Ny dyreart for Danmark fundet i Bøtøskoven

Det sker ikke tit, at man finder nye arter i Danmark. Men det skete, da 28 eksperter tog det skarpe syn med i Bøtøskoven for indenfor 24 timer at finde så mange dyre- og plantearter som muligt. Fundet viser, at vi kan få naturen tilbage, hvor den ellers før var forsvundet.

En ny billeart for Danmark. Mindre kan ikke gøre det.

Det var et af resultaterne da Den Danske Naturfond og Guldborgsund Kommune afholdt et Bioblitz i Bøtøskoven den 13-14. juni 2020.

”Vi kan ikke få armene ned af bar begejstring. Det er bare så fantastisk, at vi kan være med til at finde nye arter for landet.”, siger projektleder Anita Pedersen, Guldborgsund Kommune.

Hos Den Danske Naturfond, som ejer Bøtøskoven, er begejstringen lige så stor.

”Det er helt vildt, at vi nu har fundet en ny art for Danmark i Bøtøskoven. For nogle få år siden var det en mørk nåletræsplantage, som vi nu har forvandlet til en lysåben græsningsskov og levested for sjældne arter. Det betaler sig at give den vilde natur mere plads,” siger Flemming Nielsen, direktør i Den Danske Naturfond.

Ny billeart for Danmark Amara kulti under mikroskop. Foto Morten Kofoed-Hansen

Fin bestand

Den nye billeart for landet blev fundet af entomolog Jan Pedersen, Statens Naturhistoriske Museum. Dens videnskabelige navn er Amara kulti. Billen, som er en løbebille, er på omkring 8-10 mm, og den lever af umodne græsfrø.

Den blev på dagen fundet i den sydligste lysning i skoven, men er så i den efterfølgende uge blevet eftersøgt i hele Bøtøskoven, hvor den er blevet fundet flere steder i skoven.

”Den har formået at bygge en bestand op, så den har nok været der i et par år”, udtaler Jan Pedersen.

Også første i Skandinavien

Udover at være første fund for Danmark, så er det også første fund for Skandinavien. Det nærmeste fund af billen er omkring Hamborg-egnen i Nordtyskland. I Tyskland betragtes den som værende sjælden. Billen har brug for levesteder med spredt græs på sandet bund.

”Nogle af de plejetiltag, der er iværksat i Bøtøskoven, har også gavnet denne art”, udtaler Jan Pedersen.

Arten foretrækker de lysåbne og relativt ny-udtyndede fyrreskovspartier. Det er en varmekrævende art, og de sidste varme somre har helt sikkert været en væsentlig faktor for dens nye forekomst i Danmark.

Der er også fundet tre arter, som er første gang, de er set på Lolland-Falster-Møn. Derudover er der en art af galmyg, som kun er fundet en gang tidligere i Danmark.

Til arrangementet i Bøtøskoven var der inviteret 28 eksperter dækkende forskellige dyre- og plantegrupper.

Den nye billeart for Danmark i toppen af græsstrå. Foto Jan Pedersen

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.