Nyt naturområde ved Storebælt

Oplev et nyt naturområde med den bedste beliggenhed lige ved Storebæltsbroen. Her er smukke udsigter over Storebælt fra bløde bakker, smuk kyst, en unik klint og vildere natur på vej til alle.

Oplev nyt naturområde ved Storebælt

Kom helt tæt på den flotte klint ved Storebæltsbroen.

Naturfondens nyeste naturområde er på 260 ha. Her kan man opleve klinten tæt på, smukke udsigter over Storebælt, den fem kilometer lange kyst med strandenge og bløde bakker lige ud til havet. Man kan opleve blomsterrige overdrev, når naturen er genoprettet.

Det nye naturområde udvikles sammen med Slagelse Kommune og 15. Juni Fonden. Det er nemt at komme hertil fra både motorvejen mellem Jylland og Sjælland, Korsør Station og Korsør. Læs mere her:

UNIK NATUR

Den bedste natur er i fuglereservatet ved Lejodde og Lejsø. Her yngler fugle som den sjældne stor kobbersneppe, dværgterne, havterne, fjordterne, splitterne, vibe, stor præstekrave, rødben og strandskade forår og sommer.

Her kan man også se tusindvis af trækfugle forår og efterår, blandt andre store flokke af bramgæs, vadefugle og ænder.


Foto: Jesper Edvardsen/ Den Danske Naturfond

Lejodde og Lejsø er vigtige levesteder for mange fugle. Foto: Jesper Edvardsen

SÅDAN HJÆLPER VI NATUREN

Hele området med de tidligere dyrkede marker udvikles til et stort, sammenhængende naturområde sammen med Slagelse Kommune.

Sådan gør vi

Omkring halvdelen af området er marker. De genoprettes til tidligere tiders blomstrende overdrev. Det er en naturtype, som er vigtig for biodiversiteten, men er blevet sjælden i Danmark.

Landbrugsdrift, gødskning og sprøjtning ophører. Det er også til gavn for havmiljøet.

Drænrør og grøfter til afvanding af markerne stoppes og fjernes, så tidligere tiders vådområder og småsøer genopstår med naturligt vand. Jagt er stoppet.

Køer og heste skal græsse på de genskabte enge og overdrev. Her bliver gode levesteder for mange truede, sjældne og almindelige dyr og planter.


Sådan kan området se ud i 2034. Man kan nyde naturen fra nye stier, gå rundt i farverigt flor af blomstrende overdrev, overnatte i shelter og nyde det rige fugleliv fra et fugletårn.

Mere natur = flere dyr

Mange dyr får bedre levesteder. Det er blandt andre fugle som stor kobbersneppe, vibe, og sanglærke.

Men der er også nye hjem til dyr som strandtudse, markfirben og sommerfuglene dukatsommerfugl, markperlemorsommerfugl og okkergul pletvinge.

De får glæde af mange vigtige nektarplanter, der kommer til at vokse igen. Her bliver en rig flora, blandt andre med sjældne arter som strand-nellike, øjentrøst, knop-nellike og dansk astragel.

Genopretningen fastlægges nærmere i en kommende naturplan, som Slagelse Kommune og Naturfonden laver sammen. Der skal også findes et navn til området.


Ca. 170 ha marker bliver til vildere natur igen. Foto: Jesper Edvardsen/ Den Danske Naturfond

Klinten ud til Storebælt er naturområdets vartegn. Klinten er op mod 14 meter høj og strækker sig omkring en kilometer langs kysten. Foto: Jesper Edvardsen

NATUROPLEVELSER

Her er det muligt at gå sig sund og rask i naturoplevelser året rundt. Ikke mindst den flere kilometer lange kyst med klinten som højdepunkt er et besøg værd. Klinten er op mod 14 meter høj og omkring en kilometer lang.

Du kan opleve tusindvis af flotte og spændende træk- og ynglefugle året rundt. 50 ha af området ved Lejodde og Lejsø er reserveret til ynglefuglene i perioden 1. marts -15. juni.

I den periode tager du hensyn til fuglenes æg og unger ved at opleve naturen uden for reservatet.

Når områdets marker er genoprettet til vildere natur, kommer her flere blomstrende overdrev. Her kan du opleve et farverigt flor af vilde planter, hvor sommerfugle og andre insekter suger nektar.

Foto: Jesper Edvardsen/Den Danske Naturfond

Naturområdet ved Storebælt kan allerede opleves nu. Senere laver Slagelse Kommune og Naturfonden en plan for friluftsoplevelser. Foto: Jesper Edvardsen/Den Danske Naturfond

VANDRETURE

Der er allerede nu stier i området, hvor du kan opleve naturen. Se kortet øverst på siden.

Naturområdet har fri offentlig adgang og får direkte stiforbindelser fra Korsør, Korsør Station og motorvejsparkeringen.

Bemærk, at området, der hedder Lejodde og Lejsø, er reserveret til ynglefuglene i perioden 1.marts – 15. juni. I den periode hjælper du fuglene med at få æg og unger ved at opleve naturen uden for reservatet. Her skal strandfugle som vibe, strandskade og stor præstekrave have fred til at lægge æg og få unger.

Derudover kan man forvente nyt fugletårn, shelterplads, naturrum til undervisning, udsigtspunkter, naturformidling og meget, meget mere. Det hele fastlægges i en friluftsplan, som Slagelse Kommune og Naturfonden udarbejder i fællesskab.

Alle kan være med til at komme med forslag og gode idéer. Der bliver offentlige møder og åbne ture i området i løbet af 2024.

Foto: Jesper Edvardsen

Hjælp naturen med et SKOVBEVIS

Vidste du, at et SKOVBEVIS fra Naturfonden er den perfekte gave til naturen? 100 % af købet går til mere plads til naturen i Danmark. Et SKOVBEVIS er den perfekte julegave , mandelgave eller gave til Mors Dag.

Se alle de flotte motiver i vores webshop.

Nyt fra naturen

OPLEV NATUREN

Tilmeld nyhedsbrev

Få spændende nyheder og følg med i vores naturprojekter - tilmeld dig nyhedsbrevet gratis her.