Sponsorpakke til erhvervsklubmedlemmer
Eg

Tak, fordi I ønsker at være del af Naturbiz, Naturfondens erhvervsklub til fordel for mere vild natur i Danmark.

Vi sender et NATURBEVIS (uden ramme) til jeres virksomhed  for jeres sponsorat på 15.000 kr./1.250 m2 eller mere.  Jeres bevis er printet på tykt, certificeret kvalitetspapir.

100 % af jeres donation går til at sikre mere plads til naturen i Danmark.
I får altid besked om, hvilket naturområde jeres donation er gået til, når vi offentliggør køb af nyt naturområde. I den forbindelse modtager I en kommunikationspakke med billeder, tekster/baggrundsinformation samt evt. dronevideo fra det nye område. Og I modtager naturligvis vores nyhedsbrev.

Nedenfor finder I gratis materialer at bruge i jeres kommunikation om jeres sponsorat i samarbejdsperioden.

Kommunikationsmaterialer til fri brug

Sponsorpakke til brug i jeres kommunikation om jeres bidrag til mere natur i Danmark

SoMe-opslag
Vi (Firmanavn) er stolte af at bidrage med 1.250 kvadrater mere natur i Danmark gennem vores sponsorat til @Den danske Naturfund.  Vores kvadratmeter venter på at blive til natur, som fonden frikøber, beskytter og genopretter til glæde for os alle nu og i al fremtid. Vi ser frem at høre, hvor vores støtte bliver til del af et større naturområde.
Sammen med Naturfonden gør vi Danmark grønnere m2 for m2💚.

We (Company name) are proud to contribute with 1,250 square metres more nature in Denmark through our sponsorship of @Den danske Naturfund. Our square metres are waiting to become nature, which the foundation will buy, protect and restore for the benefit of all of us now and in the future. We look forward to hearing where our support becomes part of a larger nature area.
Together with The Danish Nature Fund, we are making Denmark greener m2 by m2 💚.

Forslag til tekster brug i intern kommunikation om til bidrag til at gøre Danmark Grønnere

Vores donation på xx kroner til Den Danske Naturfond, svarende til xx m2*, til Den Danske Naturfond bliver omsat blomstrende enge, nyt skov- eller vådområder, hvor trængte fugle, padder, mus og vilde blomster får mere plads. Vi kommer til at kunne høre pippende, skrattende fugle, se farverige sjældne sommerfugle eller flotte vilde blomster. Vi glæder os til at høre, hvor i Danmark vores bidrag gør nytte.

Vores donation er fremkommet på baggrund af (fortæl om hvordan I vælger at donere eks. giver årlig donation/sender ikke julekort ud/pakker ikke julegaveind i papir/medarbejderne giver deres julegavedonationer/motionsdag med donation pr. løbet km/ønsker at bidrage aktivt til mere natur og biodiversitet).

*beregning: Jeres donation/12 kr.

Hvis nogle af jer har lyst til at besøge nogle af Naturfondens områder kan du læse mere her  https://naturfonden.dk/oplev-naturen/ 

God fornøjelse i naturen.

Our donation of xx DKK to Den Danske Naturfond, equivalent to xx m2*, to Den Danske Naturfond will be transformed into flourishing meadows, new forest or wetland areas, where crowded birds, amphibians, mice and wildflowers will have more space. We’ll be able to hear chirping, chattering birds, see colourful rare butterflies or beautiful wildflowers. We can’t wait to hear where in Denmark our donation is making a difference.

Our donation is based on (tell us how you choose to donate e.g. annual donation/do not send out Christmas cards/do not wrap Christmas presents in paper/employees give their Christmas gift donations/exercise day with donation per run/want to actively contribute to more nature and biodiversity).

*calculation: Your donation/12 kr.

If any of you would like to visit some of Naturfonden’s areas, you can read more here https://naturfonden.dk/oplev-naturen/

Have fun in the nature.

Billeder, e-mailsignaturer og støttelogo til brug i jeres kommunikation

Klik på foto for fuld størrelse, højreklik og gem billede.

Anvender I andre billeder, end de her angivne, beder vi jer få godkendt hos Naturfonden inden offentliggørelse. Det er vigtigt for Naturfonden, at dansk natur og arter vises korrekt.

Støttelogo
E-mailsignatur dansk
E-mailsignatur engelsk
Naturområde ved Storebælt Klint.
Hestsbjerg Skov på midtfyn.
Terne, Mandø.

Hjemmeside – sponsortekst om medlemskab af Naturbiz, Naturfondens erhvervsklub

Vi står op for klima og miljø. Derfor er vi medlem af Naturfondens erhvervsklub, Naturbiz, for firmaer, der gør en konkret forskel for naturen i Danmark. Vores støtte bliver hvert år omsat til ny natur i Danmark til gavn for os alle.

Sammen gør vi Danmark grønnere🌱.

We stand up for the climate and the environment. That’s why we are a member of Naturfonden’s business club, Naturbiz, for companies that make a tangible difference for nature in Denmark. Every year, our support is converted into new nature in Denmark for the benefit of us all.

Together we make Denmark greener🌱.

Om Den Danske Natur Fond

Naturfonden køber, beskytter og genopretter natur i hele Danmark. Vi skaber unikke naturoplevelser for alle og evigtvarende naturbeskyttelse. Naturfonden er en uafhængig, privat, non-profit fond. Se naturområderne.

The Danish Nature Fund
The Nature Fund purchases, conserves and restores nature in Denmark. We create unique nature experiences for everybody and our conservation is forever. The Fund is independent, private and non-profit.

See all nature areas (in Danish) Se naturområderne.

Kraruplund ved Varde.
Svampe i Tørskind Bakker, Vejle Ådal.

KONTAKT

Mette Christensen

Fundraising, erhverv
mc@naturfonden.dk
Tlf.: 2481 7405

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.