Plantet nåletræ bliver til mose

Mosen skal vende tilbage, så trane, kongeørn, kongebregne og birkespinder får flere steder at leve. Derfor fælder vi nu omkring syv hektar af den plantede invasive sitkagran og contortafyr i Hals Mose i Nordjylland.

Sitkagran og contortafyr har meget lidt værdi for vores vilde natur, fordi de kommer fra Nordamerika. Derfor har arterne i den danske natur ikke udviklet et behov for træerne til føde eller bolig.

”Vi vil hellere bruge den plads, træerne er plantet på, til at genskabe mere oprindelig natur, som det var engang. Derfor bliver området til en del af den kommende mose, som vender tilbage, når vi hæver vandstanden til det naturlige niveau, der var her engang, før mosen blev drænet til dyrkning, siger Frederik Møller, biolog i Den Danske Naturfond.

Normalt fælder vi ikke efter 1. marts for at tage hensyn til naturen. Men i Hals Mose fælder vi kun i isolerede læbælter ved de tidligere dyrkede områder, og derfor er det ikke et problem for fuglenes yngletid.

Det er clearet med lokale naturkendere.

”Fordelen ved at fælde nu er, at vi kan få det gjort, inden vi lader vandet vende tilbage på markerne til efteråret. Det betyder, at naturen kan udvikle sig mere frit til mose,” siger Frederik Møller.

Andre steder i selve sumpbirkeskoven venter fældning af lommer af sitkagran til fuglenes yngletid er slut.

Går alt, som det skal, vender den naturlige vandstand tilbage til efteråret.

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.