Naturen på folkeaktier

6.000 danskere har til sammen doneret 2 mio. kr., så 200.000 kvadratmeter naturskøn skov på Lolland kan købes fri og overlades til naturen. Det er første gang danskerne i fællesskab betaler hver en krone til opkøb af skov og natur i Danmark.

Frejlev Skov på Lolland er en gammel naturskov fyldt med unik natur og et væld af fortidsminder. En del af skoven er nu blevet købt med penge fra 6.000 danskere, der har investeret i Skovbeviser fra Den Danske Naturfond og Skovcertifikater fra Verdens Skove.

”Det er jeg både glad for og stolt over.”

Sådan reagerer Johnny Nielsen fra Nordjylland på nyheden om, at hans støtte nu er blevet brugt på at sikre 200.000 m2 skov på Lolland.

”Det viser jo, at selv vi almindelige danskere kan være med til at gøre en forskel. Det nytter ikke kun at tale om, at det kunne være dejligt, at naturen fik det bedre. Der må handling til, og mange bække små gør jo en å på et tidspunkt,” siger Johnny Nielsen.

Han har sikret 20 m2 af skoven ved at købe Skovbevis hos Den Danske Naturfond, fordi han gerne vil gøre noget aktivt for naturen i Danmark.

”Det er en rar følelse at være med til at hjælpe naturen. Og det er altså ekstra sjovt, når der pludselig kommer noget helt konkret ud af det som et skovområde, og så oveni købet i mit eget lokalområde. Det gør det jo dejlig håndgribeligt, når man direkte kan se, at ens indsats kan gøre en forskel,” siger Ann-Mai Hansen, som bor på Lolland.

Sammen med Ida, Thea, Henrik, Merete og alle de andre 6.000 danskere har de været med til at købe de 200.000 m2, som nu skal have fred og overlades til naturen.

Hos Den Danske Naturfond og Verdens Skove er man meget glade for den store støtte.

”Vi kan nu bevare en del af en af landets naturmæssigt vigtigste skove takket være de private donationer. Det er fantastisk, at så mange danskere på den måde støtter mere plads til den trængte natur,” siger Lauritz B. Holm-Nielsen, formand for Den Danske Naturfond.

Verdens Skove har været med til at indsamle penge til Frejlev Skov. Sekretariatschef Caspar Olausson siger:

“Det bedste vi kan gøre for naturen og for at stoppe tilbagegangen af arterne er at lade skovene gøre alt arbejdet. Verdens Skove er derfor meget glade for at have været med til at skabe mere urørt skov i Danmark sammen med Den Danske Naturfond. Det er er storartet at se, at der er folkelig opbakning til at lade skovene være i fred og udvikle sig uden menneskers indblanding og give plads til biodiversiteten,” siger Caspar Olausson.

En værdifuld skov

Frejlev Skov er udpeget af forskere på Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet som en af landets vigtigste skove for natur og biodiversitet. Det er en gammel naturskov med mange forskellige dyr, planter og svampe. Her lever mange truede og sjældne arter.

Dyr og planter får nu endnu bedre vilkår i fremtiden. Den frikøbte del af skoven overlades helt til naturen og beskyttes for altid. Naturen har 1. prioritet.

Flere naturområder er på vej, hvor danskerne hjælper med at frikøbe skove og åbne områder for at overlade dem til naturen og de vilde dyr og planter.

Læs mere om

Frejlev Skov

Skovbeviser

KONTAKT

Flemming Nielsen, direktør, Den Danske Naturfond / 2466 1362 eller fn@naturfonden.dk

Caspar Olausson, sekretariatsleder, Verdens Skove / 4173 1269 eller cao@verdensskove.org

FAKTA FREJLEV SKOV

 • Frejlev Skov ligger smukt på Lolland ud til Guldborgssund med udsigt til Falster.
 • Skoven er en frodig, blandet naturlig løvskov, som i hvert fald er 500 år gammel.
 • Skoven er udpeget af forskere på Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet som en af landets vigtigste skove for at sikre biodiversiteten.
 • Ifølge forskerne rummer skoven minimum 664 skovlevende arter dyr, planter og svampe, her af 26 truede arter og 13 sjældne arter.
 • Det er især svampe, hele fire træbukke, en smælder, en dagsommerfugl, træarten skærmelm samt havørn.
 • I skoven kan man finde mange af de naturlige løvtræarter og buske som avnbøg, lind og hassel.
 • De sjældne planter lægestokrose og sanikel vokser på de strandenge, som er en del af området ud mod Guldborgsund.

DANSKERNE HAR BETALT

 • Skoven er købt af Den Danske Naturfond med penge, som kommer 100 procent fra salg af Skovbeviser hos Den Danske Naturfond og Skovcertifikater hos Verdens Skove.
 • Hver gang, man støtter med 12 kroner, sikrer man 1 ny kvadratmeter natur i Danmark.
 • Alle penge fra Skovbeviser går til at købe mere vild natur i Danmark for.
 • Ingen støtte er gået til husleje, løn og anden administration.

MANGE OLDTIDSMINDER

Frejlev Skov rummer mange oldtidsminder, mange flere tusinde år gamle.

 • Her er flere end 100 gravhøje, stenkredse, bautasten og helleristningssten fordelt over skovens cirka 260 hektar.
 • Mange af mindesmærkerne er fra bronzealderen, men her er også fortidsminder fra bondestenalderen.
  Kilde: www.kulturarv.dk/ Slots-og Kulturstyrelsen

FRA KONGEN TIL BØNDER: JERES HELT EGEN SKOV

Frejlev Skov har en fantastisk og usædvanlig historie.

 • Det har været bøndernes skov i hundredvis af år.
 • Ifølge et sagn skænkede dronning Margrete 1 (1375-1412) skovene til bønderne som tak for hjælp, muligvis i forbindelse med erobringen af en befæstet gård.
 • Et flere hundrede år gammelt pergament bekræfter, at Christian 2. i 1521 gav bønderne lov til at lade deres svin finde føde i skoven uden at betale kongen.
 • Flere pergamenter har siden bekræftet aftalen fra Frederik den Første, Frederik den Anden, Prins Christian den Femte og Frederik den Tredje.
 • Dokumenterne opbevares et sikkert sted i landsbyen Frejlev.
  Kilde: Wikipedia og frejlev4892.dk


De købte 20 hektar er markeret med blåt.

Johnny Nielsen fra Nordjylland er en dem, der har støttet købet gennem Skovbeviser.

Ann-Mai Hansen køber Skovbeviser og giver som gave. Nu er hendes støtte blevet til skov på Lolland.

Birte og Peter Steg fra Sønderjylland har købt Skovbeviser for at hjælpe skoven i Danmark. 

Frejlev Skov er en smuk løvskov, som rummer meget værdifuld natur takket være ejernes naturvenlige forvaltning. Foto: Jesper Edvardsen

Frejlev Skov. Foto: Jesper Edvardsen

Blå anemone kan opleves i Frejlev Skov om foråret.

Grævling lever i Frejlev Skov.

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.