at sprede sig i et endnu større område.

FÅ MERE AT VIDE OM PROJEKTET

I de kommende uger vil borgerne kunne få mere at vide om planerne og de videre tiltag ved udstillinger i Vodskov Kultur- og Idrætscenter og i Kultur- og Borgerhuset Hammer Bakker i Grindsted. Her vil man kunne finde forskelligt formidlingsmateriale om projektet.

Udstillingerne kan ses i Vodskov Kultur- og Idrætscenter og i Kultur- og Borgerhuset Hammer Bakker i Grindsted i uge 49 og 50.

Grundet den nuværende situation med Covid-19 har det været nødvendigt at opgive en række borgerinddragende processer, som projektparterne havde håbet at kunne afholde i forbindelse med offentliggørelsen af natur- og friluftsplanerne. Offentliggørelsen bliver derfor desværre ikke så inddragende, som parterne havde ønsket.

KONTAKT

Frederik Møller, biolog i Den Danske Naturfond, tlf. 2481 7475 eller fm@naturfonden.dk

Svend Lassen, projektleder i Aalborg Kommune, tlf. 2520 2435 eller svend.lassen@aalborg.dk

Rasmus Fuglsang Frederiksen, biolog i Dansk Botanisk Forening, tlf. 5143 6563 eller rasmusfuglsangfrederiksen@gmail.com

Den truede brun pletvinge er en af de mange arter, som får flere levesteder i Hammer Bakker. Foto: Svend Erik Mikkelsen

Den truede brun pletvinge er en af de mange arter, som får flere levesteder i Hammer Bakker. Foto: Svend Erik Mikkelsen

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.