Ny skov gør Fyn endnu finere

Naturfonden og Odense Kommune har indgået et samarbejde om skovens fremtid. Grundlaget for samarbejdet er, at naturen og biodiversiteten skal have førsteprioritet sammen med de gode naturoplevelser.

Hesbjerg Skov ligger 10 km vest for Odense centrum og er på 170 hektar eller 340 fodboldbaner. Den har været til salg siden sidste sommer. Nu kan alle nyde en gåtur, mens naturen vender tilbage, for skoven bliver åben for offentlig adgang hele året.

“Nu har vi skrevet første kapitel i et nyt fynsk natureventyr. Jeg glæder mig over, at vi nu sætter skovens natur fri og samtidig kan byde alle velkommen.”
Bengt Holst, formand for Den Danske Naturfond.

”Vi i Odense Kommune er begejstrede over at samarbejde om Den Danske Naturfonds nye og største engagement på Fyn. Overtagelsen af Hesbjerg Skov og samarbejdet om udvikling af naturen flugter med kommunens handleplan for natur og biodiversitet, hvor flere indsatser netop ligger i Hesbjerg Skov. Jeg glæder mig til samarbejdet med Naturfonden om at forbedre og løfte biodiversiteten i skoven, hvor borgerne vil få bedre rekreative muligheder og flere vil få glæde af oplevelser med motion og natur,” siger Søren Windell, som er By- og kulturrådmand i Odense Kommune.

Også rådmand Tim Vermund fra Odense Kommunes Klima- og Miljøforvaltning glæder sig over samarbejdet med Naturfonden. Den nye forvaltning får senere på året opgaven med blandt andet at øge biodiversiteten i Odense Kommune.

”Danmark mangler skov, hvor naturen bestemmer. Kun omkring tre procent af de danske skove er sikret som fristeder for naturen, hvor der ikke er intensiv produktion, fældes træ og sker anden kommerciel udnyttelse. Det er skidt for den danske natur. God naturskov er nemlig levested for flest arter vilde dyr og planter. Også Fyn mangler gode og store naturområder, hvor natur bare er natur,” siger Tim Vermund.

Naturfonden og Odense Kommune samarbejder både om at genoprette naturen og skabe helt nye oplevelser i naturen. Der bliver nye vandrestier, udsigtsbænke, hvor man kan nyde sin kaffe og livet og nye shelters at overnatte i.

Hesbjerg Skov på Fyn. Foto: Jesper Edvardsen
Hesbjerg Skov på Fyn. Foto: Jesper Edvardsen

Du kan hjælpe

Kun 10,5 % af de danske skove er naturens urørte fristeder. Derfor har skovens mange sjældne dyr og planter for lidt plads. Men med et SKOVBEVIS hjælper du naturen i Danmark med flere levesteder. Køb Skovbevis

Brug for mere urørt skov

Bengt Holst, formand for Den Danske Naturfond, glæder sig over at give skoven tilbage til naturen og til at give alle naturoplevelser i en skov, der bliver bedre og bedre levested for vilde dyr og planter.

”Nu har vi skrevet første kapitel i et nyt fynsk natureventyr. Jeg glæder mig over, at vi nu sætter skovens natur fri og samtidig kan byde alle velkommen til at opleve et område med mere vild natur, end vi er vant til. Danmark mangler god og naturlig skov, hvor skovens mange vilde dyr og planter kan leve frit, helt som de har brug for. Den udvikling vil Naturfonden være med til at vende med købet af Hesbjerg Skov,” siger Bengt Holst.

Naturfonden har købt skoven med donationer og støtte fra 15.500 danskere og 133 virksomheder, som tilsammen har finansieret omkring halvdelen af skoven.

Læs også:

15.500 danskere donerer skov på Fyn

Hesbjerg Skov

Hesbjerg Skov – fra skovdrift til vildere natur

Skoven har i mange år været drevet for at producere tømmer. Men nu kan skovens træer vokse frit igen uden at blive fældet og dermed bliver Hesbjerg Skov til en smuk skov fyldt med gamle træer.

Skoven er den første skov i Odense Kommune, hvor naturen får førsteprioritet. Der har været skov siden istiden, og dermed er det den skov i Odense Kommune, som har været skov i længst tid. Det giver gode muligheder for at lade skoven blive naturlig og med mange vilde arter.

Det gør vi for naturen i Hesbjerg Skov

Skovens mange vilde dyr, planter og svampe har brug for mere løvskov, gamle træer, mere vand og mere råddent træ i skovbunden. Det sørger vi nu for i Hesbjerg Skov ved at stoppe al skovdrift og lade naturen vende tilbage. Vi:

  • stopper intensiv udnyttelse, produktion af juletræer, sprøjtning og gødskning mv.
  • lader gamle løvtræer stå og unge løvtræer vokse sig så store, de kan
  • lader væltede stammer og knækkede grene ligge i skovbunden
  • skaber mere variation i skoven ved at fjerne områder med nåletræer, som er plantet til skovdrift
  • fjerner drænrør og stopper gravede grøfter til

Vandløb risler igen

Vi genopretter desuden skovens vandløb. I dag løber det i dybe, gravede grøfter, men vi hæver dem igen til det forløb det havde naturligt engang. Derefter kan vandet risle frit og skabe flere og mere naturlige levesteder end i dag.

Genopretningen giver også nye levesteder til fredede padder som stor vandsalamander, butsnudet frø og springfrø. Det gavner også mange andre arter sommerfugle, vilde planter og andre insekter, for eksempel grøn mosaikguldsmed.

Naturgenopretningen gavner også klimaet. Når vi gendanner skovmoser, stopper udledning af CO2, til gavn for klimaet.

Naturfonden og Odense Kommune laver en naturplan for, hvordan naturen skal udvikle sig over de næste mange år.

Hesbjerg Skov på Fyn. Foto: Jesper Edvardsen
Hesbjerg Skov på Fyn. Foto: Jesper Edvardsen

Sidste levested på Fyn for truet sommerfugl

Hesbjerg Skov er det sidste levested på Fyn for den fine engperlemorsommerfugl, som er truet i Danmark. Vi genopretter nu de oprindelige skovmoser og skovenge, der var i skoven engang. De forsvandt, da man drænede skoven for at dyrke træer. Dermed får engperlemorsommerfugl de ødelagte levesteder tilbage. Både skoveng og skovmose er blevet sjældne i Danmark på grund af dræning.

Engperlemorsommerfugl er truet af udryddelse. I Hesbjerg Skov har sommerfuglen sit sidste levested på Fyn. Nu kan vi genoprette dens levesteder.

Naturoplevelser til alle

Skoven er nu blevet mere åben for alle. Nu kan man gå frit overalt og ride i skovbunden. Før var der begrænset adgang i skoven, fordi den var privat og brugt til skovdrift.

Naturfonden og Odense Kommune laver sammen en friluftsplan for vandrestier, shelters mm. Lokale borgere inddrages i processen.

Hesbjerg Skov på Fyn. Foto: Jesper Edvardsen
Hesbjerg Skov på Fyn. Foto: Jesper Edvardsen

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.