Mere natur beskyttes
i Store Åmose

Beskyt den vilde natur

Den vilde natur mangler plads. Men du kan hjælpe. Som Naturbeskytter giver du naturen mere plads hver måned. For 12 kroner redder du 1 m2. BLIV NATURBESKYTTER NU

Flere blomstrende eng-planter og vilde orkidéer. Flere og bedre levesteder til mange dyr som trane, spidssnudet frø og snog. Naturen får gavn af, at Den Danske Naturfond har lagt flere brikker til naturens puslespil med 25 ha af Verup Mose i Sorø Kommune. Det glæder formand for Klima og Miljøudvalget i Sorø Kommune, Ninna Weise Pedersen.

”Sorø Kommune er glade for Naturfondens tilstedeværelse i Store Åmose. Naturfondens planer om at ophøre med dræning, vil sikre mosens tørvelag i generationer frem. At Naturfonden nu ejer og forvalter godt 50 ha i den del af Store Åmose, som ligger i Sorø Kommune, er et vigtigt bidrag til kommunens mål om CO2-reduktioner inden 2030 (jf. DK2020 Klimahandleplan). Flere arealer forbeholdt naturen vil gavne dyre og planteliv på de gamle moseflader. Og besøgende i områderne får mulighed for at komme helt tæt Åmosens særlige natur,” siger Ninna Weise Pedersen.

Naturfonden beskytter i forvejen 125 hektar ha i Store Åmose fordelt på 25 ha i Maglebjerg Mose i Sorø Kommune og 100 ha i Ulkestrup Lyng i Holbæk Kommune. Naturfondens vision er med tiden at samle mere af Åmosen til et sammenhængende naturområde, så dyr og planter får bedre levevilkår.

”Naturen i Danmark er trængt på grund af mangel på gode levesteder. Men vi hjælper naturen på fode igen ved at samle naturens puslespil brik for brik. Forhåbentlig kan vi med tiden sikre et større naturområde i Store Åmose, hvis flere jordejere vil være med,” siger Flemming Nielsen, direktør i Den Danske Naturfond.

Krat får lov at vokse frit i Store Åmose til gavn for biodiversiteten. Foto: Jesper Edvardsen

Sælgere vil beskytte naturen for altid

Mia & Birk Ernst Persson fra Dianalund har solgt en eng i Verup Mose på 12 ha til Naturfonden. Idéen opstod, da de læste i Sorø Avis, at Naturfonden havde købt området Ulkestrup Lyng på 100 ha på den nordlige side af Åmose Å i Holbæk Kommune.

”Vi tænkte, at vores område kunne være startskud til flere og større naturområder på den sydlige side af Åmose Å. Vi ønskede også, at områdets flora og fauna bliver endnu mere naturlig og beskyttet for altid, og at alle samtidig kan nyde naturen. Derfor valgte vi at sælge til Naturfonden, og det skete efter en nem og fair proces,” siger Birk Ernst Persson.

Fakta om Verup Mose, Store Åmose

Naturfonden og Sorø Kommune sikrer sammen en naturlig, levende mose med krat, åbne vandflader og åbne enge. Det giver bedre levevilkår til et væld af blomstrende eng- og moseplanter, vilde orkidéer og insekter. Det gavner mange forskellige dyr som den kæmpestore havørn, Nordeuropas højeste fugl, trane, den smukke rovfugl, rød glente og den sjældne engfugl engsnarre. Mere vand hjælper også fredede dyr som odder, stor vandsalamander, spidssnudet frø og snog.

Sammen vil vi skabe flere levesteder for områdets biodiversitet ved at

• lave natur- og friluftsplaner for at udvikle naturen og oplevelser i naturen
• lade krat udvikle sig frit
• hjælpe eng og mose med græsning med eks. kvæg
• se på muligheder for at genoprette naturlig vandstand i mose og eng. Det vil lægge låg på CO2-udledningen og sætte gang i dannelse af ny natur og tørv. Det er godt for naturen og klimaet.

Store Åmose er et 3000 ha stort lavbundsområde med tørvejord. Tørven er dannet gennem tusindvis af år af planter og mosser i områdets høj- og lavmoser De seneste 100 års tørvegravning, dræning og opdyrkning af ådalen har sænket vandstanden og ændret områdets natur markant, ligesom det har påvirket vores klima.

Halvdelen af Naturfondens opkøb i Verup Mose er sikret med hjælp fra Naturfondens 7.600 Naturbeskyttere og private virksomheder.

Visionen for Store og Lille Åmose

Store og Lille Åmose er sammen med Tissø Sjællands måske største mulighed for at skabe et stort sammenhængende naturområde til gavn for biodiversitet og klima. Naturfonden arbejder for at gøre muligheder til virkelighed i samarbejde med de tre kommuner, Sorø, Holbæk og Kalundborg samt Naturpark Åmosen, Slots- og Kulturstyrelsen og Miljøministeriet. Det skal ske med dialog, frivillighed og respekt for andres ønsker og interesser.

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.