Sjældne sommerfugle trives i
genoprettet natur på Falster

Det går den rette vej for de sjældne sommerfugle spejlbredpande og sort ildfugl i Bøtøskoven, efter Den Danske Naturfond og Guldborgsund Kommune har skabt flere og bedre levesteder for naturen i den tidligere nåletræsplantage.

Det er nogle af konklusionerne i en rapport over sommerfugle i Bøtøskoven i 2020.

Sommerfugle-eksperten Bjarne Skule har brugt utallige timer på at holde øje med sommerfuglene i skoven og har lavet rapporten til Naturfonden og Guldborgsund Kommune, som samarbejder om naturområdet.

”De gode nyheder for de to sjældne arter sommerfugle er et tegn på, at vi er på rette vej med vores genopretning af naturen, hvor der før var plantet nåletræ og tætte bevoksninger af især birk og lærk, men også andre ikke-hjemmehørende nåletræer. Ud over de to arter er det godt for mange andre arter, at vi fortsat sørger for at bevare områdets natur varieret og sørger for lysåbne arealer,” siger Mads Jakobsen, som er projektleder i Den Danske Naturfond.

Sort ildfugl, han og hun, Bøtøskoven Foto: Thomas W. Johansen

Den sjældne spejlbredpande har sit eneste kendte levested i Danmark i Bøtøskoven, hvor den trives og er i åbenbar fremgang. Det gælder også den sjældne sort ildfugl, som trives og både parrer sig og lægger æg nu inde i Bøtøskoven i nogle af de nye lysninger.

I alt har Bjarne Skule sammen med andre kendere af sommerfugle registreret 30 arter af dagsommerfugle i Bøtøskoven på Naturfondens område, blandt andet en helt ny art for området i 2020, egesommerfugl. Skoven var også fuld af citronsommerfugl og græsrandøje.

 

Den smukke isblåfugl ses stadig i skoven, men fortsat sjældent. Arten suger nektar og lægger æg på den vilde plante muse-vikke.

Spejlbredpande. Foto: Gert Jeppesen

Spændende natsommerfugle

Bjarne Skule har også været ude efter mørkets frembrud og set efter natsommerfugle. Det har givet i alt 224 arter større natsommerfugle i 2020, samt flere arter mindre natsommerfugle.

Nogle arter som poppel-dromedarspinder og brillespinder har nu slået sig fast ned i skoven. De lever især på træet bævreasp.

Desuden blev tre-stribet aspeugle fundet under en bioblitz LINK. Den er tidligere registreret i skoven, men er sjælden.

Et utroligt smukt højdepunkt var at se en helt nyindvandret art for Danmark, da et eksemplar af Eublemma purpurina fløj til området sydfra.

Skovens beliggenhed på det sydlige Falster giver tit træk sydfra af nye arter, som flyver med varme vinde til landet.

Læs også:

Ny dyreart for Danmark fundet i Bøtøskoven

Bøtøskoven heste vildheste konik Den Danske Naturfond

Heste og kvæg holder en del af områderne fri for krat og træer til gavn for blandt andre sommerfugle. Foto: Guldborgsund Kommune

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.